Enkelte ganger får vi alle behov for juridisk bistand. Austin Lyngmyr bistår klienter over hele landet.

Austin Lyngmyr er ett av få firmaer som satser på reklamasjons- og kjøpsrett.

Vi har som mål å være blant de beste på våre spesialfelt.Austin, Lyngmyr & co Advokatfirma AS Hensikten med samarbeidet med Norsk elbilforening er å sikre Elbilforeningens medlemmer juridisk bistand på gunstige vilkår.

– Etter flere forsøk på å få rettet feil på bil og til slutt heving av kjøp på egenhånd, tok jeg kontakt med Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Advokatene satte seg raskt inn i saken og tok det videre med selger med påfølgende tilbakekjøp av bil uten flere diskusjoner. Vel løst, raskt og effektivt sier Tor Harald som har benyttet seg av tjenesten.

Bistanden gjelder hovedsakelig bilrelaterte saker, men medlemmene vil også ha tilgang til advokatfirmaets øvrige kompetanse på gunstige vilkår.

Konkret gis medlemmer i Elbilforeningen følgende fordeler:

  • Gratis førstevurdering av en konkret sak
  • Gratis sjekk av om saken faller inn under forsikringsordning/rettshjelp
  • Tilbakemelding innen 24 timer
  • Advokatbistand på landsbasis
  • 10% rabatt av veiledende timepris ved innvilget rettshjelpsdekning fra forsikringsordning (typisk tvistesaker om bil. Bolig, håndtverkertjenester og andre saker hvor forsikringen kommer til anvendelse – vi sjekker gratis)
  • 15% rabatt av veiledende timepris i saker hvor det ikke er mulig å få rettshjelpsdekning dekket (typisk saker innenfor arbeids- og familierett i de tilfeller som faller utenfor fri rettshjelp- ordningen.)
  • 25% rabatt av veiledende timepris i saker der medlemmet ikke har forsikringsdekning, fordi tvist ikke er etablert (typisk reklamasjonsbrev og korrespondanse for å løse sak før tvist foreligger).

Ønsker du å benytte deg av juridisk bistand sender du en epost til post@aladvokat.no, hvor du kort beskriver saken din. NB! Husk å oppgi medlemsnummeret ditt. Les mer om Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS her.