Enkelte ganger får vi alle behov for advokathjelp. Austin Lyngmyr bistår medlemmer over hele landet.

Elbilforeningen samarbeider med Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS for å hjelpe deg som medlem med juridisk bistand. Med høy fagkompetanse innen reklamasjons- og kjøpsrett bistår de deg med juridiske spørsmål knyttet til det å kjøpe eller selge elbil. Du vil også ha tilgang til advokatenes øvrige kompetanse til gunstige medlemsvilkår. 

 

 

Norges lover
Foto: Andreas Haldorsen

 Som medlem har du følgende fordeler: 

  • Gratis og uforpliktende  førstevurdering av en konkret sak 
  • Gratis sjekk av om saken faller inn under
  • forsikringsordning/rettshjelp 
  • Tilbakemelding på din henvendelse innen 24 timer  
  • Rabatter på timepris 

 

Dine rabatter på advokathjelp: 

Ønsker du å benytte deg av juridisk bistand sender du en epost (hvor du kort beskriver saken din) til elbil@aladvokat.no eller ringer sentralbordet på 24 02 20 20.  NB! Husk å oppgi medlemsnummeret ditt. 

10% rabatt av veiledende timepris ved innvilget rettshjelpsdekning fra forsikringsordning (typisk tvistesaker om bil, bolig, håndtverkertjenester og andre saker hvor forsikringen kommer til anvendelse) 

15% rabatt av veiledende timepris i saker hvor det ikke er mulig å få rettshjelpsdekning dekket (typisk saker innenfor arbeids- og familierett i de tilfeller som faller utenfor fri rettshjelp- ordningen). 

25% rabatt av veiledende timepris i saker der medlemmet ikke har forsikringsdekning, fordi tvist ikke er etablert (typisk reklamasjonsbrev og korrespondanse for å løse sak før tvist foreligger). 

Hva skjer når du tar kontakt? 

Når du sender en henvendelse til Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma vil du få en tilbakemelding innen 24 timer. Henvendelsen vil bli fordelt til en advokat som har kompetanse på det området saken gjelder. Det tilbys en gratis og uforpliktende førstegangsvurdering. Ofte vil det være fordelaktig å foreta en samtale med advokaten for å undersøke om du har en sak å gå videre med. Det påløper ingen kostander før det er avtalt et oppdrag og oppdragsbekreftelse er sendt ut. 

Fornøyde medlemmer! 

– Etter flere forsøk på å få rettet feil på bil og til slutt heving av kjøp på egenhånd, tok jeg kontakt med Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Advokatene satte seg raskt inn i saken og tok det videre med selger med påfølgende tilbakekjøp av bil uten flere diskusjoner. Vel løst, raskt og effektivt sier Tor Harald som har benyttet seg av tjenesten. 

Relevante artikler for din sak? 

Advokatfirmaet har flere nettsider hvor du kan lese relevante artikler, både innenfor kjøpsrett og andre fagområder firmaet jobber med. Besøk gjerne www.advokatveiledning.no/artikler/  

Hjemmesiden finner du på www.aladvokat.no