Hopp til innhold

Dette mener importørene om servicepris på elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilister oppfatter ofte at prisen på service for elbilen er overraskende høy. Vi har tatt runden med de fleste importørene for å sjekke både priser og holdninger.

Aksepterer de for eksempel at du tar servicen på din elbil hos et merkeuavhengig verksted? Nei. Ikke alle, viser det seg.

Andre er rausere og forholder seg til hva som skal til for å opprettholde fabrikkgaranti, og samtidig holde seg innenfor kjøpsloven (hvor mye man må følge opp selv). Helt sentralt er uansett at service, uansett hvem som utfører den, gjøres etter produsentens kravspesifikasjoner.

Begrunnelsen for at moderne elbiler bør ha lavere servicepris ligger i at de har færre deler som trenger service. Registerreimer, ventiler og olje er erstattet med en vedlikeholdsfri motor der kun én del er bevegelig. I realiteten står vi igjen med kupéfilter som bør byttes ved behov og – som enkelte innvender – ikke som et fast servicepunkt. Bremser må selvsagt sjekkes, og bevegelige deler eventuelt smøres.

Litiumion-batteriene i moderne elbiler er dessuten vedlikeholdsfrie. Ved service blir batteriene diagnostisert, og data avlest, blant annet for å avdekke sviktende kjøre- og ladevaner. Elbilisten kan få en smekk på fingrene ved betydelige avvik her.

Samtidig er det også klart at periodisk kjøretøykontroll (PKK, også kalt EU-kontroll) ble delvis utvidet 1. januar i år. Endringen baserer seg på kommisjonsdirektiv 2010/48/EU, og blir fullt implementert 1. januar neste år. Så vidt Elbilforeningen kan se, er det store likhetstrekk mellom denne og den tradisjonelle servicen elbiler får. Og prislappen på disse to verkstedbesøkene er vidt forskjellig i de fleste tilfeller.

I oversikten under finner du mer om hva de enkelte importørene opererer med (vi tar forbehold om eventuelle feil i tallmaterialet).

Citroën (Berlingo og C-Zero)

Serviceintervall? Årlig/20.000 km (Både Berlingo og C-Zero). Dessuten kontroll av bremser og styring på C-Zero hver 6 mnd./10.000 km.

Fast eller flytende pris? Forhandler står fritt til å sette prisen selv, og den varierer fra forhandler til forhandler. Lokal konkurranse avgjør.

OK å ta service ved fritt verksted? Bileier står fritt til å velge godkjent verksted for service og vedlikehold. Om en kunde velger å utføre service og vedlikehold på et ikke-merkeverksted, er det viktig (kundens ansvar) at man forvisser seg om at kontrollpunktene er i henhold til fabrikkens anbefalinger.

Tilbys kurs for mekanikere fra frittstående verksteder? Frittstående verksteder kan delta på kurs på lik linje med våre merkeforhandlere.

Priseksempel (C-Zero):

Freedrive serviceavtale: 2 år/20 000km, kr. 5.557,- inkl. mva.

Freedrive serviceavtale: 3 år/30 000km, kr. 8.100,- inkl. mva.

Freedrive serviceavtale: 5 år/50 000km, kr. 14.853,- inkl. mva.

Citroën-importøren oppgir at ved en 40.000 km-service, vil prisen for Berlingo Electric normalt ligge på ca. 3.500 kroner (timepris og deler), mens Berlingo med forbrenningsmotor vil koste rundt 5.000 kroner. Importøren mener det ikke er så sannsynlig at serviceprisene for elbil vil gå ned i tiden som kommer. Dette begrunnes med at det som skal sjekkes på de ulike servicene fremover i tid allerede er bestemt, samtidig som tiden jobben tar er relativt konstant.

blogg-20140528-eup 800

Volkswagen (e-up!)

Serviceintervall? 2 år/30.000 km

Fast eller flytende pris? Fast

OK å ta service ved fritt verksted? Nei. Anbefales ikke da det vil være mangel påkompetanse/verktøy for å håndtere batterier og bilene.

Tilbys kurs for mekanikere fra frittstående verksteder? Ikke noe informasjon om dette ennå.

Priseksempel e-up!:

Pris 2. år 1.937 kr, hvorav støv- og pollenfilter 592 kr (30.000 km)

Pris 3. år 1.027 kr, hvorav bremsevæskeservice 579 kr (60.000 km)

PS. Prisene fra Harald A. Møller er ekskl. MVA. Importøren anslår at service på e-up! er rundt 40 prosent rimeligere enn for en tilsvarende up! med bensinmotor. 

Importørselskapet ønsker ikke å ha noen formening om serviceprisene på elbil vil falle, på grunn av manglende erfaringsgrunnlag. (Om kort tid vil vi innhente priser på Volkswagen e-Golf.)

blogg-20140528-nissan 800

Nissan (LEAF)

Serviceintervall? Årlig/30.000 km 

Fast eller flytende pris? Opererer ikke med veiledende pris på service, prisen settes av hver enkelt forhandler. I et marked med fri konkurranse, har en enkeltstående enhet/forhandler frihet til å sette egen pris, opplyser Nissan. Det vil alltid finnes lokale avvik i form av både det enkelte distriktets prisbilde, og herunder kostnader til drift og lønn.

OK å ta service ved fritt verksted? Vår holdning er at service skal utføres etter produsentens krav og spesifikasjoner.

Tilbys kurs for mekanikere fra frittstående verksteder? Ja, dette er vi som produsentens stedlige representant pliktig til i henhold til EUs gruppeunntak.

Priseksempel LEAF: Ikke oppgitt pga fri prissetting.

Nissan ønsker ikke å opplyse spesifikt om hva som gjøres ved hver service, og viser til at «service-og vedlikeholdsprogrammet er kommunisert via Service/Garantiheftet og vi kan ikke gi noen kommentar utover dette». Nissan ønsker heller ikke å kommentere elbilisters opplevelse av at prisforskjellen på service mellom elbiler og konvensjonelle biler er stor. 

blogg-20140528-focus 800

Ford (Focus Electric)

Serviceintervall? Årlig/20.000 km

Fast eller flytende pris? Ford Motor Norge AS (FMN) har veiledende priser. Men vi gjør oppmerksom på at serviceprisene hos den lokale Ford-forhandler kan variere fra FMN AS´ veiledende priser pga. lokasjon og konkurransehensyn.

OK å ta service ved fritt verksted? Service på Focus Electric bør kun utføres av mekanikere som har fått tilstrekkelig opplæring av FMN AS.

Tilbys kurs for mekanikere fra frittstående verksteder? Alle mekanikere som jobber med Focus Electric i elbilforhandlere sertifisert av Ford har fått kurs av FMN AS.

Priseksempel:

Pris 1. år: 1.091 kr (20.000)

Pris 2. år: 2.123 kr (40.000)

Pris 3. år: 1.091 kr (60.000)

Pris 4. år: 2.123 kr (80.000)

Pris 5. år: 1.091 kr (100.000)

PS. Prisene fra Ford eks. MVA. Ford oppgir at serviceintervall for Focus BEV er likt som for diesel/bensinutgaven, altså hver 20.000 km eller årlig beroende på hva som inntreffer først. Det oppgis at BEV-sjekkpunktene er helt like som for diesel/bensinutgaven, bortsett fra at BEV ikke har motor som det skal skiftes olje og filter på.

blogg-20140528-mitsu 800

Mitsubishi (i-MiEv)

Serviceintervall? Årlig/20.000 km

Fast eller flytende pris? Det står den enkelte fritt. Lokalt kostnadsbilde og timepriser motiverer forskjeller.

OK å ta service ved fritt verksted? Det er fritt verkstedvalg i Norge, det står den enkelte fritt å velge verksted så lenge vedlikeholdet er dokumentert i henhold til produsentens anvisninger.

Tilbys kurs for mekanikere fra frittstående verksteder? Alle kurs/ treninger er åpne for alle på lik linje med våre egne.

Priseksempel:

Pris 1. år: 3.500 kr (20.000)

Pris 2. år: 3.700 kr (40.000)

Pris 3. år: 3.500 kr (60.000)

Pris 4. år: 3.700 kr (80.000)

Pris 5. år: 3.500 kr (100.000)

I tillegg til de oppgitte prisene kommer eventuell utskifting av slitedeler. MMC oppgir her spesielt bremsedeler. MMC mener forøvrig det er marginale forskjeller mellom elbiler og bensin- og dieselbiler: – Ordinære biler har en forbrenningsmotor hvor slitedelene blir færre og færre og den eneste servicetekniske forskjell blir oljeskift.

Renault (Kangoo og Zoe)

Serviceintervall? Ett år/30.000 km gjelder A-service. Annethvert år etter dette, eller 60.000 km, skal bilen ha B-service.

Fast eller flytende pris? Ja, avvik på serviceprisene fra forhandler til forhandler er stort sett forskjellige timepriser og forskjellig påslag på deler.

OK å ta service ved fritt verksted? Vi ønsker ikke at frittstående verksteder utfører service fordi de mangler opplæring på bilene, de har ikke info om kampanjer på biler, tilgang til siste oppdateringer osv. På elbiler trengs spesialopplæring for å holde på med 400 volt og reparasjon av elmotor, elsystem osv.

Tilbys kurs for mekanikere fra frittstående verksteder? Vi tilbyr ikke kurs til frittstående, dette fordi vi ikke ønsker at verksteder som ikke har tilknytning til merket skal få muligheter til å gjøre jobber på et merke de ikke har noe ansvar for utenom det som de gjør ved service eller reparasjon. Det kan være med på å redusere kunden tilfredshet med merket.

Priseksempel (Kangoo):

Pris 1. år: 2.400 kr (20.000)

Pris 2. år: 4.800 kr (40.000)

Pris 4. år: 10.400 kr (80.000)

Pris 6. år: 16.800 kr (120.000)

Pris 8. år: 22.400 kr (160.000)

PS. Gjelder totalpris eks. MVA for hvert årstrinn på Kangoo elvarebil (serviceintervall to år/40.000 km etter første år). Prisene på Zoe er ikke ennå klare.

blogg-20140528-renault 800

Når det gjelder selve servicen, oppgir importøren RBI Norge AS at det er litt variasjon mellom modellene, men «stort sett er det bytte av 12 volt-batteri etter tre år, skift av bremsevæske etter fire år og kupéfilter hver 30.000 km». Renaults egen prisliste (se bilde over) avklarer at det er betydelig forskjell på prisen for el- og fossilbiler. Hovedårsaken til prisforskjellen er oljebytte på motor, registerreim o.l., oppgir importøren.

Tesla (Model S)

Tesla tilbyr serviceavtaler med henholdsvis 5 (100.000 km) og 8 års (160.000 km) lengde. Disse koster p.t. 19.000 eller 28.400 kroner inkl. MVA. Den årlige kostnaden blir dermed 3.800 kroner over fem år eller 3.600 fordelt over åtte år.

Avtalene inneholder:

blogg-20140528-tesla 800

Tesla krever ikke service for at man skal beholde garantien, men anbefaler det. Prisen på servicepakkene ble satt ned med 25 prosent i vinter (tilbakevirkende kraft) etter at Tesla-gründer Elon Musk ble konfrontert med at prisen var for høy.

PS. Fredag presenterer vi saken med elbilisters inntrykk av serviceprisene, og hvordan de spriker. Vi mottok dessverre ikke svar fra Peugeot og BMW ved innhenting av opplysninger til denne artikkelen.