Ny-Think:Problemer

Fra Elbil-Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Varmeapparatet slutter å virke

En kjent feil på Think City er det vannbårne varmeapparatet. Dette kan testes ved å sette kupévifta på trinn 1 (eller mer) og sette temperaturvelgeren over på hvitt eller rødt område (varmt). Om apparatet virker skal det komme varmluft i kupéen innen 2-3 minutter.

Varmeapparatet består av to kretser

 • En lukket vannkrets i motorrommet bestående av én elektrisk pumpe og en elektrisk vannvarmekolbe. Kolben er produsert av FzSonick/FIAMM (tidligere Mes-Dea). Pumpen pumper kjølevæske inn i varmekolben hvor den blir varmet og sirkulert videre til det innvendige varmeregisteret. Kretsen har én forgrening for utlufting mot kjølevæskereservoaret. Det er ingen forbindelse mellom varme- og kjølekretsen. Den elektriske varmekolben får strøm fra framdriftsbatteriet via PowerControlUnit (PCU).
 • Et ordinær luftbasert kretsløp som blåser varme fra varmeregisteret til kupéen. Når temperaturregulatoren justeres, flyttes et mekanisk spjeld som bestemmer hvor mye varmluft som skal styres til kupéen. Det er også termostatregulering, slik at den elektriske varmekolben slås av for en periode når temperaturen i kupéen er høy nok.

Det er forskjellige kontakter til varmekolben på gen0, gen1 og gen2 PCU. Anbefaler at man ved bytte av varmekolbe får tak i en versjon med riktig kontakt framfor å lage egne, tvilsomme skjøter på 400V ledningen. Gen0 kontakten er rund, 4-pinner, av blankt metall og ledningen har en sort, oval kontakt i tillegg som går til to av pinnene. Gen1 kontakten er rund, 3 pinner, men bare 2 i bruk, av sort plast og gen2 kontakten er firkantet. Gen0_heater_plug.jpg Gen1_heater_plug.jpg

Når man tar av det nederste dekselet ser de to versjonene like ut. Inside_Lgen0_Rgen1.jpg


Det er to forhold som kan medføre feil på varmeanlegget:

1. Varmekolbe med konstant effekt

 • Mes-Dea RM3 vannvarmer er en ikke-justerbar varmer som er konstruert for å gi konstant 4kW effekt, uansett hvilken spenning den mates med.
 • Ved batterispenning = 240V (som kan være reell verdi ved belastning og lav SOC), blir gjennomsnitlig strøm til varmekoblen ca 17A.
 • Strømuttaket til varmekolben på PCU er beskyttet med sikring som er loddet rett på egne kretskort. Den var original verdi 20A.
 • Effekt på 4kW opprettholdes ved gjennomsnitt over tid, ved å slå av og på spenningen i pulser over perioder, såkaldt PulseWidthModulation (PWM).
 • Dette medfører at maks strøm overskrider gjennomsnitts strøm vesentlig.
 • På generasjon 1 PCU sitter varmekolbe-sikringen i en holder, mens den på generasjon 2 PCU er loddet på kretskortet. Dette gjør at den har marginalt bedre tåleranser på gen0/1-PCU, og at den lettere ryker på enkelte gen2-PCU'er.
 • Løsning er å erstatte sikring med 25A størrlse. Dette er dog en jobb som tar ca 10 timer.
 • Dersom du har en Think med gen2 PCU (firkantede kontakter) uten Air Condition kan du løse dette ved å flytte kontakten til vann-varmeren over i posisjonen til air-condition uttaket. Husk å flytte blindpluggen over til der vannvarmer-kontakten tidligere stod, ellers vil EmergencyPowerOf-kretsen (EPO) være åpen og bilen vil ikke kunne kjøre. Dette fungerer ikke på gen1 PCU (har personlig forsøkt. Tom Roy).


2. Feildeteksjon inne i vann-varmeren.

 • Ut i fra FzSonick sin tekniske dokumentasjon for RM3 kan man lese at fabrikken har bygget inn noen merkelige sikkerhetsmekanismer for å beskytte vannvarmeren mot overbelasning.
  • En av dem er en 50A sikring som er støpt inn i epoksy, noe som gjør den umulig å bytte.
  • Dersom mikrokontrolleren på innsiden av vannvarmeren detekterer f.eks vanntemperatur over 95 grader celsius, vil den kortslutte seg selv for å knekke sin innebygde 50A sikring ...

e-car suppliers kunne fortsatt i juli 2012 skaffe helt nye RM3-vannvarmere(250-400V 4kW ) for ca £400, men har i august annonsert på sine nettsider at det er utgått. De venter angivelig på en ny og oppdatert versjon.

www.Elbilhjelpen.no kan også skaffe varmere til Gen 2 PCU.

For å forhindre det andre scenarioet, må man sørge for at vannkretsen er helt fri for luftbobler. Den enkleste måten å gjøre det på er å sette inn et t-ledd på varmeslangen (rett under panserlåsen) og bruke en tynnere (f.eks 6mm) slange til å lede bort luften. Før en ny kolbe settes i drift bør kretsen luftes i minimum 30 minutter, eller helt til man ikke kan føle noen "støy" (knitring) fra pumpa til varmekretsen.

Man kan sjekke om en varmekolbe virker ved 1. Bruke diodetester på HV-kontakten, med pluss mot minus og minus mot pluss. Man skal da få 0,4V. Når man snur polaritet skal det ikke være gjennomgang. 2. Bruke megger mellom jordings-kontakten (sort) og hver av HV-tilkoblingene pluss (rød) og minus (sort).

Det er enklest å ta ut høyre lykt (passasjersiden) for å komme til festeskruene til varmeren.


Se avsnitt for lufting av varmekolbe

Feilindikasjon ved lamper

Flere mindre problemer som oppstår med Think kan som regel løses med hint fra brukermanualen. Likevel er det enkelte ting som oppstår, som ikke er nevnt der.

 • Power Limit-lampe lyser: Hender at skjer under kjøring. Fjernes som regel ved at man stopper bilen, og skrur av/på tenning. Dette kan trigges av slappt 12V batteri, og/eller høyt strømforbruk fra 12V anlegget. Power limit ved høyt strømforbruk fra 12V anlegget kan også skyldes løs jordingskabel på PCU (ett tilfelle registrert). PCU_loose_ground_cable.jpg
 • Blinkende ladelampe oppå dashbord(grønn): Betyr at batteriet er for varmt/kaldt til å kunne lades. Kan også bety batterifeil, søk i så tilfelle verksted.
 • Ingen fremdrift, liten batterilampe i midtkonsoll lyser: Ukjent grunn, løses ved å skru tenning av/på.

Problemer med revers

Enkelte har problemer med at girspaken "hopper" over revers, og går fra P til N.

Tidlige biler, så kan det løses ved å shimse opp hele mikrobryterrasen 1mm. Dette kan kanskje(?) redusere slitasjen på nyere biler også.

Selve hovedproblemet er at mikrobryteren har et mildt sagt elendig design, og den bakerste/fremste polen løsner inne i mikrobrytere, og gjør at kontakt ikke lenger er mulig. Med andre ord, opplever man dette så oppsøk verksted og bytt mikrobryteren. En minimal sum, for å hindre mye frustrasjon. Evt om man ønsker å gjøre dette selv, er bryteren sagt å produseres av Burgess, og er av typen v4ncs. Det bør selvfølgelig byttes til en tilsvarende, men av bedre fabrikat.


Ladeproblemer/problemer med ladekabelen

Ladeproblemer er ofte PCU eller batteri/høyspentfeil. Men det kan også være ladekabelen. Boksen på ladekabelen er utsatt for fukt, og er IKKE vanntett. Steder det trenger vann inn er kabel-utganene, og rundt lysene/diodene i dekselet. Så vær påpasselig å ikke la den ligge på panseret, i en dam, eller andre utsatte steder. Egnet sted å legge den er under panseret på non-AC modeller, og oppå forhjulet på modeller med AC. Slikt kan man preventivt hindre at denne kabelen blir ødelagt.

Det er også viktig at ledningene inn/ut fra ladekladden eller 220V-kontakten ikke bøyes unødig eller utsettes for mekanisk belastning eller stress. Det kan medføre brudd i ledningene inne i kabelen. Sørg for at ladekladden henger etter opphengskroker og la den ALDRI henge etter selve stikkkontakten.

Kablene til PowerCharge-knappen kan også løsne inne i boksen, symptomer på dette er at du kun får ladet på 10A.