Hopp til innhold

Arealeffektiv parkering – ja takk!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Noen historier tar visst aldri slutt. Igjen skapes det usikkerhet om tverrparkering av små elektriske bykjøretøy etter at VG 7.september hadde en liten notis. Norstart kan fortelle hva som har skjedd i saken – og hvor dette må ende.

I tre år har det vært en prosess for å få korrigert parkeringsforskriftene slik at korte el-motorvogner kan stå på tvers – også innenfor oppmerkede parkeringsfelt, hvis kjøretøyene ikke er til hinder eller sjenanse for øvrig trafikk. Dagens forskrifter tilsier ikke at dette er forbudt, men de har vært litt utydelige slik at noen, f.eks. Statens vegvesen, kan feiltolke dem. I desember 2007 ga derfor Samferdselsministeren en klar beskjed om hvordan ting skal være:

«Samferdselsdepartementet går inn for at el-køyretøy av høveleg storleik, til dømes «Buddy», skal kunne parkerast på tvers innanfor oppmerka felt, …»

I snart tre år har samfunnets kvern malt langsomt. I 2009 kom det et høringsbrev fra Samferdselsdepartementet med forslag til endringer som var i henhold til ministerens beslutning. Høringsrunden ble oppsummert av Statens vegvesen og de leverte en anbefaling til Samferdselsdepartementet. For å få forskriftene oppdatert til dagens virkelighet, var det også nødvendig å foreta en del andre endringer. 

Underlig nok, og dette finner vi virkelig underlig, fant Statens vegvesen ut at de ikke anbefaler å endre forskriftene slik at de blir i tråd med etablert praksis og hva som er ønsket av politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Tidlig i prosessen viste riktignok Statens vegvesen en tildels uforståelig motstand til å bidra til å fremme bruk av lette, energieffektive kjøretøy. Men når fighten endelig var over, trodde Norstart at en statlig etat ville opptre mer konstruktivt.

tverrparkeringLikevel, for dem som har fulgt denne prosessen siden starten, var kanskje ikke overraskelsen så stor. Ja starten, det var Oslopolitikernes brev til Samferdselsdepartementet. Heller ikke ueffent å lese siden dette var et startpunkt også for ladestasjonsutbyggingen i Oslo og et viktig skritt for å gjøre Oslo til verdens elbilhovedstad.

Norstart snappet opp brevet med de negative konklusjonene fra Statens vegvesen. Umiddelbart så vi at de overfortolket enkelte formuleringer i en internasjonal traktat som kalles «Wienkonvensjon for veitrafikk». Dette ble skjøvet foran som et nytt og avgjørende moment for at en statlig etat ikke kunne tilrå gjennomføring av beslutninger foretatt av etatens overordnede politiske ledelse.

Norstart hyret juridisk ekspertise innenfor dette området og fikk en utredning levert i form av dette notatet (lenke fjernet) fra advokatfirmaet Wiersholm. Notatet har sammen med et følgebrev blitt oversendt Samferdselsdepartementets avdeling som arbeider med parkeringsforskrifter. Uten å angi alle detaljer her, last heller ned Norstarts brev til Samferdselsdepartementet 13.august 2010 (lenke fjernet), vil vi kort oppsummere:

Av denne artikkelen kan det lett tolkes at Norstart er frustrerte over Statens vegvesen. Ja, det er helt korrekt. Saken om arealeffektiv parkering fikk i desember 2007 en politisk avklaring. Vel var det en beslutning som ble oppfattet som et nederlag for Statens vegvesen, og spesielt for enkelte personer som jobber der, men vi forventer såpass profesjonalitet i byråkratiet at klare, politiske signaler oppfattes og etterfølges. Som det står i høringsbrevet til Samferdselsdepartementet:

«En del av regelverket har en utforming som ikke stemmer helt overens med intensjonen, eller som er ønskelig idag.»

Istedenfor velger Statens vegvesen å ri kjepphester og konstruere nye forhold – helt uproduktivt og unødvendig. Mon tro om det ikke fortsatt finnes en liten ukultur som det bør ryddes opp. Interessant nok i den sammenheng, seinest for 2 dager siden måtte Vegdirektøren ut å unnskylde seg på aftenposten.no for en annen «miljøblemme» de hadde gjort:

– Dette var ikke bra, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til Aftenposten.no.

Han kan koste på seg å gjenta dette i saken om arealeffektiv parkering. Vi tror bedre om Vegdirektoratet enn det som har framkommet nå. I våres hadde vi gleden av å lese Statens vegvesens bidrag til Klimakur, hvor Vegdirektoratet har gjort et grundig og godt arbeid for å forklare hvorfor og hvordan innfasing av elektriske kjøretøy er nødvendig for å oppnå omforente politiske mål. Samtidig driver de det utmerkede prosjektet Transnova som i sterk grad har forandret hverdagen for landets elbilister ved å etablere nærmere 2.000 ladepunkt.

Vi vil legge til at Norstart i et halvt år har forsøkt å etablere en avtale med Statens vegvesen om miljø og sikkerhet for elbiler. Norstart har som hovedfilosofi å skape samarbeid mellom parter, slik at vi kan lære av hverandre og bli klokere sammen. Det går litt treigt med å få denne avtalen på plass, men vi nærmer oss. Og godt er det. Bedre å ha diskusjonene på kammerset enn å ha misforståelser og unødvendigheter i det offentlige rom.

Norstart veit at elbilpolitikken til den rød-grønne regjeringen ligger fast. Nylig noterte vi oss det positive utspillet (lenke fjernet) til finansminister Sigbjørn Johsen. Derfor tror vi ikke at politisk ledelse i Samferdselsdepartementet fravviker standpunkt de offentlig har redegjort for. Til tross for at de har en etat underlagt seg som forsøker å forhindre at vi får en mer arealeffektiv og mindre miljøbelastende veitransport. Noe som vil være et viktig bidrag til triveligere byer med bedre byluft og mindre støy, til glede for absolutt alle som bor og beveger seg der.

Og sannelig, mens denne artikkelen skrives, blåses saken på vg.no. Da er det bare å lese den artikkelen, og det du vil her av dokumenter som kan være interessante og viser Norstarts engasjement og argumentasjon.

 

Store biler tar stor plass – små biler tar liten plass. Hvordan vil vi at byene våre skal være?

tverrparkering