Hopp til innhold

Brannen på DFDS-ferga

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hans Nå virker det temmelig sikkert at brannen skyldes at det under lading tok fyr i en elektrisk, ombygget personbil. Norstart er takknemlige for at ulykken ikke førte til skader på liv og helse.

Norstart anser at det er økt risiko for brann etter ombygging av vanlige biler til elbiler, konvertering av batterikjemi i elbiler og endringer i andre forhold som berører det elektriske anlegget. Dette skyldes ikke teknologien i seg selv, men mangler i de installerte løsningene og manglende kvalitetssikring på endringene.

Vi har ikke oppdaget lignende forhold i elbiler designet og sammenstilt av produsenter med typegodkjenning og godkjente kvalitetssystemer. Dette omfatter da de originale elbilene vi kjenner så godt i det norske markedet.

Brann er ikke et enestående fenomen for elbiler, det er et betydelig antall bilbranner hvert år i Norge. Men dessverre har det av ovenfornevnte grunner vært en overhyppighet blant modifiserte kjøretøy. Å installere moderne batteriteknologi i en bil, er en større teknisk utfordring enn det mange synes å tro.

Norstart er ikke et myndighetsorgan. Men vi kan henvende oss til myndighetene slik at problemet blir tatt tak i på en konstruktiv måte. For eksempel gjennom at de bistår til godkjenning av konverteringer og arbeid hvor gammel batteriteknologi byttes ut med moderne batterikjemi. Det er den mest hensiktsmessige reaksjonsmåten for å få kontroll på situasjonen i markedet.

DFDS har nå fjerna lademuligheten på skipene sine. Det er en beslutning Norstart støtter fullt ut og finner som en naturlig konsekvens av uhellet. Beklageligvis er det da noen få som ødelegger hva som kunne vært til glede for mange. Men liv og helse må være i første rekke.

Vi vil understreke at vi ennå ikke veit alle detaljene i hva som har skjedd. Det foregår nå en grundig undersøkelse. Men vi ber alle som har konverterte biler – eller elbiler med modifiseringer, om grundig å vurdere kvaliteten på arbeidet og sette inn tiltak som bidrar til at vi ikke får flere beklagelige branntilfeller. Det samme gjelder eventuelle personer og firmaer som bistår med denne typen konverteringer.

Det mest fornuftige og tryggeste er å kjøpe en fabrikkbygget elbil fra en godkjent produsent. Ingenting tilsier at disse elbilene har en høyere brannrisiko enn andre biler. I tillegg gir de samfunnet og oss mennesker økt livskvalitet og trygghet.

Norstarts styreleder er sitert i dagens utgave av VG og gjengitt på vg.no.

På vegne av Norstart – Norsk Elbilforening
Hans Håvard Kvisle
Styreleder