Hopp til innhold

Klimaetaten i Oslo: Blar opp 25 millioner for å sikre hurtiglading for lastebiler

FÅR SNART BEDRE LADETILBUD: Vedat Yilmaz, sjåfør i Posten, trives godt med å kjøre elektrisk lastebil i hovedstadsområdet. Men ladetilbudet for elektrisk tungtransport rundt i byen er fremdeles ganske begredelig. Nå skal det bli bedre. Foto: Christian Tunge/Klimaetaten

Det har vært skrint med ladere for lastebiler og busser i Oslo. Nå skal det bli mer fart på sakene.

Klimaetaten i Oslo kommune opprettet tidlig i høst en konkurransebasert tilskuddsordning for å sikre lademuligheter til flere tunge elektriske nyttekjøretøy, som vi skrev om her på elbil.no:

Oslo kommune vil støtte utbygging av lastebil-hurtigladere:

Snart blir det større trøkk på elektrisk tungtransport i Oslo

Ordningen innebar at søkerne kunne få inntil 80 prosent av etableringskostnadene dekket av kommunen.

Nå er hovedstaden kommet et skritt nærmere et brukbart ladetilbud for elektrisk tungtransport – selv om det strengt tatt ikke skal mye til for å bli bedre, siden ladetilbudet for denne gruppen i dag er svært beskjedent.

LADEKLAR: Sjåfør Vedat Yilmaz i gang med lading på Filipstad i Oslo. Snart, men ingen vet ennå hvor snart, vil han ha flere valgmuligheter i hovedstaden. Foto: Christian Tunge/Klimaetaten

Vareleverandøren ASKO med elektrisk nyhet:

Kjempesatsing på lastebillading

Tre nye stasjoner for tungtransport-lading

De nye ladestasjonene vil, sammen med den eksisterende ladestasjonen for tunge kjøretøy på Filipstad og den kommende på Grønlikaia, danne et nettverk av hurtigladere for tunge kjøretøy fordelt på ulike steder i Oslo.

Det blir i første omgang tre nye ladestasjoner, og alle vil bli plassert nær hovedfartsårene i hovedstaden.

Maxus solgte flest store elvarebiler i Norge i fjor:

Slo neste på lista med ett solgt eksemplar

En av dem vil bli bygget på en eksisterende Shell-stasjon, en annen på en kommende døgnhvileplass for lastebiler, mens den siste vil bygges på en tomt som i dag brukes til vareleveranser og lagring av industrielt utstyr.

Alle hurtigladerne vil bli klargjort til minst 350 kW og vil være offentlig tilgjengelige og døgnåpne.

Det er så langt ikke offentliggjort når ladestasjonene skal være klare til bruk.

Elbilforeningen med egen nettside for å kartlegge hvor behovet er størst:

Hvor trenger du å gatelade i Oslo?

28 nye lastebil-ladere på vei

Det var to søknadsrunder for denne tilskuddsordningen, der første frist var 1. desember 2022.

Seks aktører sendte inn til sammen åtte søknader til første søknadsfrist – og nå har etaten avgjort hvilke prosjekter som støttes.

Kommunen deler ut 25 millioner til dette formålet, og med det bygges det nå 28 nye hurtigladere. Aktørene som skal stå for utbyggingen i denne omgangen er Fastcharge og ST1.

For å få støtte til hurtigladerne, som strengt tatt må være lynladere for at det skal monne for de solide batteripakkene slike kjøretøy må ha, er forutsetningen at ladestasjonen må være offentlig tilgjengelig – altså at det er fritt frem for alle tunge elektriske kjøretøy å lade der.

Den andre utlysningsrunden har søknadsfrist 15. februar i år, og er du interessert i å vite mer, finner du mer informasjon om klimatilskuddordningen her.

Prosjektene som har fått klimatilskudd til hurtigladere for tunge kjøretøy:

  • Ligger på Rommen, Alnabru og Åsland – helt sør i bydel Søndre Nordstrand.
  • De nye ladestasjonene vil, sammen med ladestasjonen for tunge kjøretøy på Filipstad og den kommende på Grønlikaia, danne et nettverk av hurtigladere for tunge kjøretøy fordelt på ulike steder i Oslo.
  • Alle hurtigladerne er klargjort til minst 350 kW og vil være offentlig tilgjengelige og døgnåpne.
  • Det er aktørene ST1 og Fastcharge som står for utbyggingsprosjektene.

– Kan ende i en floke

Transport står for over halvparten av klimagassutslippene i Oslo.

Skal byen lykkes med å nå målet om en utslippsfri by innen 2030, må en langt større andel av vare- og nyttetransporten over på strøm.

– Skal tungtransportaktørene velge elektrisk i fremtiden, er de avhengig av bedre lademuligheter. Derfor er det positivt og viktig at så mange ønsker å bygge ladestasjoner som er spesielt tilpasset tunge kjøretøy, og dermed bidra til at også lastebilene kan ta steget over til å bli utslippsfrie, sier Petter Nergård Christiansen, transportrådgiver i Klimaetaten.

OsloBuss staker ut kursen for elektriske turbusser:

– Dette er vår elektriske månelanding

Sjefen hans, Sirin Stav – som er byråd for miljø og samferdsel – er også fornøyd med at det nå skjer ting på denne fronten.

– Tungtransporten står på terskelen til å bli elektrisk, men mangel på ladestasjoner for lastebiler er et stort hinder. Vi kan ende i en floke hvor bedriftene ikke investerer i elektriske lastebiler fordi de ikke får lade langs veien, og ingen vil bygge ladestasjoner hvis det ikke er elektriske lastebiler på veiene

Dette sier hun til Klimaoslo.no, der hun begrunner kommunens medvirkning slik:

– Da må kommunen trå til for å løse floka, og vi gir økonomisk støtte til bedrifter som vil bygge offentlig tilgjengelige ladestasjoner.

I den etterlengtede nasjonale ladestrategien, som kom i desember, varslet regjeringen Enova-støtte til hurtigladere for tungtransport på privat grunn.

Regjeringens etterlengtede ladestrategi kom i dag:

Krav om kortbetaling på ladestasjoner kommer

Kanskje regjeringen bør se til Oslo for å et eksempel på hvordan man får fart på sakene?

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også