Hopp til innhold

Dobbelt så mange elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med mer enn 20.000 registrerte elbiler i 2014, ble elbilbestanden igjen – for tredje år på rad.

18.017 nye helelektriske personbiler var registrert i Norge på den tredje siste dagen av 2014, ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Volkswagen (som merke) tok førsteplassen på tampen av året (se tabell nederst), foran Nissan og Tesla.

I tillegg kom 537 elvarebiler, en økning på nesten 200 sammenlignet med 2013. Selv om det er all grunn til å feire ny norsk dobling av elbilbestanden, har ikke den prosentvise veksten vært så stor som Elbilforeningen kunne ønske. – Høyeste markedsandel ble oppnådd i 1. kvartal, med 14,5 prosent, mens elbilene utgjorde 12,5 prosent gjennom hele 2014. Salget har altså ikke økt gjennom året, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Må sikre forutsigbarhet

I 2013 utgjorde elbiler 5,5 prosent av personbilmarkedet. Totalomsetningen var omtrent like stor som i 2014 – 142.151 mot 144.202. Aksel Jermstad / elbil.no – Dette viser først og fremst at potensialet ennå ikke er tatt ut, og at elbilpolitikken ikke er for god til å være sann – slik enkelte vil ha det til. Undersøkelser viser at mange flere enn dem som kjøper elbil, eller har kjøpt, kan tenke seg å gjøre det. Men mange synes fortsatt ikke at elbilen er konkurransedyktig på pris, sier Christina Bu. Hun understreker viktigheten av dette i forbindelse med Regjeringens varslede, helheltlige gjennomgang av bilavgiftene denne vinteren og våren. – Regjeringen må sikre forutsigbarhet for elbilpolitikken  i forbindelse med denne gjennomgangen. Dersom man skal nå vedtatte utslippsmål innen 2020 må salget av elbiler og ladbare hybrider minst opp på 20-30 prosent. Det vil si det dobbelte av årets salg. Bu fastslår at Elbilforeningen setter pris på avgiftslettelsene som ble gitt til ladbare hybrider i det siste statsbudsjettet.

Våre gjetninger om salget

– Avgiftslettelsen for ladbare hybrider gir forbrukerne valgfrihet, dersom de ikke synes det passer å kjøre helelektrisk bil ennå, sier Bu. De ladbare hybridene utgjorde litt over en prosent av totalmarkedet i 2014 (i underkant av 1.700 biler). I tiden fremover vil det komme stadig flere ladbare modeller på markedet. – Potensialet for å øke andelen hel- eller delelektriske biler er dermed stort, konstaterer Bu. 18.090 nye elektriske personbiler ble registrert i 2014. Elbilforeningens forsiktige 2015-prognose for elbilsalget, basert på forventningene hos importørene, er et salg av rene elbiler på mellom 20.000 og 25.000.  Når det gjelder de ladbare hybridene, tror vi tallet havner mellom 5.000 og 10.000.