Hopp til innhold

Dette vil partiene gjøre for elbilen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

StortingetKun tre av ni politiske partier dropper å nevne elbil spesifikt i sine partiprogrammer før stortingsvalget. De minste partiene vier elbilsaken mest plass, men de aller fleste omfavner den.

For deg som er elbilist, eller vurderer å bli det, vil de politiske rammevilkårene ha helt avgjørende betydning for kjøp og eierskap.

Norsk Elbilforening utfordrer partiene før stortingsvalget på hva de mener om elbil, og hva de vil gjøre for elbilismen i landet i den kommende stortingsperioden.

Vi stiller derfor 15 viktige spørsmål til sentrale politikere i ni politiske partier. Intervjuene vil du kunne lese her på elbil.no i tiden frem mot valget.

Aller først har vi sett nærmere på hva partiene skriver om elbil og beslektede tema i sine programmer.

Her får du oversikten!

 

Arbeiderpartiet (Ap)

ArbeiderpartietHos det ledende partiet i dagens regjering er det lite konkret å finne i partiprogrammet om hva Arbeiderpartiet vil gjøre for elbilen i den kommende stortingsperioden.

Det viktigste innholdet finner vi under overskriften «en offensiv klimapolitikk»:

«Denne politikken har gitt gode resultater. Dette kommer til uttrykk blant annet ved at utslipp per produsert enhet (karbonintensitet) i norsk økonomi har falt med om lag 36 prosent de siste 20 årene når oljesektoren er inkludert. I fastlandsøkonomien er utslippsintensiteten nesten halvert i samme tidsrom. CO2-utslippene fra nye personbiler har falt med over 2 prosent de siste årene. Norge har den høyeste andelen elbiler og hybridbiler i verden. I årene framover må likevel den nasjonale klimapolitikken skjerpes ytterligere. Arbeiderpartiets mål med den nasjonale klimapolitikken er en langsiktig omstilling av Norge til et lavutslippssamfunn.»

 

Høyre (H)

HøyreDette partiet har store ambisjoner om regjeringsmakt etter valget. Det mest vesentlige om elbil finner vi under overskriften 6.2 Klima: «Høyre vil støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler gjennom avgiftsomlegging, effektivitetskrav for kjøretøy, infrastruktur for lading og hydrogen, samt krav om innfasing av nullutslippskjøretøyer i det offentlige.»

Dessuten vil Høyre:

 

Fremskrittspartiet (Frp)

FremskrittspartietOgså Fremskrittspartiet har ambisjoner om å ha en avgjørende rolle i norsk politikk i årene 2013-2017.

Men hva med elbilen i Frps langsiktige politikk? Partiet har delt opp sine budskap i ett prinsipp- og ett handlingsprogram. I det første – og kortere – prinsipprogrammet, står det ikke ett eneste ord om elbil. Heller ikke i handlingsprogrammet for de neste fire årene.

FrP nøyer seg med å fastslå at «bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, årsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig. Vrakpanten skal økes. Slik vil bilparken fornyes og bli mer trafikksikker og miljøvennlig.»

 

Sosialistisk venstreparti (SV)

Dette partiet er representert i dagens rødgrønne regjering, og profilerer seg gjerne i miljøsaker.

Sosialistisk venstrepartiI prinsipprogrammet står det ingenting å lese om elbil. Her fastslår SV utelukkende at kollektivtransporten skal være ryggraden i transportsystemet. Arbeidsprogrammet er mer konkret, og med en positiv tilnærming:

«Med den stadig raskere teknologiske utviklingen av utslippsfrie drivstoff åpner det seg nye muligheter for miljøvennlig transport på vei. I dag produseres elbiler med rekkevidde og kapasitet som er i stand til å konkurrere med bensin- og dieselbiler. Aktiv miljøpolitikk har gjort Norge til et av de beste markedene for elbiler i Europa. SV mener det er svært viktig å opprettholde gunstige avgiftsordninger for utslippsfrie biler for å fremme omlegging fra fossile forbrenningsmotorer.»

SV sier partiet vil jobbe for:

 

Kristelig Folkeparti (KrF)
KrF er ett av partiene som er tydelig på hva det vil gjøre for elbilismen i årene som kommer. Dette fremkommer i en rikholdig liste i partiprogrammet for 2013-2017:

Kristelig folkepartiDet viktigste KrF vil jobbe for:

 

Venstre (V)

Venstre vil også spille en viktig rolle i elbilsaken, og legger opp til ambisiøse mål i partiprogrammet for 2013-2017.

VenstreVenstre ønsker primært å:

 

Senterpartiet (Sp)

Partiet, som sitter representert i dagens regjering, har et samlet prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2013-2017. Programmet inneholder lite spesifikt rundt elbil, og begrepet elbil er heller ikke nevnt.

SenterpartietPartiet sier imidlertid at det vil:

 

Vi har dessuten sjekket partiprogrammene til Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Disse var størst av de landsdekkende partiene som ikke nådde Stortinget ved valget i 2009, med henholdsvis 1,3 og 0,3 prosent av stemmene:

 

Rødt

RødtHar ingen spesifikke elbilsaker i sitt siste arbeidsprogram. Partiets mål er å bli kvitt mest mulig biltrafikk.

Under avsnittet Samferdsel står det å lese at Rødt jobber for å redusere transportbehovet og gjøre gjenværende transport mest mulig utslippsfri.

Partiet mener bruk av klimavennlige drivstoff for nødvendig offentlig transport kan være aktuelt, slik som biometangass og elektrisitet. Men uten å gå nærmere inn på hva som anses som nødvendig.

 

Miljøpartiet De grønne (MdG)

Partiets prinsipprogram inneholder lite – eller ingenting – konkret når det gjelder elbiler og elbilisme. Avsnittet 1.3 Bærekraftig samferdsel i arbeidsprogrammet har imidlertid langt mer interessant innhold:

«Det er store muligheter for å redusere utslippene fra transport med allerede kjent eller ny teknologi. På kort sikt er mulighetene størst for personbiler og varebiler. Alle nye biler bør snart være elektriske eller hybridbiler. Likevel vil bilene oppta areal og være ressurskrevende å produsere. Derfor vil vi fortsatt prioritere kollektive løsninger.»

Miljøpartiet de grønnePartiet sier det vil:

MdG mener dessuten at potensialet for energieffektivisering er stort, både i bygninger, industrien og selve kraftsystemet. Partiet mener det kan frigjøre elektrisitet som blant annet trengs til å drive morgendagens bilpark.

 

Hva tenker du om de politiske partienes innsats for elbilen så langt – og om innholdet i partiprogrammene? Hva er viktig for deg i fortsettelsen? Si din mening under!