Hopp til innhold

Alle ladestolper i Oslo kan få Type 2

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo kommune vurderer å avslutte vedlikehold av Schuko-kontakter på gamle Oslo-ladestolper. De kan i stedet bli erstattet av nye Type 2-kontakter.

Tidligere har kommunen signalisert at de gamle ladestolpene, levert av Ensto, skulle vedlikeholdes på ubestemt tid. Nå viser det seg at dette er mer kostbart enn antatt. Det er teknisk trafikkseksjon ved Bymiljøetaten i Oslo kommune som jobber med saken. Seksjonen er ansvarlig for drift og vedlikehold av ladeinfrastruktur på offentlige gater og plasser i Oslo Kommune. – Vi vurderer, med bakgrunn i sikkerhet, stor slitasje, økte vedlikeholdskostnader og gal bruk, å endre stolpene til Type 2. Vi har dessuten et ønske om fjernovervåkning som vil gi brukerne høyere oppetid på utstyret, sier seksjonssjef Jan Magne Vik. Fjernovervåkning blir av samme type som på de moderne Mennekes-stolpene, som fram til nå har hatt både Type 2- og Schuko-kontakt. Stolpene som skal monteres senere, får bare Type 2. Felles for alle disse, er at de har tilgangskontroll med RFID-brikke og kan sjekkes for feil i realtid.

Forberedt på negative reaksjoner

Alternativet til å bytte ut gamle, jordede kontakter i de totalt 168 Ensto-stolpene (rund og med aluminiumsdeksel, bildet under) er altså å sette inn samme innmat som i de nye. Bymiljøetaten er fullt klar over at endringen ikke nødvendigvis oppfattes positivt av alle, til tross for fordelene endringen også innebærer. – Ja, modifiseringen vil potensielt kunne ha negativ konsekvens for noen brukere hvis Schuko-kontaktene demonteres og erstattes av Type 2, sier Vik. blogg 20151027 type2 oslo 2 800 Elbilforeningen går ikke god for forslaget fra Bymiljøetaten uten videre, og stiller seg åpent avventende. – Vi forstår at enkelte vil reagere negativt på dette, men vi er samtidig positive til at Bymiljøetaten legger opp til et mest mulig kostnadseffektivt vedlikehold av ladestolpene. En mer robust infrastruktur vil gi rom for flere ladestolper. Vi anbefaler dessuten Type 2-kontakten både på grunn av sikkerhet og ladefart, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Si din mening!

Det finnes i dag adaptere for eldre elbiler i tredjepartsmarkedet som gjør at eksempelvis TH!NK-, Buddy- og PSA-elbiler kan lades fra Type 2-kontakt. Hvorvidt disse produktene holder mål rent sikkerhetsmessig, må imidlertid avklares nærmere. Det samme gjelder hvor mange elbiler i Oslo og omegn som eventuelt blir berørt av endringen. I første omgang ønsker vi imidlertid at du sier din mening om forslaget i kommentarfeltet. Disse tilbakemeldingene blir lest av Bymiljøetaten, og vil bli hensyntatt i de avsluttende vurderingene. – Vi har bestilt en prototype med ønsket funksjonalitet, og håper på snarlig leveranse av denne. Men vi igangsetter ikke utrulling før vi og markedet er omforent, bekrefter Vik.