Hopp til innhold

Bruken av ladestasjonene

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har vært ute på ladestasjoner i Oslo sentrum for å finne ut om folk bare parkerer der, eller faktisk trenger å lade. Vil ladeplikt eller betaling hjelpe på situasjonen?

Undersøkelsen foregikk høsten 2013. På formiddagene var vi gjentatte ganger innom Dronningens gate, Øvre Voll gate, Roald Amundsens gate, Welhavens gate, Hammersborg torg, Grønlandsleiret, Aker brygge, Filipstadkaia, St.Olavs gate, Saga p-hus og Kongens gate. Små og store ladestasjoner, med liberal tidsbegrensning eller p-tid på maks 3 timer. Totalt 172 ladepunkt på stasjonene som alle er midt i sentrum av Oslo. En rekke observasjoner ble notert ned – og vips fikk vi noen litt interessante statistikker. 

Fullt, fullt, fullt

Ingen sensasjon. Overalt var det mer enn fullt. Totalbelegget var 102%. Ganske imponerende, for på de fleste små ladestasjoner var det plassert flere elbiler enn det var ladekontakter. De korte Buddyene sniker seg inn i små luker som f.eks. en trilling skaper.

Belegget på rotasjonsplasser (maks 3 timer) og dagparkering (minimum 16 timers begrensning) var det samme.

Bare parkering
Ladestasjonsstatistikk

Totalt var det 34% av elbilene som bare parkerte. Ingen forankring å se til ladestolpen. Forekomsten av dette var noe hyppigere på rotasjonsplassene (maks 3 timer) enn på dagsplassene, henholdsvis 41% og 33%. Fordi sistnevnte type ladestasjon er så dominerende med antall ladepunkt (f.eks. 48 på Aker brygge, 36 i Kongens gate, 32 på Filipstadkaia og 30 i Saga p-hus), ble da gjennomsnittet nærmest det samme som for disse.

Litt bekymringsfullt er det å se at kortere parkeringstid ikke bidrar til økt hyppighet av tilkobling til ladestolpen. Bekrefter forsåvidt at parkeringsbehovet er større enn ladebehovet.

Fremmedelementer?

Oslos bilister har tydeligvis lært seg at ladestasjonene er for elbiler. Det var knapt en bensin- eller dieselbil å se. Ladbare hybrider har også lov til å parkere på ladestasjonene. Vi fant én – 1 – på alle rundene vi hadde.

Mon tro om det ikke også for fossilbiler og ladbare hybrider er lettere å finne en p-plass annet sted enn på ladestasjonene…

Men trenger de strøm?
Ladestasjonsstatistikk

Ladeplikt er foreslått innført som et tiltak slik at ladestasjonene blir mer brukt til lading og mindre kun til parkering. Noen tviler på hvor effektivt dette tiltaket er. Det gjør også vi. For alle er det forholdsvis enkelt, sånn for syns skyld, å plugge inn.

For å få et inntrykk av hvor reelt ladebehovet var for elbilene som var plugga inn, bestemte vi å foreta tellingene mellom 10.30 og 12.00 på hverdagene. Normalt vil bilene da ha stått der mellom 2 til 4 timer. Med sakte lading gir ikke det en gang halvfullt batteri. Så hvis ladinga var avslutta på tidspunktet vi telte, la vi til grunn at behovet for strøm nok ikke var så reelt. I hvert fall ikke for det store flertallet av kjøretøyene som var forankra til ladestolpen.

Av de 68% elbilene som sto til lading, var ladinga avslutta hos 52% på tidspunktene vi telte. Det vil si over halvparten ikke lenger sugde til seg strøm – og hadde neppe hatt den sterke trangen da elbilen ble satt til lading. For å gi litt slakk – for noen er aktive brukere av elbilen også på dagtid, vil vi anta at det er gode grunner til å tro at halvparten som sto til lading, strengt tatt ikke trengte strøm. Det vil si at det var kun 32% av alle elbiler parkert på ladestasjonene som faktisk lada fordi de sannsynligvis trengte det.

LadestasjonsstatistikkDet var høyest andel aktiv lading for elbilene som sto tilkobla på rotasjonsplassene med maks 3 timer. 71% lada faktisk. Riktignok var det flere elbiler som kun parkerte der, men siden p-tida er så kort, var i hvert fall ladinga stort sett i gang for dem som var kobla til. Totalt av alle elbilene som var plassert på rotasjonsplassene, var det 42% hvor lading foregikk.

På plasser med heldagsparkering var det 45% tilkoblede elbiler som fortsatt lada. Av alle elbilene som var plassert der – kobla til ladestolpen eller ei, var det kun 30% som faktisk lada.

Enkelte av ladestasjonene skilte seg ut. I Saga p-hus, hvor det i snitt var 90% belegg nede i ladekjelleren, ble kun 12% av ladepunktene brukt til aktiv lading på formiddagen. Resten var parkering (37%) eller avslutta lading (51%). På Filipstadkaia var belegget hele 108%, men 45% nøyde seg med å parkere og stusslige 14% lada.

Kongens gate ved Akershus festning skilte seg ut. I samme gate er det også mange ordinære p-plasser med tilbud om heldagsparkering – gratis for elbilistene. Derfor var det bare 19% som kun parkerte, mens hos 57% foregikk ladinga fortsatt. Så der det er forholdsvis enkelt å finne andre p-plasser som kan benyttes fritt, der klarer elbilister uten strømbehov å holde seg unna ladestasjonen.

Oppsummert

Om dette er tilstrekkelig vitenskapelig eller ei, får være så sin sak. I alle fall mener vi at undersøkelsen gir en grei idé om den virkelige nytten av ladestasjonene. Vi har lagt en hypotese til grunn om at der lading er avslutta på formiddagen, var det strengt tatt ikke nødvendig med strømpåfyll for elbilen. Dette var ikke kalde vinterdager, men typiske høstdager med 10-15 grader. Så ladebehovet vil være økende når kulda kommer.

Ladestasjonsstatistikk

Grovt sett kan vi si at 1/3 av elbilistene bruker ladestasjoner kun til parkering, 1/3 kobler seg til ladestolpen for syns skyld og 1/3 har behov for strøm. Vårt inntrykk er at flere nå enn før kobler seg til ladestolpen. Er det en forberedelse på at ladeplikt skal innføres? Et tiltak som i så fall antagelig vil være til liten hjelp for dem som trenger strømmen. Til det er elbilistene for smarte – eller skal vi si sleipe?

Det er også nevnt muligheten for betaling for lading. Men vil det hjelpe? Vi har grunn til å tro at det er en stor aksept for en slik utgift – uten at du velger bort ladestasjonen av den grunn. Alternativet er å jage i flokk sammen med dieselbilistene etter andre p-plasser på gateplan, eller svelge alternativkostnaden som er høye avgifter i private p-hus. I så fall må prisen for lading også bli høy. Kan du stå i Oslo sentrum på en ladestasjon uten å betale p-avgift, men betale 10-15 kroner for lading du egentlig ikke trenger, plugger du likevel inn og betaler med glede for bruk av stikkontakten. For 10-15 kroner er en lav avgift for å hensette bilen midt i Oslo sentrum hele dagen.

Har noen et Columbi egg – det vil si en enkel løsning på et innvikla problem?