Hopp til innhold

Årsmøte i Norsk elbilforening

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Medlemmer i Norsk elbilforening inviteres til å delta på vårt årsmøte lørdag 25. april 2015 på Leangkollen hotell i Asker.

Årsmøtet er Elbilforeningens høyeste organ. Det er her vi vedtar de store linjene og velger hovedstyret. Årsmøtet er åpent for alle og medlemmer oppfordres til å delta for å bidra og lære om Elbilforeningens arbeid.

Registrering av stemmeberettigede 15.40 – 16.00. Stemmerett forutsetter gyldig medlemskap i Norsk elbilforening. Velkommen!

Saker til behandling:

Lenker til sakspapirer blir lagt inn fortløpende så snart de er klar.

Sak 1:

Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2:

Valg av ordstyrer og referent

Sak 3:

Valg av to personer til å undertegne protokollen
(Ordstyrer foreslår disse innledningsvis)

Sak 4:

Årsberetning 2014

Sak 5:

Årsregnskap 2014 samt revisors beretning

5.1. Årsregnskap

5.2. Revisors beretning

5.3. Styrets ansvarsfrihet

Sak 6:

Retningslinjer 2015

6.1. Budsjett 2015

6.2. Styrehonorar 2015

6.3. Handlingsplan 2015

Sak 7:

Strategisk retning for Norsk elbilforening 2015 – 2020

Sak 8:

Politisk program for Norsk elbilforening 2015 – 2017

Forslag til vedtak

Sak 9:

Vedtektsendringer

9.1. Forslag til ny formålsparagraf

9.2. Forslag om å innføre representativt demokrati

9.3. Forslag ang. styrehonorarer

Sak 10:

Forslag om opprettelse av vedtektskomité

Sak 11:

Valg

11.1. Valgkomiteens innstilling

11.2. Valg av nye medlemmer til valgkomiteen

11.3. Valg av medlemmer til vedtektskomité

11.4. Valg av revisor 2015

 

Årsmøtet avsluttes