Hopp til innhold

– Det skal koste penger å forurense

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

SVs stortingsrepresentant Lars EgelandStortingsrepresentant Lars Egeland omfavner elbilen, og mener mener det er viktig å få på plass en nasjonal infrastruktur for lading. I dag er Egelands SV tredje parti i vår store elbilutspørring.

Som del av våre oppspill i valgkampen, har vi utfordret ni politiske partier på i alt 15 spørsmål med relevans for elbilsaken. De sju første spørsmålene har hver og en representant kunnet forberede seg på, mens de åtte siste er presentert som «skudd fra hofta».

I dag er det altså Lars Egelands tur til å ta utfordringen. 55-åringen fra Vestfold er SVs representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

valgvignettTidligere publisert:

Samtidig som SV sliter i meningsmålingene, er det liten tvil om at elbilen har en viktig plass i partiets politikk – til tross for at kollektivtrafikken fremheves som enda viktigere. 

Dette svarte Egeland

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Jeg tror elbilen har fremtiden foran seg. I 2020 vil vi ikke ha fossilbiler igjen, og teknologien hjelpes frem av politiske vedtak. Et beskrivende eksempel så jeg på forsiden av The Economist. Forsidebildet i forrige nummer viste en bensinpumpe med tittelen «Yesterday´s fuel». Elbilen er effektiv, støysvak og vil slå ut fossilbilene på kvalitet. Den store utfordringen, for å skyte fart i utviklingen i Norge, er å fortsette med avgiftsfritakene. Og vi må ha på plass en nasjonal infrastruktur for lading. Personlig tror jeg hybridbilen er en midlertidig løsning på veien mot utslippsfri bilisme.

Stortingsrepresentant Lars Egeland– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

– Det største fortrinnet er at den er utslippsfri. Ulempen er at den fortsatt tar plass på veien. Det betyr at vi ikke kan erstatte alle dagens biler med elbiler. Vi er nødt til å få flere over på kollektivtrafikk.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler).

– Det er vanskelig å si. Det å love noe etter 2017 er krevende. Viktig for oss er det imidlertid at det fortsatt er incentiver som gjør elbilen gunstig å kjøpe. Dagens incentiver er et virkemiddel for å selge biler, men elbilene vil falle i pris etter hvert. Om bilene for eksempel skal ha fortsatt momsfritak etter 2017, må vi vurdere senere. Prinsippet er at elbilen skal være fordelaktig å kjøpe.

– Hvilke incentiver mener dere er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Akkurat nå er det kombinasjonen av mange politiske virkemidler, men kanskje særlig fritak for bompenger.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Jeg tror ikke vi har programfestet noe på det. For egen regning vil jeg si at det høres urimelig ut ikke å ha momsfritak på leasing av batteri.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– Det har vi forsåvidt i dag, og der ligger mye av suksessen til elbilen i Norge. Det skal koste penger å forurense. Vi skal ikke gjøre små bensinbiler så billige at de utkonkurrerer elbilen.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– Da må vi bruke avgiftssystemet, og gjøre det attraktivt å kjøpe utslippsfrie biler – eller biler med lavt utslipp. Så må det være dyrt å kjøpe biler som slipper ut mye. Dessuten må vi som nevnt få på plass en nasjonal ladeinfrastruktur for elbiler og lage systemer der man alltid finner lademuligheter på offentlige parkeringer.

Politikere på Løvebakken i forbindelse med klimaforliket

SVs stortingsrepresentant Lars Egeland (t.v.) på Løvebakken i forbindelse med klimaforliket i fjor.  Vestfoldingen Egeland sitter i energi- og miljøkomiteen for SV. (Foto: Åsmund Holien Mo) 

 

På direkten-spørsmålene 

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja.

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Ja.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Det har vi ikke vurdert, men ja – det høres ut som en god idé.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Ja.

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler?

– Ja.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Ja, hvis selskapet produserer elbil, selv om jeg ikke er sikker på at det er rett virkemiddel. Jeg tror det er viktigere å sette en grense for hvor lenge det er lov å selge fossilbiler. Og det må varsles ganske tidlig, slik at bransjen får noen år til å omstille seg.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– Ja, det kan være aktuelt å vurdere. Men det er noen EU-bestemmerlser som evt kan slå inn. Så lenge det er et fritak, så må vi kunne ha en gradering. Utgangspunktet er at det bør være gratis, men vi må foreta oss noe hvis byene fylles opp av elbiler i fremtiden.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– Ja, man kan gjerne utrede saken i en eller annen form. Men forholdene vil variere i stor grad. Jeg tror helst dette vil være en regional debatt, for eksempel i Oslo. Men det behøver ikke bety begrensninger i resten av landet. Begrensninger lokalt vil være enkelt å skilte.

 

PS. I morgen kan du lese intervjuet med samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)!