Hopp til innhold

– Budsjettet er svært godt nytt for elbilister

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Fortsatt satsing på infrastruktur for lading fram mot 2020 og mulighet for redusert effekttariff for hurtiglading er svært positive signaler i statsbudsjettet for 2016.

Det sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. 

Hun finner god grunn til å glede seg over at Stortinget nå ber Regjeringen, i forbindelse med ny avtale og mandat for Enova fra 2017, å rettighetsfeste investeringsstøtte til offentlig tilgjengelig ladeinfrastrukur for elbiler frem til 2020. 

– Vi tolker det som at alle som oppfyller et sett med kriterier kan få støtte til ladeinfrastruktur, sier Bu, som registrerer at støtteordningen ikke skal gjelde privatpersoner. 

– Dermed framstår det også noe uklart om støtten skal gjelde borettslag og sameier, eller om slik støtte er i orden dersom ladeinfrastrukturen regnes som offentlig tilgjengelig. Dette må avklares, sier Bu.

Viktige signaler om effekttariff

Enovas program for utrulling av hurtigladere i transportkorridorene mellom byene skal også videreføres etter «dagens prinsipper». 

– Vi har tidligere uttrykt misnøye med den gjeldende Enova-strategien, men legger til grunn at budsjettsignalene innebærer fortsatt satsing i årene som kommer. Totalt sett er budsjettet svært godt nytt for elbilister, sier Bu.

Hun fastslår at det også er svært positivt at Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om hvordan man kan innføre «redusert elavgift for dedikerte ladeanlegg for elektriske kjøretøy».

– Dette betyr at det kan bli langt enklere å tilby elektrisitet som drivstoff enn i dag. En av de store utfordringene for hurtigladebransjen er nettopp elavgift. Vi tolker samarbeidspartienes budskap dithen at effekttariffen kan bli endret, noe vi har jobbet for i lang tid, sier Bu.

– Effekttariffen har lenge vært til hinder for både investeringsvilje og drift av eksisterende stasjoner, fordi den kan føre til ekstremt høy stykkpris pr. lading. Det nye forslaget kan endre dette bildet, og gjøre hurtiglading lønnsomt samtidig som prisen til elbilistene ligner mer på det man betaler for hjemmelading, sier Bu.

Blir dyrere å forurense

Norsk elbilforening anser dessuten økt vekting av CO2 og NOx i engangsavgiften som viktige grep i omleggingen av bilavgiftene. I praksis har foreningen fått fullt gjennomslag for sitt syn på hvordan avgiftene bør legges opp.

– Bilavgiftene endres slik at det legges mer vekt på det som kommer ut av eksosrøret, samtidig som vekt og effekt får mindre betydning, sier Bu.

Hun mener det er viktig at omleggingen av bilavgiftene fortsetter. Det til tross for at EU ennå ikke har fått på plass en ny målesyklus for forbruk (som skal erstatte den urealistiske NEDC-syklusen).

– Det er positivt at innslagspunktet for CO2 er flyttet nedover, fra 50 til 40 gram. Dette vil premiere de ladbare hybridene med lavest utslipp, sier Bu.