Få inntil 30 % rabatt på forsikring og miljøsmart skadeoppgjør gjennom Watercircles forsikring.

Elbilforeningen og WaterCircles har hatt et godt samarbeid i flere år, og stadig flere medlemmer benytter seg av det gode forsikringstilbudet. Med den nye avtalen har vi fått fremforhandlet ytterligere gode fordeler på forsikring til våre medlemmer.

Fra 2016 vil våre medlemmer få ytterligere gode medlemsfordeler innen private skadeforsikringer. Dette gjelder både elbilforsikring og øvrige private skadeforsikringer:

1. Elbilforsikring (1 produkt): 15 % rabatt

2. Totalkunde: ytterligere 15 % rabatt

For å være totalkunde må et medlem samle 3 produkter eller mer:

  • 1 elbilforsikring
  • 1 villa eller innboforsikring
  • Kunden må ha vært skadefri siste 3 år

3. Vilkårsfordel elbil:

Ved en kaskoskade på elbil med dekning ExtraGrønn, som fører til utbetaling fra WaterCircles, vil selskapet dekke elbil /eller vanlig bil.

Dokumenterte utgifter for bompassering og drivstoff er dekket etter følgende vilkår:  – Dekningssum bompassering- og drivstoffutgifter er begrenset oppad til kr. 1000.

Kontakt WaterCircles forsikring for et tilbud på 67 20 60 50 eller elbil@watercircles.no. NB! Husk å oppgi navn og telefonnummer. 

WaterCircles er opptatt av miljøet og leverer derfor miljøsmarte skadeoppgjør. Dette betyr at du som medlem får gode råd og veiledning om hvordan en kan gjenoppbygge/ erstatte en skade på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte. Dette er lønnsomt både for miljøet og for lommeboka.

Les mer om samarbeidsavtalen her.