Hopp til innhold

Bli med på europeisk elbilundersøkelse!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Delta i spørreundersøkelseTransportøkonomisk Institutt (TØI) forsker på potensialet for elbilbruk i Norge og andre land i Europa. Nå inviteres du som elbilist, og medlem i Norsk Elbilforening, til å gi dine viktige svar i en ny undersøkelse. 

TØI samarbeider med forskere fra Danmark og Østerrike.

– Vi samler inn informasjon fra befolkningen, myndigheter og næringsliv om bilbruk, virkemidler for å øke elbilsalget og mulige utfordringer, opplyser TØIs Beate Elvebakk, som er ansvarlig for undersøkelsen.

Norsk Elbilforening støtter prosjektet gjennom å be medlemmene delta i den nettbaserte spørreundersøkelsen. Det samme gjør NAF (Norges Automobilforbund).

– Det handler om å lære mer om hva som er viktig for elbilistene. Vi kan dra stor nytte av denne undersøkelsen i vårt videre arbeid, og håper derfor flest mulig stiller opp, sier generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Norske elbilister har ulike vaner og kjøretøystørrelser

Bli med i trekningen av gavekort

– Norge er det viktigste foregangslandet i Europa når det gjelder elbilbruk. Kunnskap om norske erfaringer og holdninger til elbiler vil gjøre det mulig å finne ut hvordan den norske elbilsuksessen kan spres til andre land. Vi håper derfor du har anledning til å besvare den vedlagte spørreundersøkelsen, sier Elvebakk.

Våre medlemmer får mulighet til å svare på undersøkelsen ved å følge lenken i vårt elektroniske nyhetsbrev som går ut på epost i formiddag (onsdag). Grunnen til at vi ikke legger ut lenken her, er at vi ønsker å forsikre oss om at respondentene faktisk er elbilister.

Det tar ca 15 minutter å svare på undersøkelsen. Hvis du svarer, er du med i trekningen av tre gavekort til en verdi av 2.000 kroner.

Har du spørsmål om undersøkelsen eller utfylling av spørreskjemaet? Send en epost til Beate Elvebakk på Transportøkonomisk institutt (TØI): bel@toi.no

Transportøkonomisk institutt

Vedrørende personvern

Opplysningene som samles inn vil ikke benyttes til andre formål enn denne undersøkelsen. Alle data fra spørreskjemaet blir behandlet konfidensielt. Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsfaglig datatjeneste, og behandles etter deres regler.

Den innsamlede informasjonen behandles statistisk og rapporteres i form av gjennomsnittsverdier. Ingen enkeltperson vil dermed kunne identifiseres i rapporter fra undersøkelsen.

Dersom du vil delta i trekning av premie, vil ditt navn og din e-postadresse slettes umiddelbart etter at trekning er gjennomført.