86 prosent ville fortsatt kjørt eksosbil

Dersom elbilen ikke hadde blitt anskaffet, ville dagligreisene i høy grad foregått med bensin- eller dieselbil. 

Dette er svaret fra hele 6.521 av de 7.780 respondentene i Elbilforeningens siste spørreundersøkelse, Elbilisten 2015. 

Kun åtte prosent (606) ville i stedet reist kollektivt, mens tre prosent (234) hadde valgt sykkel eller gange.

Rundt 250 av de spurte tok seg tid til å svare utdypende på spørsmålet «hvordan ville du reist til daglig hvis du ikke hadde kjøpt elbil». 

En høy andel understreker tydelig at de fortsatt reiser kollektivt til tross for at de har anskaffet elbil.

Sjekk 30 svar på spørsmålet

 • Jeg hadde byttet jobb.
 • Kombinasjon av å sykle/gå/kollektivtrafikk.
 • Motorsykkel, bensinbil.
 • Ville vekslet mellom sykkel, fossilbil og buss.
 • Er ikke et alternativ å kjøre inn til byen med bil – uansett el eller ikke. Er bare tull etter min mening. Jeg sykler eller tar kollektivt.
 • Jeg sykler eller reiser kollektivt til jobb, har alltid gjort det, aldri brukt bil.
 • Jeg reiser fortsatt kollektivt.
 • Jeg kommer meg ingen steder uten bil.
 • Reiser fortsatt i hovedsak kollektivt.
 • Går og syker til daglig, (el)bilbruk i ny og ne.
 • Måtte ha byttet jobb. Ledighetstrygd hadde faktisk lønnet seg fremfor å pendle med fossil.
 • Bil på kveldstid og tog i rushtiden.
 • Jeg ville kjørt min bensinbil (som skal selges) til togstasjonen og så tatt toget til jobb
 • Feil spørsmålsstilling! Jeg sykler selv om vi har elbil.
 • Elsykkel og gange.
 • Som sagt sykler eller løper jeg fortsatt til jobb. Det ville jeg også gjort om jeg ikke hadde elbil.
 • Scooter og dieselbil.
 • Bruker kollektivt til daglig fremdeles.
 • Syklet elsykkel eller brukt vår 10 år gamle hybrid bil (Toyota Prius)
 • Reiser fortsatt som vanlig. Sykler til jobben eller reiser kollektivt når jeg ikke har bruk for bilen i jobben.
 • Igjen – jeg ville ikke nødvendigvis brukt bil daglig, men ved bruk ville det vært kollektiv eller egen dieselbil.
 • Bensinbil og elsykkel.
 • Samkjøring med andre kollegaer
 • Kollektivtrafikk, som jeg nå også tar til tross for elbil.
 • Kollektiv og MC
 • Bil eller MC
 • Diesel og scooter
 • Bil eller kollektiv, alt etter turnusen min
 • Sykkel, elsykkel og dieselbil.
 • IRRELEVANT! Går, sykler og tar kollektivt fortsatt! 

Sjekk flere resultater fra spørreundersøkelsen Elbilisten 2015!