Norsk elbilforening har 11 lokalforeninger som til sammen dekker 16 fylker.

Norge og verden står foran store endringer. Men endringene kommer ikke av seg selv. Derfor trenger vi deg til å være med på å spre begeistring og kunnskap om elbil og den nye teknologien som er i ferd med å forandre måten vi flytter oss på.

Har du lyst til å bidra til vårt arbeid for dagens og kommende elbilister for å redusere utslipp og støy fra veitrafikken? Med din hjelp vil det gå raskere å gjøre hele Norge ladeklart, og vi kan få enda flere til å dra i samme retning.

Lokalforeningene i Norsk elbilforening jobber med lokal elbilpolitikk og arrangerer møter for å spre kunnskap om hvor billig og gøy det er å ha elbil.

Norsk elbilforening
Elbilkino arrangert av Oslo og Akershus elbilforening.

Innen mars hvert år arrangerer alle våre lokalforeninger årsmøter med valg av lokale styrer. Lokale representanter vil delta på årsmøtet for Norsk elbilforening med valg av landsstyre og diskusjon om veien videre i Elbilforeningens arbeid for veitrafikk uten støy og eksos. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med din lokale elbilforening eller administrasjonen for mer informasjon. Kvinner er særlig velkommen!

Som medlem i Norsk elbilforening er du også medlem i lokalforeningen der du har bostedsadresse. Vi sender ut invitasjon til lokale årsmøter til medlemmene i god tid i forveien. Følg også lokalforeningene på Facebook for informasjon om medlemsmøter, arrangementer og diskusjon om lokal elbilaktivitet.

Følg lokalforeningene på Facebook

Kandidater til hovedstyret i Norsk elbilforening

Valgkomiteen i Elbilforeningen har startet sitt arbeid frem mot landsmøtet og tar gjerne imot innspill til gode kandidater til hovedstyret. Vervene honoreres slik som landsmøtet beslutter og innebærer deltakelse i rundt seks hovedstyremøter årlig.

Ifølge instruksen til valgkomiteen skal det etterstrebes kjønnsbalanse og variasjon i kompetanse, alder, etnisitet og geografi blant styrets medlemmer. Forslag til kandidater til hovedstyret bør være innkommet til valgkomiteen innen 1. mars 2018. Ta kontakt med leder av valgkomiteen, Carl Anton Stenling for å gi innspill.