Hopp til innhold

– All bilkjøring bør foregå med elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Partiet Rødt mener færrest mulig bør kjøre privatbil. Dersom man bare må – i mangel på kollektivløsninger – er elbilen et brukbart alternativ.

Det fastslår Elin Volder Rutle, som er miljøpolitisk talskvinne (Rødt). Hun får i dag æren av å avslutte vår intervjuserie med sentrale politikere i landets ni største partier ved forrige stortingsvalg.

Tidligere publisert:

Valgvignett19.8: Bård Hoksrud (Frp): – Viktig å holde avgiftene nede
20.8: Harald Nissen (MdG): Vil ha bensin- og dieselbiler ut innen 2015
21.8: Lars Egeland (SV): – Det skal koste penger å forurense
22.8: Marit Arnstad (Sp): Vi griller samferdselsministeren
23.8: Knut Arild Hareide (KrF): – Elbilen skal ikke ut av kollektivfeltet
26.8: Ola Elvestuen (V): – Ingen grunn til å fjerne elbilen fra kollektivfeltet
27.8: Ingjerd Schou (H): – Elbilen er bra til ganske mye!
28.8: Eirin Sund (Ap): – Vil fortsette å legge til rette for elbiler

Konfrontert med at elbil ikke er nevnt i Rødts partiprogram, svarer Volder Rutle dette:

– Vi ønsker elbilen velkommen. Primært i nyttetransport og for dem som ikke kan benytte kollektive løsninger eller for eksempel bevegelseshemmede. Privatbilene som blir igjen, bør være i distriktene der effektiv kollektivtransport ikke er mulig. Langt færre enn i dag bør ellers bruke privatbil, gjennom bedre kollektivløsninger og samfunnsplanlegging. Jobb, tjenester og bosted bør ligge nærmere hverandre eller kunne nås gjennom kollektivtransport, sier Rutle.

Dette svarte Volder Rutle

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Særlig i distriktene trenger vi elbilene for å kunne gå over til et utslippsfritt samferdselssystem. Elbilen er viktig for å kunne opprettholde spredt bosetting i Norge, også i en fremtid med fornybar energi. Den fossilbaserte energien skal ut. Vi er positive til elbilteknologien fordi den har betydning for å nå noen viktige mål: Vi må redusere utslippene fra samferdselssektoren. Det får vi ikke til uten elbil.

Rødts Elin Volder Rutle mener elbil er det minst dårlige alternativet som privatbil– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

– Det viktigste fortrinnet er at elbilen kan gå på ren elektrisitet. Det er også en bonus at den medfører lite støy. Ulempen er rekkevidden, og at den blir ytterligere forringet når det er kaldt.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler).

– Vi vil nok antagelig gå inn for en gradvis innfasing. Om det blir fra 2018 eller 2020, er vanskelig å si. Grunnen til at jeg sier 2020, er at det er året vi ønsker totalforbud for salg av rene bensin- og dieselbiler. Det kan være at det er fornuftig å starte innfasing av avgifter for elbil i 2018, men det kan også bli 2020. Dette har vi ikke diskutert ferdig.

– Hvilke incentiver mener dere er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Vi må sikre at det er en brukbar bil i hele landet. Da gjelder det å få inn en god infrastruktur for lading. Og også det at vi vil forby salg av tradisjonelle bensin- og dieselbiler. Så må vi ha mer forskning som gjør at elbilene blir bedre tilpasset norske forhold. For å styrke forskningen er det viktig at vi har offentlige investeringer i elbil, eller i det minste hybridbiler – på steder der dagens elbiler ikke strekker til.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Vi har ikke tatt noe konkret standpunkt her, men mener generelt at det bør være samme avgiftsregime både på salg og leasing av elbiler og batterier.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– Prinsippet om at forurenser betaler er fornuftig. Men det holder ikke for oss. Man må også se på hva man som samfunn kan gjøre for å bygge opp alternativer. Vi ønsker ikke et samfunn der rikfolk kan betale for å forurense. At det er lavere avgifter for elbiler i dag, går vi inn for, men det er ikke slik at elbiler løser alle problemer.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– Nysalget av diesel- og bensinbiler må stoppes. Og vi må ha store offentlige innkjøp av el- og biodrivstoffkjøretøy. Vi må redusere utslippene enda mer, og da må vi først og fremst må vi ha gode løsninger for kollektivtransport. All transport som må foregå med bil, bør foregå med elbil.

«På direkten»-spørsmålene følger under bildet.

Rødts Elin Volder Rutle mener elbilen er kurant dersom kollektivtrafikken ikke fikser jobben

Rødts miljøpolitiske talskvinne Elin Volder Rutle mener elbilen er kurant dersom kollektivtrafikken ikke fikser jobben. (Foto: Christian Sørgjerd)

 

På direkten-spørsmålene

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja, det er vi helt klart.

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Ja, med visse forbehold.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Det har vi ikke tatt stilling til.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Ja, det er vi for.

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler?

– Ja.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Ja, det vil vi. Og fjerne diesel- og bensinbiler fra 2020.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– Ja, det er vi for i neste stortingsperiode.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– Ja. Vi vil prioritere kollektivtransporten fremfor privat elbilisme. Derfor bør tilgangen være et tidsbegrenset fortrinn, siden det svekker konkurransefortrinnet vi mener kollektivtransporten skal ha. Når vi lykkes i å få flere elbiler vil disse vil medføre en ulempe for dem som velger å ta bussen.

 

PS. Les alle våre politiske saker i forbindelse med valgkampen her!