Hopp til innhold

– Budsjettkuttet er en katastrofe

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høyre-Frp-regjeringen kommer med elendige elbilnyheter i sitt første statsbudsjett. Resultatet er vekslepenger til utbygging av ladeinfrastruktur neste år.

Elbilforeningen uttrykte stor skuffelse over forslaget til statsbudsjett fra den avtroppende rødgrønn-regjeringens tidligere i høst (lenke fjernet).

Nå har vondt blitt til ille: Regjeringen kutter tilskuddet til miljøvennlig transport, gjennom Transnova-prosjektet, til 49,9 millioner kroner. Dette er altså nesten 20 millioner mindre enn i det første forslaget, som var 69,6 millioner kroner. I praksis betyr 2014-budsjettet en halvering av årets Transnova-midler (87,2 millioner kroner).

– Dette er mildt sagt katastrofe. Finansminister Siv Jensen (Frp) har ikke sagt noe om at penger til dette området eventuelt kan komme fra et annet sted, og jeg har heller ikke funnet noe som tyder på det. Jeg er svært skuffet, sier generalsekretær Snorre Sletvold (bildet) i Norsk Elbilforening.

Kuttet vil få alvorlige konsekvenser for den norske elbil-satsningen, blant annet fordi utbygging av ladestasjoner etter all sannsynlighet vil stoppe opp. Dermed vil det også bli vanskeligere å oppfylle klimaforlikets målsetning om snittutslipp på 85 gram CO2 fra nybilparken i 2020.

Det er ikke kjent hvordan støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti stiller seg til prioriteringen som er gjort. Uansett er det klart at Norsk Elbilforening i dag stiller seg sterkt tvilende til den nye Regjeringens påståtte godvilje når man i stedet for å øke satsingen velger å barbere et allerede tynt budsjett.

– Et svært dårlig signal

Generalsekretær Snorre SletvoldKonsekvensen av kuttet er at det i praksis bare står igjen vekslepenger til utbygging av infrastruktur for ladbare kjøretøy.

– Det finnes i dag liten eller ingen vilje fra kommersielle aktører til å bygge ladeinfrastruktur for elbiler, uten at det offentlige stiller med utløsende midler. Til det er markedet er for lite og kostnadene ved etablering er for høye. Dermed trengs en statlig investeringsvilje. En slik vilje ser vi ikke noe til i statsbudsjettet, sier Sletvold.

Med sterk økning i elbilbestanden øker naturlig nok også behovet for lademuligheter. Både Høyre og Frp uttalte før valget at de ønsket å etablere en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur. Elbilforeningen erkjenner at Regjeringen trenger mer tid til et slikt prosjekt. Men:

– Regjeringen sender et svært dårlig signal ved å redusere tilskuddene til utbygging allerede i neste års statsbudsjett. En offensiv tilnærming her ville økt troen på at regjeringspartiene virkelig mente noe med det som ble uttalt før valget, sier Sletvold.

Elbilforeningen presenterte sine innspill til den nye Regjeringen for nøyaktig en måned siden (lenke fjernet).

 

– Svært lite gjennomtenkt

Store deler av midlene som tildeles for 2014 er allerede øremerket pågående prosjekter. Det vil derfor være svært lite midler til nye utlysninger i 2014. Dermed vil utbygging av helt nødvendig ladeinfrastruktur for landets stadig flere elbilister settes på pause. Utbygging av blant annet hurtigladere for elbil vil ikke være kommersielt lønnsomt på lang tid, og bortfall av støtte fra Transnova vil dermed bety investerings – og utbyggingsstopp.

– Det virker svært lite gjennomtenkt å vingeklippe et helt sentralt virkemiddelapparat samtidig som elbilsalget i Norge tar av. I 2014 forventer vi at elbilsalget passerer 10.000. Med det nye budsjettforslaget vil det bli vesentlig trangere på landets ladestasjoner fremover, og det vil bli færre hurtigladere. Dermed vil flere potensielle elbil-kjøpere velge andre, forurensende biler, sier Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil

– Forbrukerne vil tape på dette. Stadig flere av våre medlemmer er elbileiere og mange ønsker å bli det. For de som allerede har elbil vil bruken bli vanskeligere, mens morgendagens kjøpere kanskje aldri tør å ta valget, sier Christina Bu, miljøpolitisk rådgiver i NAF.

– Med dette forslaget har regjeringen Solberg prioritert satsingen på utslippsfri transport kraftig ned, stikk i strid med alle anbefalte lavutslippsbaner – og stikk i strid med egne festtaler i opposisjon og posisjon de siste årene. Med et så stort kutt i et så viktig verktøy for klimakutt i transportsektoren, hvordan skal regjeringen nå kravene fra EU og løftene fra klimaforliket? Spør leder for transportavdelingen i ZERO, Kari Asheim

 

Starter underskriftsaksjon

Som en konsekvens av det fremlagte statsbudsjettet, starter Norsk Elbilforening – med over 10.000 medlemmer i ryggen – nå en epostbasert underskriftskampanje.

Eposten vil gå ut til samtlige medlemmer i Elbilforeningen, samt brukere på elbilforum.no.

– Målet er å mobilisere medlemmene, og få frem hvor viktig det er at det satses på infrastruktur for ladbare kjøretøy i årene som kommer. Vi håper at alle som har et hjerte for elbilsaken, og det voksende behovet for lademuligheter, setter av litt tid til å svare på e-posten, sier Sletvold.

Han legger til at resultatet naturligvis vil bli presentert for Høyre-Frp-regjeringen så snart det er klart. 

PS. Vi ønsker også å høre mer om hvor folk mener det er mest kritisk å få på plass bedre lademuligheter. Begynn allerede nå ved å si din mening, selvsagt også om Regjeringens tilnærming til miljøvennlig transport i statsbudsjettet, i kommentarfeltet under!