Det går tregt med hurtiglading

Hurtiglading Vi har hatt en runde med alle hurtigladeoperatørene for å høre hvordan det går med resten av utbygginga for 2013. Dessverre mer usikkerhet enn gode nyheter.       Nye hurtigladere siden juli Først av alt, vi tar det positive som har skjedd siden sommerferien:
 • HurtigladerNissanforhandlerne Skogveien Auto på Hamar (bildet til høyre), Vesterålen Bil på Sortland og Traasdahl i Tromsø har etablert hurtigladere. Alle tre gir alle elbilister tilgang til laderne. Bravo!
 • Buskerud Bilsenter har innført SMS-betaling, 40 kr for én lading, og gjort den tilgjengelig for alle. Et alternativ for dem som sliter med å få tilgang på Grønn Kontakts ladere på andre siden av E18 i Lier.
 • Statoil har åpna semihurtiglader på Majorstua og hurtiglader på Fornebu.
 • Grønn Kontakt har fått i gang dobbel hurtiglader på Hokksund.
 • Lyse er ferdig med årets utbygging etter at hurtigladeren på Bryne kom på plass.
 • Ishavsveien har satt opp to midlertidige hurtigladere på Lillehammer – åpne og gratis for alle, i påvente av behandling av Transnovasøknad.
 • Fortum er i gang med hurtiglader hos McDonald’s ved avkjøringa til Gardermoen. I tillegg til CHAdeMO er det også et ladeuttak AC 22 kW Type 2 – midt i blinken for Model S.
 • Ja, så må vi ikke glemme at Tesla åpna 44 superladere 30.august. NB! Ikke 46 som tidligere oppgitt, men 44 fordi Teslas tidligere opplysning om ti på Dombås er feil, det er åtte der.
Et overraskende problem? «Alle» venter på at de kan sette opp såkalte universelle hurtigladere. Det vil si at de har lading for CHAdeMO (japanske elbiler), Combo/CCS (først for VW e-up! og BMW i3) og AC Type 2 uttak med 22 eller 43 kW (svært aktuelt for Model S, etter hvert også for Renault Zoe). Siden nesten alle venter på alt skal bli klart, har den planlagte etableringen av mange av de nye laderne blitt forsinka. Før sommeren fikk vi høre at ventetida skyldtes avklaringer rundt den nye Combo-standarden. Nå er det i boks, ingen produsenter venter lenger – utstyret kan settes i produksjon. ChademoMen så har det dukka opp et nytt problem. I hvert fall hvis vi skal tro hva ABB formidler til oss. CHAdeMO-løsningen har kommet i en ny versjon – 1.0, den forrige het 0.9. Nye biler har nå 1.0 og etter noen småjusteringer (og vi har hørt om én stasjon hvor hovedkortet måtte skiftes ut), kan nye «CHAdeMO-biler» med versjon 1.0 lade på 0.9-stasjoner, f.eks. siste modell Nissan LEAF. Naturlig nok ønsker produsentene at ladestasjonene framover skal ha siste programversjon 1.0. I hvert fall er det hva ABB ønsker å produsere av hurtigladestasjoner med såkalte multiprotokoller (håndtere minst tre ladeløsninger): universalutgavene av Terra 53 for hurtiglading og Terra 23 for semihurtig. ABB har bedt CHAdeMO-organisasjonen om å bekrefte 1.0-versjonen, i det minste hva som må være av hard ware – for soft ware kan alltids oppdateres i ettertid. Men, igjen i følge ABB, CHAdeMO formidler nå at de har 1.0 under testing for verifisering, 1.0 på ladestasjonssiden for å lade 1.0-biler. Komplisert? Endelig bekreftelse er utsatt i tre til fire måneder. Vi siterer situasjonsbeskrivelsen til ABB: ABB hurtigladerChademo organisation informed us that the tools and test protocol for CHAdeMO 1.0 verification will only become available by Dec of this year. As a direct result we will not be able to ship Terra 53CJ systems before January 2014 (the T53CJ is natively designed to support CHAdeMO 1.0 as you know, we also expect that we will be the the first company to have Chademo 1.0 + CCS multioutput systems in the market ). Based on this information our new planning for Terra 53CJ systems ready for shipment from the factory in Hungary (including CHAdeMO 1.0 certification) will be the middle or last week of January 2014. Så veit dere det. Dette har ført til at ABB må utsette produksjonen av TS53CJ (bildet) som også kan ha AC 20 kW som opsjon. Opprinnelig lansering var 2.kvartal 2013. Selvfølgelig til deres store fortvilelse, det er ingen penger å tjene på utsettelser. Konsekvensene blir store i Norge siden ABB er markedsleder. Vi har forsøkt å undersøke hva andre produsenter sier. Foreløpig har vi bare hørt at portugisiske Efacec ikke uttrykker at dette er et problem. Hva forteller da utbyggerne om når nye hurtigladere blir klare?
 • I Hordaland er det fire hurtigladere som var planlagt igangsatt denne høsten: Etne, Eidfjord, Rosendal og Norheimsund. Men de er avhengige av utstyr fra ABB, og åpning er derfor forventa i februar 2014.
 • Grønn Kontakt virker usikre på når de kan ha resten av årets hurtigladere klare: Flekkefjord, Mandal og tre i Møre og Romsdal. De har vekslet mellom ABB og Efacec/Garo som leverandør. ABB kan ikke levere universelle ladere før i januar. Efacec sier de kan levere i slutten av november. Men etter hva vi vet, har Grønn Kontakt slitt fælt med Efacecs hurtigladere på Marienlyst i Drammen. Disse ble satt opp i begynnelsen av juli og er ennå ikke i drift.
 • Eidsiva har nye lokasjoner hvor de skal sette opp hurtigladere av merket Efacec fra Garo. De håper at de fire nye laderne er klare i slutten av desember: Rudshøgda, Ringebu, Kongsvinger og Kvam.
 • Fortum satser fortsatt på å ha de fire lokasjonene i Østfold klare i november. Her skal det inn ladere fra Efacec pluss 22 kW AC Type 2 ladeuttak. Liertoppen er planlagt til desember. De fire andre – Asker, Gaustad, Vestby og Alnabru – er mer i det blå.
 • Statoil vil gjerne sette opp hurtigladere fra SGTE med CHAdeMO og Combo. I påvente av at disse blir klare rett før jul, har de midlertidig satt opp kun for CHAdeMO-lading.
 • Ishavsveien forventer å ha sine universelle hurtigladere klare i desember. Dette er sju lokasjoner siden de nå også har funnet en plassering i Moss, resten er de etterlengtede langs E18 fra Vestfold og nedover, Hønefoss og Hadeland.
 • Steen & Strøm fikk midler til å installere sju semihurtigladere CHAdeMO og AC Type 2 på kjøpesentere. Siste nytt er at de har lite å melde. Kostnadene for ulike alternativer kartlegges, kanskje vi får vite mer om to uker. Pessimistiske, eller er det realistiske, som vi er, har vi nå endra forventa tidspunkt på disse til april 2014. La oss overraskes!
 • EV Power har bare St Olavs Hospital på offisiell venteliste. Den er nå utsatt til mai 2014. Sammen med Trondheim kommune / Green Highway skal de sette opp en på Storlien i Sverige. Har vært forsinka pga eiendomstrøbbel, dato er usikker, kommer neppe før til våren, vil vi tro.
 • Biltunet Voss har hurtigladeren hos seg, venter bare på at ny E16 forbi dem blir ferdig, forhåpentligvis i november. Valdres Energis semihurtiglader på Beitostølen ble det likevel ikke noe av. På Fagernes skal det bli en hurtiglader, men først i mai 2014.
Kommer det flere? Transnova har nå mange søknader til behandling. Vi er kjent med at noen av operatørene håper at resultatet av hvem som vinner kampen om midlene, skal komme så raskt at det blir mulig å sette opp noen av disse hurtigladerne i år. Vi får se hvor kjappe Transnova kan være – og hvor kjappe operatørene er? Visstnok er søknadsmengden omtrent det dobbelte av midlene som var satt av, men Transnova vurderer å utvide tildelingsbeløpet. Prioriteringer Transnova har satt i denne omgang:
 • Standardsupplering vil ha høyest prioritet, først og fremst ved å støtte etablering av Combo der det allerede er CHAdeMO. Vi håper dette også gjelder punkter med 22 kW AC for Model S. Innenfor denne prioriteringa er det også støtte til dem som vil samlokalisere seg på Teslas superladestasjoner.
 • Kapasitetsøkning på etablerte lokasjoner der køproblemer kan dokumenteres.
 • Styrke allerede etablerte klynger av hurtigladere gjennom å tette hull. Igjen forlanges det minimum CHAdeMO og Combo på alle nye stasjoner som etableres. Transnova prioriterer fleksibilitet og kapasitet, derfor er det også mulig å få støtte til andre løsninger enn de to ovennevnte. Vi vil tro dette gjelder semihurtige eller hurtige AC Type 2 uttak.
Det forventes at Transnova seinest mandag 14.oktober vil legge ut mer informasjon om den pågående behandlingen av søknader. Vi kommer tilbake med mer om det. Og holder tilbake sladderet om hva vi har hørt om lokasjoner det er søkt på. Nå er vi mest interessert i at det som for lengst er planlagt og lovet, faktisk kommer opp! Men det ser ut som vi må smøre oss med en stor porsjon tålmodighet. Etter hvert som vi får vite mer om når stasjonene blir klare, oppdaterer vi hurtigladekartet. Oppdatering 15.oktober 2013: Transnova har lagt ut foreløpig informasjon om hurtigladesøknadene som er til behandling. De har mottatt 38 søknader på 60 forskjellige lokasjoner. Totale kostnader for utbyggingene er 30,5 millioner kroner, hvor det søkes om 13,9 millioner i støtte fra Transnova. Utlysningens ramme er i utgangspunktet på 6 millioner kroner. Forhåpentligvis vil det foreligge en avgjørelse i løpet av oktober.