Hopp til innhold

Betaling for elbil på ferjer gir feil signal

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vedtaket om at elbiler skal betale full personbiltakst på ferjesamband i Sør-Trøndelag er å gå baklengs inn i framtida, mener Elbilforeningen.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har besluttet å innføre full personbiltakst for elbiler på ferjesamband i fylket fra og med 1. juni 2014. Elbilforeningen mener vedtaket skaper usikkerhet om elbilpolitikken som skal redusere utslipp og støy fra veitrafikken.

Pakke av virkemidler

Virkemidlene for elbil består av en omfattende pakke med nasjonale og lokale tiltak. På statlig nivå er elbilen fritatt avgifter ved kjøp, slik at elbilen blir konkurransedyktig med forurensende biler. På lokalt nivå er elbiler blant annet fritatt fra bomavgift og parkeringsavgift på kommunale p-plasser, samt på mange ferjestrekninger. Den lokale virkemiddelpakken har gjort elbil aktuell for mange, også utenfor de store byene.

Alt for tidlig

Elbilforeningen er enig i at elbilene på sikt skal betale for bruk av veien, men innstrammingen i elbilpolitikken kommer alt for tidlig. Til tross for økning i salget er fortsatt bare én prosent av personbilparken utslippsfri. Å innføre full takst «over natten» sender svært uheldige signaler som kan bremse den gode utviklingen. Ikke bare i Sør-Trøndelag, men i hele landet. Folk spør seg hvilke insentiver som ryker neste gang. Selv om Stortinget og Regjeringen har garantert avgiftsfordelene for elbil fram til minst 2018.

I det minste burde Fylkestinget i Sør-Trøndelag innført en redusert takst for elbiler som tross alt bidrar til mindre eksos og støy. Å kjøpe elbil er på ingen måte gratis, selv med avgiftsfritak. For mange har fritaket på ferjer gjort at regnestykket har gått opp.

Begrenset innsparing

Bakgrunnen for vedtaket er et stort underskudd i kollektivtrafikkselskapet AtB. I 2013 brukte selskapet 125 millioner kroner mer enn de ble tildelt av politikerne. Fylkesrådmannen beregnet at fritaket for elbil har gitt 2 millioner kroner i tapte inntekter.

Den begrensede innsparingen man oppnår ved å innføre full betaling for elbil kan få store ringvirkninger. Vedtaket i Sør-Trøndelag fylkesting kan fort spre seg til andre deler av landet. Når et ben av elbilpolitikken fjernes kan fort hele byggverket rase. Heldigvis har for eksempel Møre og Romsdal sagt at det er uaktuelt å følge det dårlige eksempelet fra Sør-Trøndelag.

Det er for tidlig å rokke ved den norske elbilpolitikken, både lokalt og nasjonalt. Hvis vi virkelig ønsker å redusere utslippene fra veitrafikken må vi ha flere tiltak, ikke færre. Dessverre utmerker Sør-Trøndelag seg i negativ retning med vedtaket om å innføre full betaling for elbiler. Men det er aldri for sent å snu.

Snorre Sletvold, generalsekretær Norsk Elbilforening

Ståle Langolf, leder Trøndelag Elbilforening

Publisert i Adresseavisen 30. mai 2014