Hopp til innhold

– 50.000 elbiler er altfor lavt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilforeningen får full støtte fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV): Målet bør være 200.000 nullutslippsbiler.

Støtten kom mandag ettermiddag, da Norsk Elbilforening deltok i åpen høring om statsbudsjettet i Stortingets finanskomité.

– Vi har i dag 2,5 millioner personbiler. De har et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 178 g/km. Elbilene utgjør bare 1,33 prosent av bilparken. Så selv om takten i nybilsalget er høy, og 13 prosent så langt i år er elbiler, går det for sakte til at vi kan nå målet i Klimaforliket, sa OFVs administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Målet sier at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler skal være 85 g/km i 2020. 

– Taket på 50.000 elbiler er altfor lavt. Det går egentlig ikke an å snakke om et tak på 50.000 hvis vi skal nå 85 gram. Vi må nok tenke vesentlig større tall, antagelig bortimot 200.000 elbiler. Eller nullutslippsbiler, når vi også får hydrogenbiler, sa Solberg Thorsen.

Utgjør kun 1/70 med 50.000

Gjennomsnittsutslippet fra nye personbiler i 2014, elbiler inkludert, var ifølge OFV 110 g/km i september. 

– Det er vesentlig bedre enn i fjor, men samlet utslipp fra bilparken er fortsatt 5,6 millioner tonn CO2 årlig. Men 50.000 elbiler reduserer dette utslippet med bare 80.000 tonn årlig. En vesentlig høyere salgstakt og et mye høyere tak enn 50.000 elbiler er nødvendig, gjentok Solberg Thorsen.

Han opplyste at OFV har gjort nye avgiftsberegninger rundt elbilen:

– Hvis vi putter alle elbiler inn i avgiftssystemet, slik det er utformet i dag, vil det bety at de aller fleste elbilene kommer ut med 0 kroner i engangsavgift. Det er bare elbilene som enten er ekstremt tunge eller har ekstremt høy effekt, eller begge deler, som ikke passer inn i dagens avgiftssystem.

– Det betyr at avgiftssystemet, slik det er laget, faktisk stimulerer til at folk velger elbil, eller nullutslippsbil, selv om de skulle være en del av avgiftssystemet. Men det er klart, i avgiftene ligger også moms. Elbilene bør nok i ganske lang tid framover ha fritak for denne, sa Solberg Thorsen, dog uten å sette et bestemt mål.

Savner tydeligere signaler

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening benyttet anledningen til å feire medlemsveksten i foreningen (nå passert 14.000). 

– Den reflekterer den store veksten i antall elbiler. Det er kjempebra, og det er fordi vi har en veldig god elbilpolitikk i Norge. Det skal vi være stolte av. I tillegg har vi åpne og nysgjerrige forbrukere i Norge, som tar i bruk ny teknologi. Ingen andre land kan måle seg med de 16.000 elbilene som er solgt så langt i år, sa Bu, som er tilfreds med at det ikke er foreslått endringer i elbilpolitikken i statsbudsjettet.

blogg-20141023-christina 800

– Det er veldig positivt, for vi er veldig avhengig av å videreføre dagens politikk. Større endringer kan faktisk stoppe salget, sa Bu, og viste til at en Volkswagen e-Golf i Sverige koster over 100.000 kroner mer enn en vanlig Golf.

Bu understreket at Elbilforeningen savner tydeligere signaler i budsjettet om at Regjeringen ønsker å videreføre elbilpolitikken forbi 50.000. 

– Som OFV sa; 50.000 elbiler er overhodet ikke nok. Vi trenger forutsigbarhet. Det er viktig for forbrukerne. Mange av modellene som er i salg har opptil et halvt års leveringstid. Forutsigbarhet er også viktig for bilimportørene og tilbydere av ladetjenester.

Også ladehybrider og elvarebiler

– Vi savner også bedre vilkår for ladbare hybrider. Der bør i det minste vektfradraget økes fra 15 til 20 prosent, sa Bu.

– Så savner jeg fokus på elvarebiler. Den som kjøper en varebil har i dag ingen incentiver til å velge en grønnere elvarebil. På en vanlig varebil betaler man bare 15-20 prosent av avgiftene på en vanlig bil, i tillegg til at man får momsrefusjon. Det gjør at en elvarebil ikke kan konkurrere, sa Bu, og understreket at dette bør hensyntas i den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene.

Bu viste også til at ladeinfrastrukturen må bygges ut videre for å matche salgsutviklingen for elbiler. Elbilforeningens siste medlemsundersøkelse viste også at kun 16 prosent ville kjøpt elbil uten moms- og avgiftsfritak. 

– Det sier noe om hvor viktig det er å videreføre politikken. Viktigste grunn for 48 prosent av eierne var å spare penger, mens 27 prosent prioriterte miljø. Det viser at elbilistene kanskje ikke er så grønne som vi kunne ønske, men så lenge de gjør det valget (elbil) er det det viktigste, sa Bu.

NAF: Dropp hvileskjæret 

Leder for politikk- og forbrukerseksjonen i NAF, Jon Olav Alstad, hengte seg på i synet på at budsjettforslaget fra Regjeringen trenger en revurdering.

– Vi er på god vei til å nå målsetningene om utslipp fra veitrafikken. NAF har fått Transportøkonomisk institutt (TØI) til å se på konsekvensene av budsjettet Regjeringen vil ha. Bygges hvileskjæret for bilavgiftene inn, slik Regjeringen ønsker, vil vi kun ha nådd et utslippsmål på 102 g/km i 2020, sa Alstad. 

– Dermed er vi langt unna både EUs mål og de strenge kravene som er vedtatt her på huset (i det tidligere nevnte Klimaforliket, red. anm.), sa Alstad, som først og fremst argumenterte for å øke vektfradraget på ladbare hybrider

blogg-20141023-høring 800

NAF nærer frykt for at vi i stedet for en gradvis utskiftning av bilene, i miljøvennlig retning, vil få sterke restriksjoner i 2020 i stedet.

– I dag fornyes mellom 5 og 10 prosent av bilparken hvert år. Dermed tar det bortimot 20 år å skifte ut bilparken.

Foruten å beholde forslaget til redusert omregistreringsavgift, ønsker NAF høyere vrakpant for å øke utskiftingstakten.

Imøteser helhetlig gjennomgang

Bilimportørenes landsforening (BIL), ved administrerende direktør Erik Andresen, er også positiv til hovedlinjene i budsjettet.

– Reduksjon i omregistreringsavgiften er et viktig miljøbidrag. Gjennomsnittlig levealder for en bil er 20 år, og vi vet også at nyere biler slipper ut mindre CO2 og NOX. En slik omlegging gjør at flere biler kan erstates av nyere biler, sa Andresen.

– Alle har ikke råd til en ny bil eller en elbil, la han til. Andresen sa også at han helst hadde sett at vrakpanten økes fra 3.000 til 3.500 kroner. 

– Særlig for å kvitte seg med bilene som har mest utslipp og er minst trafikksikre, sa Andresen, som understreket at BIL imøteser den helhetlige gjennomgangen av bilavgifter i forbindelse med revidert budsjett til våren.

– Tiden er inne for å se på avgiftssystemet, slik at man kan fase inn ny teknologi på en skikkelig måte. Vi vil se store teknologiske endringer, og avgiftssystemet må være tilpasset disse. Og bidra til reduserte klimautslipp, redusert lokal forurensning og sikrere biler.