Hopp til innhold

Bekymret for hurtigladestopp

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk elbilforening sendte før sommeren en bekymringsmelding til Regjeringen og Stortinget om at utbyggingen av hurtigladestasjoner er i ferd med å stoppe opp etter at Enova tok over ansvaret.

Brevet er sendt til relevante komiteer i Stortinget, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet, med kopi til Enova.

I budsjettforliket for 2015 ble det gitt 73 millioner kroner til ladeinfrastruktur i 2015. Denne støtten for å bidra til utslippsfri veitrafikk står nå i fare for å bli ubrukt.

Utdrag fra brevet

Norske elbilister ser i dag manglende lading, og særlig hurtiglading, som den største mangelen ved det norske elbilmarkedet. Innfasing av nullutslippsbiler vil kunne forsinkes dramatisk hvis ikke utbyggingen av hurtigladestasjoner økes kraftig. I dag er det fullstendig stopp fordi bransjen venter på å kunne søke om midler fra Enova.

Transnovas oppgaver ble flyttet til Enova ved inngangen til 2015. Hensikten var å gjøre arbeidet til Transnova mer effektivt, men fortsatt å ivareta oppgavene som Transnova har hatt overfor ladeinfrastruktur for elbiler i Norge.

Vi ser med bekymring på hvordan Enova nå forvalter denne oppgaven. Det har kommet signaler om at de nye oppgavene skal ivaretas, men vi mener det går for sakte og at ambisjonene er altfor små. Enova la frem sin strategi for tilskudd til ladeinfrastruktur 1. juni 2015. Strategien legger opp til en halvert satsing i forhold til Transnovas forslag, og det til tross for at behovet heller har økt med en kraftig vekst i elbilsalget det siste halvannet året. Det er også et stort problem at strategien, og prosessen videre, gjør at bygging av hurtigladere i Norge har stoppet opp og vil settes tilbake med minimum ett år.

Fire konkrete forslag

Etter samtaler med ladebransjen, og ikke minst på vegne av Elbilforeningens 22.000 medlemmer har vi fire konkrete innspill og forslag.

1.            Ambisjonene er for små

2.            Utlysninger bør starte umiddelbart

3.            Enova bør ha som mål å klare å bruke opp bevilgningen som de er gitt til lading i 2015

4.            Støtte bør ikke begrenses til korridorene