Hopp til innhold

1.200 støtter vår ladeaksjon så langt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag gikk vi ut med en underskriftsaksjon til våre medlemmer. Målsettingen var å mobilisere mot reduserte tilskudd til Transnova og dermed til utbygging av ladeinfrastruktur. 

I praksis: Sørge for at de offentlige bevilgningene løftes til et nivå som gjør at utbyggingen ikke stopper opp.

Det er det vi mener vil skje i praksis hvis Transnova-budsjettet for 2014 kuttes med ytterligere 20 millioner av Solberg-regjeringen. Dette kuttet er større enn det som er satt av under posten til infrastruktur.

Fra Elbilforeningens side ble aksjonen iverksatt spontant, i skuffelse over signalene fra Regjeringen. Vi mente samtidig at det var fornuftig å lodde stemningen rundt saken i medlemsmassen.

Og vi måtte gjøre det raskt.

1.200 har svart oss til nå

Mer enn 3.700 medlemmer har åpnet nyhetsbrevet vi sendte ut fredag ettermiddag. 

Av disse har cirka 1.200 tatt seg bryet med å sende oss en e-post for å uttrykke sin støtte. Antall svar så langt er et klart uttrykk for at en stor andel av elbilistene mener det er verd å kjempe for mer statlig støtte til utbygging av ladeinfrastruktur. Samtidig fikk vi god oppmerksomhet rundt budskapet vårt i media fredag (et utvalg av publiserte saker):

Vårt budskap hadde dessuten solid støtte fra både Grønn Bil, Zero og NAF (alle fire organisasjoner gikk ut i media med en felles pressemelding).

Den norske elbilparken blir stadig større

Markedet trenger hjelp

Elbilforeningen mener utbygging av infrastruktur for lading kan gjennomføres på to måter:

Vi synes det er interessant å se at flere (i kommentarfeltet) mener elbilistene allerede har fått så mange gode goder at vi ikke bør rope om så mye mer. Det tyder på magemål, og at mange mener markedet bør få råde. I utgangspunktet mener vi det er en sunn innstilling som bør applauderes. Dette sammenfaller med Elbilforeningens grunnholdning.

Elbilforeningen mener likevel at markedet er i en fase der man ikke kan fase ut offentlig støtte brått. Den trengs for å få i gang privat sektor. Samtidig vil vi understreke at vi ikke ønsker statlig fullfinansiering av ladeinfrastruktur.

Vi har gang på gang sett at private aktører ikke har investeringsvilje nok til at det monner alene, og at det kreves utløsende offentlige midler for at utbygging skal skje. Vi ser også at det er utfordringer knyttet til standardisering av betalingsløsninger, som det offentlige kan bidra enda bedre enn i dag til å løse.

Konstruktive innspill

Også på elbilforum.no har det kommet gode, kritiske og konstruktive tilbakemeldinger. Vi vet at elbilister er forskjellige, både når det gjelder politiske preferanser og hvilke virkemidler for innfasing av elbiler man finner viktigst og riktigst. Vår jobb er å sørge for at summen og essensen av disse meningene får størst mulig politisk gjennomslag.

I ettertid ser vi at vi med fordel kunne gjort premissene tydeligere for hva svarene i underskriftsaksjonen kunne bli brukt til. Ett alternativ kunne selvsagt vært å presentere en liste med underskrifter for Regjeringen, men det viktigste var likevel å få innblikk i hva medlemmene mener i denne saken, både gjennom antall tilbakemeldinger og konkrete innspill. 

Essensen i det mottatte materialet vil vi selvsagt kommunisere politisk.

En dag vil markedet for hurtigere lading stå på egne bein, og elbil vil være den mest normale biltypen. I mellomtiden er det mulig for Transnova å bidra til at innfasingen av elektrisk fremdrift skjer raskere og smidigere enn det ellers ville gjort, gjennom ladestasjonsutbygging og en rekke andre tiltak og prosjekter.

PS. Det er fortsatt mulig å gi sin støtte til aksjonen, selv om du ikke mottok nyhetsbrevet fredag. Send en epost til underskrift@elbil.no! Skriv fullt navn, postnummer og poststed i emnefeltet. Fristen er klokken 12.00 i morgen.