Hopp til innhold

Bedre batterigaranti for elbilen LEAF

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har gleden av å lese at Nissan vil gi en bedre garanti på batteriene i elbilen LEAF. Etter påtrykk fra mange kanter skal de oppgi en garantert minimum restkapasitet. Elbilforeningen stråler av lykke.

Generelt kommuniserer billeverandørene friskt om forventa levetid for batteriene, både basert på kilometer og år. Etter at vi høsten 2010 sammen med NAF og Forbrukerrådet introduserte kjøpsveiledningen for elbil, har det vært mye fighting rundt et av punktene hvor vi avkrever bilimportørene fakta som nødvendigvis ikke finnes i brosjyrene:
Hva vil innenfor garantiperioden være minste garanterte restkapasitet på batteriene?

Denne verdien forteller oss hva vi kan forvente av minimum kjørelengde – sjølsagt varierende gjennom årstidene – i løpet av perioden du har en garanti på batteriene. Faller f.eks. restkapasiteten (energimengde som måles i kWt) til 60% av det opprinnelige, betyr det at 100 km kjørelengde under tilsvarende forhold faller til 60 km.

Det er en dramatisk endring. Vi forventer at leverandørene har såpass tillit til produktet at de ikke skyver ansvaret utelukkende over på kunden for en slik kvalitetsforringelse av produktet. Rekkevidden er en sentral faktor for hvilken glede og nytte du og jeg kan ha av elbilen. Derfor er denne prosentverdien så viktig. Om den settes på 80%, 70%, 60%…, må være opp til hver leverandør. Men da har vi som kunder et reelt tall å forholde oss til som en del av et beslutningsgrunnlag ved kjøp, og ikke minst som et bevis for å påpeke at selger ikke akkurat har oppfylt forventningene som er skapt. Hvis det først skulle gå galt, da.

Det har ikke vært like lett å bli hørt hos alle bilprodusenter. Joda, hørt har vi nok blitt, men responsen har vært varierende. Noe vi ikke har lagt skjul på. Ville det ikke gis en offisiell garantert minste restkapasitet, så har vi i elbilmatrisen til kjøpsveiledningen ført opp «Leverandør oppgir ikke dette». Så veit vi forbrukere at dette er et risikomentet som bør tas med i betraktning når vi velger elbil. Til nå har det vært Peugeot iOn, Tesla Roadster og Nissan LEAF som ikke ville gi denne garantien.

LEAF batteriMen nu går det så meget bedre! I USA har Nissan kommunisert at de skal forbedre batterigarantien. Det er gledelig at denne elbilgiganten viser slik tillit til produktet sitt og dessuten omsorg for kundene.

Hva omfatter den utvidede garantien?

Det har vært nevnt, og nevnes også i samme infoskriv fra Nissan USA, at kapasiteten som formidles på batterimåleren, ikke har vært for presis. Nissan jobber derfor for å forbedre denne og lover å komme tilbake med mer nytt våren 2013. Da skal de også priser for bytte av battericeller, -moduler eller full pakke.

Igjen nevnes faktorer som kan virke negativt på batterilevetida: Hurtiglading mer enn én gang om dagen, høye batteritemperaturer over tid og hyppig opplading ved høy batteristatus. Noe av dette kontrolleres når du er på service i Norge.

Hvor glade kan norske LEAF-kunder være?

Andy PalmerDen offisielle informasjonen kommer fra Nissan USA, avsender er visepresident Andy Palmer, og må leses som deres kommunikasjon til amerikanske kunder. Som det står: 
My comments today will be specific to Nissan LEAFs in the U.S., but the actions I will explain will apply and be specifically communicated to each owner worldwide in the coming months in accordance with applicable law.

Det finnes ingen grunn til å anta at dette ikke også skal gjelde andre LEAF-markeder, ikke minst det som relativt sett er størst i verden: Norge. Som det også står i Q&A som følger med pressemeldinga:
Further details will be announced in spring of 2013, but in addition to the United States we do plan to include other global markets such as Japan and Europe.

Vi føler oss derfor helt trygge på at en slik fornuftig utvidelse av batterigarantien også omfatter LEAF-landet Norge.

Hvorfor kommer dette?

I USA har Nissan hatt betydelige problemer med kunder som i løpet av kort tid har opplevd kraftig fall i batterikapasiteten. Helt på tvers av forventningene Nissan har skapt. For det er ikke vanskelig å påvise at Nissan har uttrykt at restkapasitet kan forventes å være 70-80% etter ti år (og så med noen forbehold kunden kanskje ikke tenker like mye på).

Særlig i varme strøk har problemet oppstått, med Arizona-LEAFer som de mest «berømte». Litiumbatteriers levetid blir kraftig forringa ved vedvarende høye temperaturer. Så sånn sett er vi heldige her i Norge  Konflikten rundt Arizona-LEAFene tilspissa seg såpass at det er tatt ut gruppesøksmål mot Nissan. Nok til bekymring særlig for PR-avdelinga og videre elbilsalg.

Vi legger merke til at elbildronninga Chelsea Sexton etterhvert har blitt trukket inn som rådgiver for Nissan. Hun og Plug-In America, som også gjør kundeundersøkelser for Nissan, fortjener en varm omfavnelse for hva som helt sikkert har vært viktige og gode innspill i denne prosessen.

Nissan LEAF taxiSå må vi påstå at presset i Norge tidvis har vært ganske hardt fra trekløveret Elbilforeningen, NAF og Forbrukerrådet. Innimellom har det gått varmt. Vi skulle så gjerne ønska at resultatene hadde kommet tidligere. Ja, vi har lenge opplevd at vi har hatt sympati i Nissan Nordic for våre standpunkt.

Men Nissan Global er store. Og det er klart at konsekvensene av beslutninger som dette, med tilbakevirkende kraft, er noe det grubles på før de blir tatt. Men kombinasjonen av Norge som et fantastisk LEAF-marked, og den brede kunnskapen og sakligheten vi viser rundt elbil, gjør nok at vårt bidrag også har telt med.

Men det er ingen tilfeldighet at nyheten først ble sluppet i USA. I 2012 ble det solgt totalt 9.819 LEAFer. Noe som ikke er mer enn 145 flere enn i 2011. Nå starter den amerikanske LEAF-produksjonen og Nissan trenger medvind, medvind og medvind i markedet for å selge flere titusenvis i år.

Vi gir Nissan trampeklapp!

Når vi kjøper elbil, gjør vi det under en forventning om hvor langt vi kan kjøre på en lading. Derfor har vi i kjøpsveiledningen vært så ivrige på å få kommunisert forventa rekkevidde under norske forhold, ikke bare hva som er målt under svært hyggelige testsykluser. Også tatt i betraktning at vi alle forstår at batterier over tid taper seg noe i kapasitet. Men vi må være trygge på at det ikke skjer for fort. Og en garanti bør stå i stil til hva som loves og / eller skapes av forventninger ved kjøpstidspunktet.

Nissan presiserer at de gjennom denne garantien demonstrerer stor tillit til eget batterisystemet, og at de er fullt forplikta til langsiktig satsing på elbil. De tror heller ikke at den store majoriteten av LEAF-eiere vil benytte seg av garantien. Det er bare slik at LEAF-eierne får tryggheten som de søker. For noe tap i batterikapasitet og rekkevidde må forventes over tid, men nå er vi forsikra om at dette ikke vil falle under et minimumsnivå i garantiperioden.

De gamle, norske elbilpionerene Think og Buddy var i front med løfter om minste garanterte restkapasitet. MotorGruppen fulgte bra opp med en sterk garanti på 80% for Mitsubishi i-MiEV. Andre har også lært av dette, f.eks. Renault som lover minimum 75%. 

Nå ser det ut som Nissan tar konsekvensen av hva som en litt syrlig skrev på elbilforumet: «Evig eies kun et dårlig rykte». Vi venter i spenning på at Tesla også får på plass en god garanti når Model S kommer for fullt. En garanti som står i stil med hva de sjøl forventer og formidler av levetid på batteripakka.

I mellomtida gleder vi oss over nyhetene som har kommet, og ser fram til at Nissan Europe følger opp på vår side av dammen. Mens du venter, kan du f.eks. lese den fulle informasjonen, inkludert spørsmål og svar, fra Nissan USA:

Nissan Leaf battery warranty upgraded in US, first to cover capacity loss

Her er noen eldre artikler på elbil.no om batterigarantier: