Seks millioner til hurtiglading i Buskerud

Drammenseren Ståle Sørensens forslag om kroner til hurtiglading ble vedatt. Dermed blir det snart litt enklere å være elbilist i Buskerud.

Det positive vedtaket ble gjort i fylkesutvalget i Buskerud forrige onsdag: 

«Det settes av totalt 6 mill kr i 2016 – 2017 til et prosjekt med formål å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner for elbil i fylket. Lokalisering av punktene bør basere seg på å tette hull i infrastrukturen. 1 mill kr pr år skal gå til etablering av punkter på fylkeskommunal grunn og 2 mill til etablering på grunn fylkeskommunen ikke eier. Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring får i oppdrag å gjennomføre prosjektet.»

Sørensen, som representerer Miljøpartiet De Grønne, er nestleder i samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommune. Vedtaket er hans ektefødte baby, ved at forslaget kom fra nettopp ham. Samarbeidspartiene Ap, Sp, MDG, V og SV sørget for flertall.

– Jeg har jobbet tett opp mot de andre partiene i denne saken. Nå er vedtaket her. Det skal formelt gjennom i fylkestinget i desember, men er uansett en realitet. Buskerud fylkeskommune skal bruke seks millioner på hurtigladestasjoner i fylket, samt vanlige ladepunkter, etter forslag fra meg, sier Sørensen.

Vil få fortgang på nyåret

Fylkespolitikeren, som selv er elbilist, har lenge etterlyst elektriske tiltak i Buskerud. Lite har skjedd i fylket de siste årene, til tross for at elbilbestanden har økt mye.

– Jeg er ganske fornøyd med dette, nå gjenstår det bare å sette det ut i praksis, sier Sørensen.

– Vi mener budsjettet viser en ny retning for fylkeskommunen, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører og talsperson for samarbeidspartiene.

I fortsettelsen blir det viktig å komme i dialog med leverandører av utstyr, samt aktører i hurtigladebransjen, på nyåret.

– Deretter kan vi sette i gang prosjektet, avslutter en fornøyd Sørensen.

Hvor i Buskerud mener du det virkelig trengs hurtigladestasjoner? Bruk kommentarfeltet!