Hopp til innhold

24 prosent flere ladestasjoner i fjor

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er nå godt over 20.000 elbiler på norske veier, mens antall registrerte ladepunkt i NOBIL er 4.642. Med dette misforholdet vil Elbilforeningen presse på for økt utbygging i år. 

Jobb nummer én for oss er å påvirke i alle kanaler for å få flere ladestasjoner. Nasjonale og lokale myndigheter påvirkes kontinuerlig, og vi forsøker å komme med konstruktive løsninger og forslag til størrelsen på ressursene som må bli tilgjengelige.

Det norske ladekartetSamtidig jobber vi med praktiske prosjekt som vil bidra til at også andre setter i gang med å tilby elbillading:

Våre medlemsundersøkelser viser at lading hjemme og på jobb er deres hovedprioritet. Samtidig er det også mange som gjerne vil kjøre lengre strekninger med elbil, og helst ha helge- og ferieturer utslippsfrie.

Derfor vil vi i år jobbe med overnattingsbedrifter, bensinstasjoner og spisesteder, altså steder der det er naturlig med en stopp. Å få opp lademuligheter her vil bety en vinn-vinn-situasjon for både bilist og
virksomhet. Vi streber slett ikke etter hurtiglading overalt, men ladefart som passer stedet du besøker. Sover du der, har du bedre tid til å lade elbilen.

Og det er ikke alltid penger eller vilje det står på. For mange er bare usikre på hva som er riktig å gjøre, det vil si hva slags lading som bør tilbys. Da skal Elbilforeningen være en konstruktiv rådgiver.

Dette skjedde i fjor

I 2013 fikk vi 896 nye ladepunkt for elbiler. Dermed er det nå nå totalt 4.642 ladepunkt (stikkontakter med reservert plass for elbil) fordelt på 1.298 ladestasjoner (lokasjoner). Tallet betyr en økning på 24 prosent fra året før.

– Faktisk den største økningen både i prosent og antall siden 2010, og noe vi kan se litt positivt på. Men økningen er marginal sammenlignet med den kraftige økningen i elbilbestanden. Så tenker vi «gamle-elbilister» tilbake på dagene da vi bada i ledige ladestasjoner, er situasjonen helt annerledes nå. Særlig i de større byene, konstaterer prosjektleder i Elbilforeningen, Hans Håvard Kvisle.

Alle fylker, og nesten alle kommuner, har ett ladepunkt eller to. Men som kartet (se illustrasjon lengre opp) viser, er det særdeles stor forskjell i antall. Dette gjenspeiler seg også hvis vi ser på antall ladepunkt sammenlignet med innbyggerantallet: Oslo er best med 500 innbyggere pr. ladepunkt. I Troms og Finnmark er det nesten 5.000 innbyggere på hvert ladepunkt. I dette spennet er det mange fylker, også med større byer, som så absolutt har potensial for å forbedre ladeinfrastrukturen.

Grafen (under til høyre) viser den historiske utviklingen i antall ladepunkt. Tallene før 2010, det vil si før ladestasjonsdatabasen NOBIL kom i drift, skal tas med en liten klype salt. De er ikke like nøyaktige som dagens. Men tilstanden var ganske stusselig.

Den virkelig store ladestasjonsutbyggingen kom i 2010 da Transnova ga nærmere 50 millioner kroner i støtte til etablering av 1.830 ladepunkt.

Historisk Graf– Makan til økning har vi siden ikke vært i nærheten av. På ett år ble antall ladepunkt mer enn sjudobla. De siste tre åra er ikke antallet en gang dobla. Til tross for at antallet ladbare biler – de som kan bruke ladepunktene – i samme periode er seksdobla, sier Kvisle.

Hva kommer i 2014?

Først og fremst venter vi på at Transnova, som har infrastrukturansvaret på vegne av staten, skal få ferdig en strategi for nasjonal satsing på ladeinfrastruktur. Da tror vi retningen blir tydeligere – og det blir enklere for politikerne å bevilge midler til større satsinger.

På vårparten forventer vi at etterslepet av hurtigladere kommer på plass.

Totalt var det ved årsskiftet 88 hurtigere ladestasjoner, inkludert de seks som Tesla har satt opp for Model S. Det burde vært langt flere, tatt i betraktning hva Transnova har gitt av bevilgninger. Men operatørenes utbygging har gått tregere enn forventat. Det ligger 58 etableringer på vent, hvorav nesten 40 av dem burde ha kommet i drift i 2013. For å følge med på hva som er av hurtigladere, og se det som er i emning, anbefaler vi å besøke det superpopulære hurtigladekartet på elbil.no. Vi holder orden på dette!

Men det var et lite skår i gleden ved siste Transnova-bevilgning: Ved siden av nyetableringer er det også satt av midler til oppgraderinger av eksisterende ladestasjoner. Litt for mange steder ender det med at kapasiteten ikke økes med flere ladepunkt:

Det er i liten grad kommunene og offentlige myndigheter som har bidratt til at det enkelte steder har vært en grei vekst. Generelt har den offentlige involveringen vært lav etter at «gratispengene» fra Transnova ble brukt opp i 2010.

Fortums hurtigladestasjon i Sandvika

Elbilforeningen jobber intenst for å få økt oppmerksomheten igjen blant kommuner og fylker slik at det kan bli en ordentlig satsing landet rundt. Heldigvis snakker fylker og kommuner mer igjen om hva de bør gjøre med ladetilbudet lokalt. Det er et stykke fra prat til realisering, men det bør likevel bli langt bedre fart på utbygging av vanlige ladeuttak i 2014. Oslo har for eksempel, ifølge sine egne planer, et etterslep på over 400 ladepunkt.

Når disse kommer på plass vil det utvilsomt merkes, med nær en dobling målt mot 2013.