Hopp til innhold

Artig rapport fra Asplan Viak

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den som leiter, den finner», heter det. Statens Vegvesen har gitt Asplan Viak et oppdrag å undersøke sannhetsgehalten i noen framsatte hypoteser. Ved gamle dagers examen philosophicum lærte vi om dette, den hypotetisk-deduktive metode.

Lag deg en forestilling av hvordan verden kan være, og undersøk om virkeligheten stemmer overens. Stort sett lykkes du alltid med å finne noe som styrker deg i troen. Men varsko, denne metoden kan ikke bekrefte hypotesen, bare styrke eller svekke den. La oss heller lese rapporten «Trafikk i kollektivfeltet» med et uplettet sinn og se om det også finnes gladnyheter der. Først bare en liten oppdatering i saken.

Som  et tankekors til rapporten og ønsket om å så tvil om nullutslippsbilenes rolle i kollektivfeltet, har jeg valgt å dekorere denne artikkelen med noen illustrasjoner som viser den aktuelle situasjonen for kvaliteten på bylufta vår. Jeg synes disse uttrykker godt hvor ressursinnsatsen bør settes inn.

Bergen har krisetiltak mot forurensning, i Oslo melder Aftenposten at vi allerede har overskredet «tillatt årskvote» for lokal forurensning og Helse- og velferdsetaten i Oslo sier at ved de trafikkerte veiene bør små barn unngå lengre opphold utendørs. Problemer og bekymringer som bør vekke langt større engasjement enn Asplan Viaks rapport. Og slett ikke bidra til å gjøre slik det skrives der: «Det bør derfor sterkt vurderes å terminere dette tiltaket (les: elbil i kollektivfeltet), i hvert fall i bynære områder». Virker en smule ulogisk, der som elbilen er det rene kinderegget. Dette må da være en særdeles dårlig timing av et dårlig forslag.

Idag har Statens Vegvesen en liten nyhetssak på bakgrunn av rapporten, hvor overingeniør Frøyland uttaler seg. Pressemeldingen heter «Elbiler kan påvirke kollektivtransporten». Knapt nok en sensasjonell uttalelse. Forøvrig er utsagnene så vage at det er ingenting å bli vettskremt av.

Ekstra interessant er det da at dagens Aftenposten Aften kan fortelle at vanlige personbilers snikkjøring i kollektivfeltet er et langt større problem enn elbilenes bruk. Samme Frøyland kan formidle at denne «snikingen skjer mer eller mindre ufrivillig … spesielt ved av- og påkjøringer ser man tendenser til køkjøring i kollektivfeltet». Se, her er det på plass med strakstiltak!

Undertegnede har med stor glede lest rapporten til Asplan Viak, og ikke minst spørreundersøkelsen som er gjort blant 600 elbilister og en referansegruppe av like mange personer med førerkort i Oslo, Trondheim og Bergen. Undersøkelsen kan du laste ned fra linken i bunnen på denne siden. Som sagt, den som leiter, den finner. Sjøl fant jeg en rekke gladnyheter, helt uten å ha lagd hypotesene på forhånd.

blogg100113graf2

GLADNYHET 1: Elbilister uttrykker det samme med 3 års mellomrom

I pressemeldingen fra Statens Vegvesen sier Frøyland: «Overraskende at mange går fra buss til elbil, når det er tillatt å kjøre elbil i kollektivfeltet». Et forunderlig utsagn da datagrunnlaget i den siste spørreundersøkelsen gir ganske så sammenfallende resultater med undersøkelsen «Elbileiernes reisevaner», gjort i 2006 av Econ for Samferdselsdepartementet. Vi kan si at sånn cirka 1 av 5 elbilister har sviktet kollektivtrafikken.

På bakgrunn av dette tallet konkluderte ECON som følger i sin rapport, side 3: «Elbilen konkurrerer primært mot annen personbil og kun i begrenset grad mot kollektivtransport.» Mens Asplan Viak finner omtrent samme data som en betydelig styrking av hypotesen: «Brukere av elbil kjører biltypen for å slippe å reise kollektivt».

Vi bør nå heller tillate oss å si elbilens adgang til kollektivfeltet er et relativt treffsikkert virkemiddel. Kanskje ikke en innertier, men i det minste en åtter på målskiva. Slett ikke verst det.

Med så sammenfallende resultater i to undersøkelser med 3 års mellomrom, kan vi anta en forsterkning av hypotesen «elbileiere er konsistente når de avgir informasjon».

GLADNYHET 2: Elbilister er normale folk

Joda, det framkommer at elbilister i gjennomsnitt er høyt utdannet, har bra med medlemmer i husstanden, godt med biler, er svært yrkesaktive og ikke minst langt mer enn gjennomsnitlig glade i å passere bomringer. Men dette er nok mest et resultat av økonomiske og praktiske forhold, det som får deg til å velge elbil gjennom skapte incitamenter.

Ser vi derimot på hva som er på innsiden av menneskene – holdningene vi har – kan vi fastslå at elbilister er helt, helt normale når bilkjøp skal gjøres. Vi elbilister vektlegger de samme faktorene som befolkning forøvrig når bilvalg vurderes: sikkerhet, kjørekomfort, miljøprofil, driftskostnader og anskaffelsespris. I tillegg er vi helt enige med den øvrige befolkningen i at akselerasjon og toppfart betyr minimalt for valg av bil. Og ikke bare det, når vi vurderer fordeler og ulemper med elbil, er toppfaktorene like for elbilister og befolkning forøvrig. Riktignok litt varierende rangering fordi elbilister er mer opptatt av bruk av kollektivfeltet. Men vi er skjønt enige om at den største ulempen med elbil er den korte rekkevidden.

På bakgrunn av dette bør kunne si at undersøkelsen svekker hypotesen «elbilister er rart sammenskrudde personer med avvikende personlighet».

GLADNYHET 3: Hele 7% av elbilistene klarer seg kun med elbil

Det er tappert det! Av et utvalg på 600 elbilister må det da være minst 40 som bare kjører rundt i elbil. Ja, undertegnede er selv en av dem og veit hvilke begrensninger det gir 🙂
Så får vi glede oss over at de andre 93% som har fossilbil hjemme, ganske så sikkert foretrekker å bruke elbilen når det er praktisk mulig.

Vi kan utvilsomt anse det som styrket – litt i strid med hypotesen ovenfor – at det tross alt «finnes noen få gærninger blant elbilistene».

GLADNYHET 4: 92% av bybefolkningen kan tenke seg å kjøpe elbil

I rapporten framhever Asplan Viak at bare 8% av befolkningsutvalget svarer at elbil overhodet ikke er et aktuelt alternativ. Fantastisk – vi skulle ha skrevet dette med VG-typer: Hele Norge vil ha elbil!
Elbilistenes svar, de som virkelig er pionérer og har erfaring med den harde elbilhverdagen, fordeler seg mellom at 30% er usikre på om de kjøper elbil igjen og 70% finner det i ulike grader sannsynlig.

GLADNYHET 5: Vi trenger kun et teknologisk gjennombrudd

Asplan Viak fastslår at den vanlige bilbruker i storbyene er relativt positive til å vurdere elbil. Først og fremst avventes teknologiske endringer som øker elbilens rekkevidde, tilgang på ladepunkter og lavere anskaffelsespris.

Se det, ikke så umulig å lykkes med en elektrifisering. I folks øyne er det åpenbart hvor skoen trykker. La oss sette alle kluter til å for å knekke koden mobil energilagring (eller batterier som det kalles). FoU-investeringer i størrelsesorden karbonfangst på Mongstad, bør kunne gi et lite løft i ressursinnsatsen. Får vi til superbatterier, da snakker vi månelanding da, Jens!

Mens vi sammen med resten av befolkningen venter på nobelprisvinnere i batteriteknologi, får vi gjøre som vi har gjort til nå. Teknologiske svakheter kompenseres med unike fordeler. I det minste vil det gi oss en kraftigere andel nullutslippskjøretøy på norske veier.

På bakgrunn av gladnyhet 4 og 5 går vi nesten så langt som å avlive hypotesen (eller myten) om «at folk ikke vil ha elbil».

GLADNYHET 6: Rapporten viser at de fleste mennesker er rasjonelle

Et eksempel på dette er at elbilister verdsetter langt høyere betydningen av å kunne bruke kollektivfeltet enn hva befolkningen forøvrig gjør. Er det ikke rasjonelt at du må ha anledning til å oppleve et gode for å verdsette det? Ikke så usannsynlig at mye av seleksjonen av elbilister kontra øvrig befolkning er skapt utifra tilgang på kollektivfelt. Tror ikke jeg er over gjennomsnittet smart når jeg skjønner det. La oss håpe at rasjonalitet også brukes når politikk skal skapes.

Til tross for at myndighetene kan virke uforutsigbare, ha mystiske krumspring og beveggrunner når bestemmelser gjøres, dette punktet styrker hypotesen om at «menneskenaturen er lett å forstå».

GLADNYHET 7: Elbilister er tilpasningsdyktige

Mens den vanlige befolkningen plasserer «elbilen er liten og trang» som den nest største ulempen, virker det som elbilistene greit klarer å få plass i kjøretøyene. Kun 9% av oss opplever elbilene som små og trange.

Joda, elbilistene synes rekkevidden er den største ulempen. Men det er påfallende hvordan ikke-elbilistene bekymrer seg langt mer for behovet for flere ladestasjoner og høyere ladefart enn hva elbilistene gjør. Dette er av laveste prioritering for elbilistene.

Har elbilistene knekket nøtten, funnet ut at det går ganske greit likevel så lenge elbilen brukes til rett bruk? Eller er det kanskje mer sannsynlig at det har noe med at selgerne av elbiler alltid har vært svært opptatte av at kjøperne skal ha organisert ladeforholdene sine rasjonelt. Før de får kjøpe en elbil. Klokt.

La oss si at dette forsterker hypotesen at «elbilselgere er flinke til å finne de rette kundene».

GLADNYHET 8: Konsulentselskapet Asplan Viak har skjønt det

Frøyland i Statens Vegvesen uttrykker også at «En konklusjon er følgelig at det ikke er absolutt nødvendig å videreføre de gjeldende incitamentene for å skape og vedlikeholde et marked for disse kjøretøyene (les: elbiler).»

Da er det utvilsomt litt pussig å finne følgende i konklusjonene til Asplan Viaks spørreundersøkelse, side 44:
«Ut fra de foreliggende resultater synes det klart at dersom man fjerner en eller flere av de fordeler som gis elbilene i dag, spesielt kjøring i kollektivfelt og gratis bompassering, vil dette føre til negative reaksjoner, og vil kunne forventes å redusere interessen for å anskaffe elbiler i fremtiden.»

Kommentarer nødvendig? Nei. Vi sier heller at hypotesen «selv blinde høner kan finne korn» er forsterket.

Uff, den var flåsete. Unnskyld. Asplan Viak skal ikke ha så mye pepper. De har fått et oppdrag og gjort jobben. Fortolkninger, enten fra sære interesser eller hungrige nyhetsjournalister, oppstår til tross for alle forbehold som gis i en rapport.

Vi kunne ha fortsatt med flere gladnyheter. Men nok får være nok. Det som imidlertid vi alle må ha i mente, til tross for avsløring av gode holdninger, det er et langt skritt fra holdning til handling. Derfor har vi sterke virkemidler for å fremme bruk av elbil. Det vil vi fortsette med.

Så kjære elbilister, kos dere i kollektivfeltet, smil i bomringen og gled dere over gratis parkering. Men vis hensyn og vær gode ambassadører. Mer ordentlig vi opptrer, lenger kan vi få nyte de godene vi har fått tildelt for å være pionérer i fronten av en tvingende nødvendig transportrevolusjon.

Vennlig hilsen
Hans Håvard Kvisle
Elbilist og Syklist

Her er varslet for gjennomsnittlig luftkvalitet i Oslo. Vi har også våre helrøde punkter, bl.a. der Norstarts kontor er. Interessant å se hvordan luftkvaliteten endres gjennom døgnet. Er det noen som ser en sammenheng, eller korrelasjon som det heter på samfunnsvitersk?

blogg100113graf3

Opprinnelig publisert 13. januar 2010, 21:29:44 | Hans Håvard Kvisle