Som medlem i Elbilforeningen får du et tilbud som kan gjøre deg til produsent av din egen fornybare energi.

Med solcellepaneler på hustak eller garasje vil dette være et bærekraftig bidrag til elbilens ladning og husets strømforbruk.Petter Haugneland / elbil.no

En investering i egen strømproduksjon med solceller vil gi besparelser på strømregningen. Det kan også gi inntekt på strømmen som blir solgt, bidra til et mer miljøvennlig hus med en bedret energiklassifisering og sannsynligvis gi en økt verdi på boligen.

«Jeg så solcelletilbudet fra Elbilforeningen og tok kontakt med Solel for å vurdert muligheten til å produsere egen strøm. Solel gjorde en positiv vurdering som resulterte i en komplett leveranse. Solcelleanlegget produserer nå strøm til både elbil og bolig»,  sier Jørn Uldalen medlem i Norsk Elbilforening.

Tilbudet består av:
– Gratis kvalifisert vurdering av solenergimulighetene.
Enova har nå en nasjonal støtteordning for de som installerer solceller på taket.

BILDE

Før en eventuell befaring, vil Solel AS ha behov for en beskrivelse av taket, eventuelt med et bilde og husets adresse.

Interesserte medlemmer kan kontakte Solel AS via epost til tilbudelbilforeningen@solel.no, husk å oppgi medlemsnummer.