Hopp til innhold

Dette svarte Troms-politikerne

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her får du de detaljerte svarene på Troms elbilforenings ti spørsmål til ti lokalpolitikere og åtte fylkestingspolitikere.

10 spørsmål til lokalpartiene i Tromsø og Troms fylkesting 

1. Mener du at lokale tiltak for å redusere klimagassutslipp er nødvendige? 

2. Vil du jobbe for tiltak som fører til at flere fossilbiler skiftes til ladbare kjøretøy? 

3. Mener du at ladbare kjøretøy er viktig tiltak for å oppnå klimamålene? 

4. Tror du det kan være en løsning å opprettholde fordeler for elbiler som et virkemiddel for å forbedre luftkvaliteten? 

5. Vil du stille krav ved utbygging og rehabilitering av kommunale, fylkeskommunale, statlige og private prosjekter for å tilrettelegge for parkering og lading av elbiler? 

6. Vil du legge fram en egen plan for elbilparkering? 

7. Vil du at det lages og oppdateres grønn informasjon om ladestrategi som gjør det lettere å velge elbil som sin neste bil? 

8. Vil du jobbe aktivt for at kommunen velger elbiler ved innkjøp i sin kommunale bilpark? 

9. Vil du jobbe aktivt for at næringslivet skal legge til rette for elbiler og ta en aktiv pådriverrolle? 

10. Hvordan ser du for deg at det er å kjøre elbil i Troms i 2019?

SVAR FRA KOMMUNEPARTIENE

Tromsø kommune lovte å sette opp 100 ladestasjoner innen 2013. I dag har vi bare ca. 20. 

Tromsø Frp (Anni Skogmann) 

1. Alle må bidra, også Tromsø 

2. Usikker. Jeg vil ikke motsette meg 

3. Litt usikker. Det ligger et samfunnsregnskap rundt dette som diskuteres 

4. Ja 

5. Nei, jeg vil ikke stille krav. Tenker det kommer naturlig når de forskjellige prosjektene selv ser nytten av dette. 

6. Nei 

7. Informasjon er alltid nyttig. 

8. Nei, men vi er allerede godt i gang og vil nok fortsette med dette. 

9. Nei. Men igjen, næringslivet vil helt av seg selv gjøre dette når de mener det er riktig

10. Troms har i 2019 flere ladestasjoner så det vil være lettere enn i dag

Tromsø Høyre (Markus A. Johansen) 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Nei 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. Det vil være bedre å kjøre elbil i Troms i 2019 enn i dag, og utvidet rekkevidde på EL-bil 
batterier vil øke bruken i Troms.

Tromsø KrF (Helga Marie Bjerke)

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Muligens 

7. Ja 

8. Ja, der det er mulig 

9. Ja 

10. At elbiler har fordeler i trafikken og at der er mange flere. Fra programmet: «At det blir 
etablert flere ladestasjoner for El-biler i Fjellanlegget og byen for øvrig, og at det skal inngå som krav til utbyggere av nye boligområder.»

Tromsø Venstre (Kine Bergheim) 

1. Ja

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. God tilrettelegging for elbil bør vektlegges i anbudsprosesser. Vi må se kommunens  samlede behov for ladere i sammenheng, noen prosjekter kan pålegges å legge til rette for elbil, men dette må vurderes ut i fra behovet og antall ladepunkt i området. 

6. Ja

7. Ja, se spørsmål 10 

8. Ja, og Tromsø kommune har allerede kjøpt flere elbiler 

9. Ja, næringslivet må inkluderes i utarbeidingen av en helhetlig plan for ladestasjoner i Troms og Tromsø. Se spørsmål 5

10. Jeg tror det er nødvendig å prioritere utbygging av ladestasjoner i byene først. Jeg ser for meg at det er flere ladestasjoner, både private og kommunalt eide, særlig i tettbygde strøk og i sentrum. Tromsø må arbeide fram en helhetlig oversikt og strategi for ladere, og Venstre vil ta initiativ til dette. Utbyggingen kan skje i et samarbeid mellom kommunen og private bileiere, slik det for eksempel gjøres i Oslo, der de gir opp til 10.000 kr i tilskudd pr ladestasjon.

Tromsø MDG (Barbara Vögele)

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Her regner jeg med at en slik plan må utarbeides av fagfolk i kommunen, men vi ønsker å 
være en pådriver for den. 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. Her håper jeg at det vil være mulig å kjøre Norge på langs med en vanlig elbil. Samtidig er produsentene blitt enige om en felles løsning for ladestasjoner. Parkeringsplassene i sentrum er nesten utelukkende for elbiler og det er blitt mer vanlig å kjøpe elbil enn fossilbil. Drømmen er selvfølgelig at det kun selges elbiler og hybridbiler, men det kommer mest sannsynlig ikke så rask som jeg ønsker meg. Når det gjelder trafikken generelt så tror jeg at elbilfordelene blir ansett som en overgangsløsning og begynner å bli mindre. Trafikkreduserende tiltak som bomring vil mest sannsynlig gjelde elbiler også.

By- og land-lista (Nils Aarsetæther)

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Her går vi for felles planlegging av parkering. 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. Vi ser elbilbruk som heilt avgjerande for miljøriktig transport der det ikkje er hensiktsmessig med å etablere kollektivtilbud 

Tromsø Sp (Sandra N. Borch) 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. I Troms er det forhåpentligvis flere ladestasjoner som gjør det lettere å velge elbil. Særlig for folk som pendler en del. I 2019 har forhåpentligvis flere valgt elbil som transportmiddel og ser behovet for å velge mer miljøvennlig.

Tromsø Ap (Brage Sollund) 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja, transportsektoren står for en stor del av de samlede utslippene og for å nå klimamålene 

er det et (av mange) viktig virkemiddel 

4. Ja 

5. Ja 
6. Vi har ikke tatt stilling til dette spørsmålet, og i en større transportplan kan dette være 
aktuelt. Vi imøteser gjerne en dialog med dere på dette punktet. 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. Vi ser for oss at det er et helt naturlig valg for de som ønsker å kjøpe en bil. Vi tror det kan bli  like lett å kjøre elbil som det er å kjøre fossilbil. Ser vi tilbake på hvordan det var i 2010/2011 og den rivende utviklingen som har vært er det grunn til å være optimistisk.

Tromsø SV (Gunhild Johansen) 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 
10. Jeg tror det blir normalen å kjøre elbil og at det blir enkelt. Men jeg håper vi finner nye løsninger slik at det ikke blir et behov at alle skal ha hver sin bil. Elbiler tar like mye plass som andre biler og krever like mye vei og parkering. Det er også et miljøproblem.

Tromsø Rødt (Jens I. Olsen) 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja, siden ca. halvparten av fossil energi går til drivstoff i eksplosjonsmotorer. 

4. Ja, noen. 

5. Ja 

6. Det skal settes av plasser med ladepunkt ved etablering av parkeringsplasser 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. En oversikt over hvor det finnes elbilparkeringsplasser med ladepunkt, og planlagt etablering av ladepunkter. Slik at elbil er et foretrukket kjøretøy dersom man må kjøre privatbil.

SVAR FRA FYLKESPARTIENE

Fylkeskommunen har vedtatt å delta med finansiering av ladestasjoner med gjennomsnittlig 7 mils avstand mellom Tromsø og Evenes/Nordland. 

Troms Frp (Ole M. Johansen, gruppeleder)

1. Ja til en viss grad, og spesielt i de større byene. 

2. Det vil vi gjøre, men vi vil ikke være med på kjøreforbud i byene for kjøretøy med fossilt 
drivstoff 

3. Ja – men må ikke overvurderes 

4. Ja – men hvis tiltakene gjør at kollektivtrafikken som kjører fossilt blir forsinket på grunn av 

mye elbiler i kollektivfelt må dette endres. 

5. Ja der hvor det er fornuftig 

6. Jeg kjenner ikke til at dette er sak noe sted, men vil ta stilling til dette når situasjonen oppstår. (Mulig) 

7. Ja 

8. Ja, i den utstrekning det går an. 

9. Som lokalpolitiker er det mindre man kan gjøre, da fordelene bestemmes sentralt. Men 
parkeringsgoder kan vi være med på. 

10. At vi nok har fått flere enn i dag er jeg nok trygg på. Kanskje en økning på 30-40% i forhold til i dag. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at det meste av elbiler er bil nr. 2 i husholdningen og benyttes til arbeidsbil, mens man fremdeles har SUV-en i garasjen til bruk på tur og i helgene. En viss reduksjon oppnås, men antallet kjøretøy er økt.

Troms Høyre (Håvard Kyvik Gulliksen)

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. Da forventer jeg at det er lagt opp til et system med lademuligheter som gjør at det er 
brukbart alternativ å kjøre elbil. Det bør være så tett med lademuligheter at vi kan kjøre innad i og ut av fylket uten å være redd for å gå tom for strøm. Jeg forventer at elbil eller hybridbil vil være det foretrukne alternativ for familien.

Troms Venstre (Roar Sollied) 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. Utviklingen vil akselerere med ny teknologi: Bedre batterier, flere ladestasjoner. Vi vil se at 
elbiler også blir vanlig utenfor byene. Venstre ser at bilprodusentene/markedet ligger i forkant av politikerne, og det medfører at elbilrevolusjonen går raskere. Folk er interessert i miljøløsninger, og enda flere når det kobles mot ordninger som gir bedre økonomi og god kvalitet.

Troms MDG (Barbara Vögele)

1. Ja

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Her regner jeg med at en slik plan må utarbeides av fagfolk i kommunen, men vi ønsker å 
være en pådriver for den. 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja

10. Her håper jeg at det vil være mulig å kjøre Norge på langs med en vanlig elbil. Samtidig er produsentene blitt enige om en felles løsning for ladestasjoner. Parkeringsplassene i sentrum er nesten utelukkende for elbiler og det er blitt mer vanlig å kjøpe elbil enn fossilbil. Drømmen er selvfølgelig at det kun selges elbiler og hybridbiler, men det kommer mest sannsynlig ikke så rask som jeg ønsker meg. Når det gjelder trafikken generelt så tror jeg at elbilfordelene blir ansett som en overgangsløsning og begynner å bli mindre. Trafikkreduserende tiltak som bomring vil mest sannsynlig gjelde elbiler også.

Troms Sp (Sandra N. Borch)

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Ja 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. I Troms er det forhåpentligvis flere ladestasjoner som gjør det lettere å velge elbil. Særlig for folk som pendler en del. I 2019 har forhåpentligvis flere valgt elbil som transportmiddel og ser behovet for å velge mer miljøvennlig. 

Troms Ap (Trond Agnar Eilifsen)

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja. Personbiltransport står for en stadig økende andel av utslippene fra transportsektoren. 
Reduksjon i bruk av fossile drivstoff fra bilparken i Troms gjennom overgang til elbiler vil 
være et betydelig bidrag til å kutte utslipp. 

4. Ja, definitivt. Elbilens mange fordeler og insentiver bør prioriteres videreført. 

5. Vi må først gjennomgå dagens praksis før vi kan svare konkret. Likevel er det viktig for Ap å 
stille klare miljøkrav til nye utbygginger, og her vil parkering for elbiler og ladestruktur være 
en viktig prioritet. 

6. Dette vil være mest relevant i en kommunal planprosess. Men fylkeskommunen kan være en pådriver for at kommunene i Troms legger godt til rette for elbilparkering. 

7. Ja 

8. (Spørsmål kan kun besvares av kommuneparti) 

9. Ja. Her vil fylkeskommunen spille en viktig rolle. Som en regional utviklingsaktør kan vi spille på lag med ulike deler av næringslivet for tilrettelegging av elbilkjøring. 

10. I 2019 håper vi at bruken av elbil, og antall elbil-eiere har fortsatt samme økning som vi har 
sett de siste 2 årene i Troms. Forhåpentligvis vil vi i hele landsdelen se en tilfredsstillende struktur av hurtigladerstasjoner, slik at man kan kjøre relativt sømløst med elbil, også over større avstander.

Troms SV (Ellen Øseth) 

1. Ja, absolutt. Til syvende og sist er alle tiltak for å redusere klimagassutslipp lokale – og vi må også ta vår del av dette. 

2. Ja 

3. Ja 

4. Ja 

5. Ja 

6. Jeg tror ikke dette er i kjernen av de fylkeskommunale oppgavene – men vi bidrar og bistår 
gjerne kommunene på området. 

7. Ja, og dette er viktig. God informasjon er avgjørende for at folk bytter ut fossilbiler med 
elbiler. 

8. Ja, jeg vil jobbe for at fylkeskommunen velger elbiler. 

9. Ja, det synes jeg er en god ide. Alle gode krefter som ønsker å bidra er velkomne. 

10. Jeg tror det er helt vanlig. Jeg tror det er ladestasjoner på så mage steder at det oppleves likt som å kjøre fossilbil i dag med tanke på lading/drivstoff. Jeg tror også at det fortsatt er fordeler for elbiler over fossilbiler – men kanskje ikke de samme som i dag? 🙂

Troms Rødt (Jens I. Olsen) 

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja, siden ca halvparten av fossil energi går til drivstoff i eksplosjonsmotorer. 

4. Ja, noen. 

5. Ja 

6. Det skal settes av plasser med ladepunkt ved etablering av parkeringsplasser 

7. Ja 

8. Ja 

9. Ja 

10. En oversikt over hvor det finnes elbilparkeringsplasser med ladepunkt, og planlagt etablering av ladepunkter. Slik at elbil er et foretrukket kjøretøy dersom man må kjøre privatbil.

Ikke svart: Troms KrF og Kystpartiet