Som medlem i Elbilforeningen lader du garantert utslippsfritt. Vi kjøper opprinnelsesgarantier for alle våre medlemmers elbiler fra ECOHZ.

Ifølge det europeiske systemet for opprinnelsesgarantert strøm, er bare en femtedel av norsk strømforbruk fra fornybare kilder. Resten er fossil- og atomkraft. Elbilforeningen sørger for at alle våre medlemmer kjører på garantert 100 % fornybar energi.

ECOHZ opprinnelsesgaranti elbil 2015Selv om rundt 98 prosent av norsk kraftproduksjon er fornybar, selges det meste av opprinnelsesgarantier til resten av Europa hvor etterspørselen er større. Systemet startet i 2003 da EU krevde at alle kraftprodusenter skal utarbeide en varedeklarasjon for strømmen de leverer. I 2006 startet markedet for opprinnelsesgarantier opp i Norge. Strømmen i stikkontakten er den samme, men hvordan elektrisiteten produseres varierer stort. Med opprinnelsesgaranti reserverer man en viss mengde fornybar strøm som ikke kan brukes av noen andre. De som ikke kjøper opprinnelsesgarantier, bruker elektrisiteten som er igjen, den såkalte reststrømmen.

Ifølge varedeklarasjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat var det norske strømforbruket uten opprinnelsesgarantier i 2013 som følger:

  • 13 % fornybar energi
  • 33 % kjernekraft
  • 54 % fossil energi

Om vi regner denne reststrømmen om til utslipp per kilometer for elbiler vil vi komme fram til et utslipp på rundt 73 gram CO2 per kilometer (500 g/kWh * 2.200 kWh / 15.000 km). Dette er fortsatt langt under de reelle gjennomsnittlige utslippene fra biler med forbrenningsmotor.

Norsk elbilforening kjøper opprinnelsesgarantier for alle våre medlemmers elbiler fra ECOHZ. Da er du sikker på at strømforbruket til elbilen din er 100 % fornybart med null utslipp. Hvert medlem får opprinnelsesgarantert 2.200 kWh strømforbruk, noe som tilsvarer en årlig kjørelengde på 15.000 km for en gjennomsnittlig elbil. Resten av husholdningens strømforbruk bør du vurdere å kjøpe opprinnelsesgarantier for selv, gjennom din kraftleverandør.

Med opprinnelsesgarantier skal forbrukeren få en mulighet til å betale litt ekstra for fornybar strøm, ikke ulikt for eksempel merkeordninger for økologisk mat og rettferdig handel. Systemet for opprinnelsesgarantier er frivillig og drevet av etterspørsel fra forbrukeren.

Håpet er at systemet for opprinnelsesgarantier på sikt skal støtte opp om utbygging av fornybar energi i Europa sammen med elsertifikater. Det er først nå at etterspørselen etter opprinnelsesgarantier er større enn tilbudet. Da stiger prisene og markedet genererer større inntekter til produsenter av fornybar energi. Dette gjør at flere prosjekter for utbygging av fornybar energi blir lønnsom.

Uansett kan alle medlemmer i Elbilforeningen være trygge på at de kjører 100 % utslippsfritt.

Garantien for elbilens forbruk av fornybar elektrisitet er beregnet ut fra en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 15.000 km. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 2.200 kWh årlig forbruk.

Se film fra ECOHZ om hvordan systemet for opprinnelsesgarantier fungerer.