Hopp til innhold

Det bor folk i denne byen!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jøran Kallmyr– Vi må dempe hysteriet om at Oslo-luften er så dårlig, sa «miljøbyråd» Jøran Kallmyr til Aftenposten igår. Noen timer etterpå fikk pipa en annen lyd. Og nå er det et orgel av stemmer i kommunen som skriker ut om elendigheten.

I Aftenutgaven 9.desember (ja, det er igår) ga Kallmyr følgende begrunnelse for at det såkalte hysteriet må stoppes:
– Selv om det er overskridelser, betyr ikke det at luften er helsefarlig.
– Friske mennesker tar ikke skade av NO2.
– Dessuten kommer de høye utslippene kun på de mest trafikkerte områdene, og der er det ikke så mange av oss som ferdes.

AftenpostenintervjuKallmyr vil også spare på akuttiltakene inntil situasjonen er riktig ille. Nå er det ikke alvorlig nok. Det er det først når det blir for mye svevestøv. Og som Kallmyr sier:
– Det er ikke noen vits i å rope «ulv, ulv» og pålegge datokjøring før det virkelig er nødvendig.

I går kunne vi i tillegg lese på Nettavisen:
– Oslo-lufta generelt er ikke dårlig. Den er bedre enn på lenge. Det er ikke slik at det ligger et teppe med dårlig luft over Oslo. Det er enkelte steder langs hovedveiene som er problemet. Det er ingen problemer med lufta i Oslo sentrum, sier Kallmyr

Er det ingen grense for latskap vi skal bli presentert for? Dette er samme mannen som gjentatte ganger i sommer sa han ville ha 30% elbiler for å løse Oslos miljøproblemer. Forøvrig er Kallmyr en jovial sunnmøring og ivrig ørretfisker i Oslomarka, så vi har til nå satt stor pris på hans person og engasjement.

Snuoperasjonen

Aftenposten har spart Kallmyr gjennom å ikke publisere intervjuet på internett. Det kan han være glad for, for hva meldes denne morgenen via P5 fra samme mann:
– Ikke kjør bil i dag. Det er bønnen fra Oslo kommune for å gjøre noe med den dårlige lufta over Oslo.

Naturlig nok som en konsekvens av at Oslo kommune i går ettermiddag publiserte følgende oppfordring til alle innbyggere i og rundt kommunen:
«På grunn av dårlig luftkvalitet i Oslo oppfordrer vi reisende til å la bilen stå og reise kollektivt fredag. Kollektivselskapene er i beredskap. Det har vært omtrent ti dager med svært forurenset luft hittil i vinter, for det meste i løpet av de to siste ukene. Det er i hovedsak målestasjonene på Manglerud og Hjortnes som har registrert de høye konsentrasjonene, d.v.s. i sterkt trafikkerte områder. Det er eksos som er hovedforurensningskilden. De høyeste konsentrasjonene ble registrert i forbindelse med rushtidene. Torsdag ettermiddag ble det registrert svært forurenset luft også i Oslo sentrum, i tillegg til langs sterkt trafikkerte veier. Det er ventet en lignende situasjon fredag, avhengig av værsituasjonen.»

Helse- og velferdsetaten

Helse- og velferdsetaten som skal sørge for at vi kan leve vel i denne byen, har tydeligvis skåret gjennom vissvasset til Kallmyr. På torsdag lyste det rødt på kartet til luftkvalitet.info på hele fire steder i Oslo: Bygdøy Allé, Hjortnes, Grønland og Manglerud. Rødt trafikklys betyr at bilene skal stoppe. Mon tro om det ikke burde gjelde når lufta er «svært forurenset» med konsekvenser som beskrevet her:
Astmatikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør ikke oppholde seg i svært forurensede områder. Små barn bør unngå lengre opphold utendørs i svært forurensede områder. Forbigående slimhinneirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer.

Som avdelingsingeniør Christine Oppegaard, Helse- og velferdsetaten, sier til Nettavisen:
– De siste to ukene har det vært oppe i svært forurenset luft nesten hver dag, men da på enkelte steder, slik som Hjortnes og Manglerud.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har også kommet på banen. Ingen skal tvile på at situasjonen ikke er alvorlig når de har samlet krefter til å engasjere seg i en miljøsak. Denne uka har det på de svære innfartsveiene til Oslo vært store skilt som advarer om luftforurensning og en bønn om til folk om å la bilen stå. Men dessverre, til liten hjelp:
– De tallene vi har analysert derfra viser at bilistene i liten grad fulgte den oppfordringen vi kom med om å la bilen stå, sier Gry Larsen, overingeniør i Statens vegvesen.

Gjentatte lovbrudd

Vi sakser fra årsrapporten 2009 fra Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten, om luftkvaliteten i Oslo:

«Biltrafikken er i dag hovedkilden til luftforurensning i Oslo.  … I Oslo er det svevestøv og nitrogendioksid som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. … Det ser ut til at det kan bli en utfordring for Oslo kommune å overholde forurensningsforskriftens krav til NO2 når denne trer i kraft fra 2010. …
ForurensningForurensningsforskriftens del 3 om lokal luftkvalitet setter juridisk bindende minstekrav til luftkvaliteten i form av grenseverdier. I Oslo er det grenseverdien for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som byr på utfordringer. … Arbeidet med å revidere denne handlingspakken ble påbegynt i 2009, da målinger viser at det er behov for flere og kraftigere tiltak rettet mot NO2, som i hovedsak stammer fra eksos. Konsentrasjonene av NO2 (både kort- og langtidsmidler) har holdt seg ganske stabile de ti siste årene, mange steder liggende over den nye forskriftens grenseverdier (som trådte i kraft 1. januar 2010).

Dette er skriften på veggen som politikerne ikke klarer å lese. Temmelig store og tydelige bokstaver, synes vi. Hvis intet gjøres, bryter Oslo kommune forurensningsforskriften. Er det greit, da?

Som det så står i årets første månedsrapport fra samme etat:
«Forurensningsforskriften for nitrogendioksid (NO2) ble overskredet allerede i årets første måned. … Det tillates maks 18 slike overskridelser i løpet av et helt år.»

Rett ovenfor har vi hentet overskridelsesrapporten etter at årets første fire måneder var over. Den viser at 4 av målestasjonene er langt over grensen på 18, det varierer fra 28-88 ganger. Hvordan vil dette se ut når desember er over? For partikler har absolutt alle stasjoner i Oslo hatt overskridelser av grenseverdien i forurensningsforskriften. Men det er ennå ikke lovbrudd, her må du ha hele 35 døgn med helsefarlig luft før du anses som en lovbryter. Litt artig om dette prinsippet ble overført til andre former for samfunnskadelige handlinger…

Nytt regelverk gir handlingsrom

Med veitrafikkloven i hånd kan de største bykommunene nå innføre tiltak som datokjøring og forbud mot visse kjøretøytyper for å hindre luftforurensningen fra å nå helsefarlige nivåer. Det har Justisdepartementets lovavdeling nylig slått fast. Da er det åpenbart at tiltak må innføres når det er fare for overskridelser – eller de allerede har åpenbare..

Byråkratene kan gi anbefalinger. Det er politikerne som må ta beslutningene.

ForurensningsgrafTiltak

Vi tipper at Oslolufta blir bedre igjen om et par dager og alle kan trekke pusten igjen – av lettelse. Men så får vi en ny omgang i kalde januar. Er politikerne klare til å handle, har Kallmyr forstått alvoret. Eller skal vi ha en kommune bevisst bryter lovverket? Det er lite inspirende for innbyggerne. En enkel graf som dette oppsummerer situasjonen. Jo mer farger og høyere stolper til høyre, dårligere er utviklinga.

Da gløtter vi på varselet for idag på luftkvalitet.info: «Det ventes generelt mye forurenset luft innenfor Ring 3, samt mye/svært forurenset luft langs større og sterkt trafikkerte veier.»

Tommy SkjervoldVi er ufattelige glade i denne hjemmesiden. Det er ikke hemmelig lenger hvordan bylufta vår er. Vi kan sjekke den time for time. Men, vi har en god idé i tillegg for å motivere innbyggerne – og ikke minst politikerne!. Til høyre er det et bilde av hva vi fant i Reggio Emilia da vi var på studietur med Oslo kommune. Rune Haaland fra Norstart og Tommy Skjervold, byrådsskretær for Kallmyr, besiktiger en lokal luftmåler. Den lyser grønt når det er frisk luft og rødt når forurensningsnivået er for høyt. Hvorfor kan vi ikke ha slike i kampen for å bekjempe den lokale forurensningen? Transparente forhold pleier å hjelpe. Da kan ingen politikere tøve i media.

Her kan du lese mer om hvorfor lokal luftforurensning gir dårlig helse – og hva vi kan gjøre. Selvfølgelig er det åpenbart at vi anbefaler elbil som det beste alternativet. Da kjører vi rundt uten å avgi eksos og støy. Slik at byen blir langt triveligere for dem som bor der.

Å jo, det glemte vi å si. Kallmyr påstår at forurensningen bare er på de mest trafikkerte stedene hvor ikke så mange ferdes. Bygdøy Allé er et av Oslo absolutt verstingsteder, som Helse- og velferdsetaten skriver i en månedsrapport: «Stasjonen ligger til dels i le p.g.a. høye bygninger på begge sider av veien, og et lyskryss skaper ofte kø ved målestasjonen. Dette gir høye nivåer av NO2 og svevestøv, som begge finnes i eksos. Målestasjonen anses som representativ for vindbeskyttede steder i byen hvor det er høy trafikkgjennomstrømning og kødannelse.»

Host, host, host, Norstart har kontorer i Bygdøy Allé 5. Velkommen til oss så snart smoggen blåser bort. Host, host, host.

Forurensning NO2 i Oslo