Dieselbiler forurenser mye mer enn antatt

EksosAftenposten omtaler en ny rapport som viser at de lokale utslippene av NO2 fra dieselbiler er en større helse- og miljøbelastning enn hva vi kunne forvente.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har trukket konklusjonen i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU), på oppdrag fra Statens Vegvesen / Vegdirektoratet.

– Mangelen på effektive rensesystemer for NOx fra dieselkjøretøy har, sammen med en økning i andel dieselkjøretøy ført til høye konsentrasjoner av NO2 i de store norske byene ved køkjøring, kaldt klima og værfenomenet inversjon, konkluderer forskerne.

– Selv om partikkelutslippene har minsket, øker nitrogendioksidutslippene (NO) fra vegtrafikken. Økningen skyldes den økende andelen dieselbiler. EUs avgasskrav til nye dieselbiler har i liten grad klart å fange opp utslippene av NO i faktisk trafikk. Særlig er avvikene store for bykjøring og i kulde, sier sjefingeniør Erik Figenbaum i Vegdirektoratet.

Resten av artikkelen leser du i Aftenposten.

Joda, vi har gjentatte ganger vært bekymra for den økte lokale forurensningen som kommer fra dieselbiler. Bruken av dem ble fremma fordi CO2-utslippet er litt lavere. Men det får vi igjen av lokal forurensning når byene fylles opp av dieseldyra. Særlig i et land som Norge hvor vi kan ha så mange vinterdager med kalde dieselmotorer. Noe politikerne ble advart om allerede da avgiftssystemet ble endra til fordel for CO2-gjerrighet. Astmatikerne var en gruppe som protesterte sterkt mot endringene, og de har fått det vanskeligere i den dårligere lufta.

Blant annet har vi skrevet om luftproblemene i artiklene Lokal forurensning gir dårlig helse og Det bor folk i denne byen! Den siste artikkelen ble skrevet – litt i harnisk – for ett år siden under en av de alvorlige periodene vi hadde med dårlig Osloluft. Det virket ikke som lokale politikere tok gjentatte lovbrudd alvorlig. I mellomtida har det kommet forskrifter som gjør det mulig å sette inn mer radikale trafikktiltak i de verste periodene. Nettopp for å redusere lokale miljøproblemer. Vi håper dette gjøres hvis situasjonen igjen blir kritisk. Det er bare å følge med på luftkvalitet.info. Foreløpig har det denne høsten vært godt vær for å unngå opphopning av forurensa luft.

I rapporten nevnes det en del tiltak som også omfatter mer bruk av elbiler. Blant annet påpeker forfatterne: «Å beholde de gunstig insentivene og avgiftsordningene er nødvendig for en fortsatt økning i kjøpet av elbiler.» Ja, setter du deg inn i en elbil istedenfor en dieselbil gjør du mye godt både for det globale og ikke minst det lokale miljøet.

Her kan du fordype deg i hele rapporten NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer forfatta av Transportøkonomisk Institutt. OK julelesing?