Bestilling av laderådgivning for boligselskap

  • Foreløpig har vi bare mulighet til å gjennomføre befaring for borettslag i Oslo og tilstøtende kommuner. Dersom vi skal gjennomføre befaringer utenfor disse områdene, forutsetter dette at vi kan samle flere borettslag. Vi arbeider med å utvide tjenesten slik at vi kan bidra med laderådgivning der det er behov.
  • Oppgi adressen der du ønsker at befaringen skal finne sted.
    Prisen gjelder befaring, kravspesifikasjon, ladeguide, forslag til vedtekter og avtale om ladeplass til beboerne. Fakturering skjer etter at disse dokumenten er oversendt. Gjennomgang av utvalgte tilbud på ladeanlegg er inkludert i prisen. Denne gjennomgangen gjøres enten i epost eller i møte hos oss.
  • Dra og slipp filer her, eller
    Aktuelle dokumenter kan være bilder etc