Hopp til innhold

Dødt Think-leiebatteri for retten

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

think citySiemens Financial Services avviser økonomisk ansvar overfor Think-eier Peter Ditlef Knudsen.

Asker-mannen bringer nå saken inn for Asker og Bærum tingrett, med rettslig bistand fra advokat Thomas Oftedahl i advokat.no AS og støtte fra Norsk Elbilforening.

Knudsen kjøpte sin Think 28. november 2008 hos bilforhandleren Røhne & Selmer. Bilen ble levert med en ferdig installert batteripakke, inkludert leieavtale med Siemens Financial Services AB NUF. Avtalen var del av standard kjøpsprosess for elbiler fra Think frem til konkursen i Think Global AS 22. juni 2011.

Dette skulle vise seg å bli et problem da batteriet sluttet å virke nesten på dagen fire år senere, nemlig 30. november 2012.

Dyre alternativer

Elbiler_idag_Think2Knudsen reklamerte umiddelbart til Røhne & Selmer. Ved verkstedet ble det foretatt elektronisk feilsøking som til slutt avklarte at batteriet var defekt, med såkalt «internfeil» på hovedbatteriet. I løpet av perioden hadde bilen vært til regelmessig service, og var ellers i god stand.

Etter batteridiagnosen ba Knudsen om en redegjørelse fra Røhne & Selmer om hva det ville koste å reparere batteriet, og om det eventuelt var noen risiko forbundet med en reparasjon. Svaret han fikk var at en reparasjon ville komme på minimum 60.000 kroner. Alternativene var å kjøpe et nytt batteri til 148.250 kroner eller et tre år gammelt bruktbatteri for 99.750 kroner.

24. januar i år kom beskjeden fra Røhne & Selmer om at batteriet ikke lot seg reparere. Samtidig hadde det vært stille fra Siemens – både med hensyn til å rette opp i feilen og å skaffe lånebatteri. Advokat Thomas Oftedahl sendte derfor prosessvarsel dagen etter, uten å motta noe svar. Konsekvensen ble at Oftedahl tok ut forliksklage 11. februar.

Til tross for at bilen ble stående, betalte Knudsen batterileie på 1.204 kroner i måneden til og med mars i år. I april fikk han tak i et brukt batteri, for at bilen skulle kunne brukes igjen, fra en privatperson.

Prinsipielle spørsmål

Oftedahl konstaterer i sin stevning at Siemens først avviste å ha noe ansvar for det defekte batteriet. Etter at saken var behandlet i Forliksrådet 14. mai ble det klart for Siemens at det forelå et såkalt alminnelig mangelsansvar. Dette baserer Oftedahl på at funksjonssvikten ikke skyldes bruken av batteriet eller annet Knudsen har ansvar for, men en feil ved batteriet.

Siemens har på sin side anført at ansvaret for batteriet ligger hos konkursrammede Think Global AS. Dette skjedde i en e-post 14. desember i fjor. Til tross for at Knudsen ikke oppfattet dette som noe konkret tilbud om hjelp, snarere en ansvarsfraskrivelse, har Siemens senere hevdet at meningen var å tilby seg å betale for reparasjon av batteriet.

Ett prinsipielt spørsmål i saken er om Siemens har tilbudt såkalt avhjelp innen rimelig tid. Dette blir et viktig spørsmål i rettssaken for Asker og Bærum tingrett, siden det avklarer hvorvidt det er grunnlag for prisavslag eller heving av leieavtalen.

Oftedahl hevder Siemens har vært svært fraværende, og at selskapet som profesjonell part har risikoen for uklarheter i et avtaleforhold med en forbruker. Selskapet har etter advokat Oftedahls syn ikke gjort annet enn å komme med et kulansetilbud om å låne et batteri mens reparasjon fant sted, men kun dersom forhandler Røhne & Selmer hadde ett tilgjengelig.

Krever avtalen hevet

I stevningen for Asker og Bærum tingrett viser Oftedahl til at misligholdet fra Siemens´side samlet sett utgjør et vesentlig kontraktsbrud, og at hans klient Knudsen har rimelig grunn til å fri seg fra avtalen. Samtidig kreves Knudsens utgifter og tap, i forbindelse med at bilen ikke kunne brukes i flere månder, erstattet. I dette ligger også ulempen ved å måtte bruke andre transportmidler i perioden bilen ikke kunne brukes. 

Når saken kommer opp for retten er foreløpig uvisst. Helt sikkert er det imidlertid at det ikke skjer noe før sommerferien:

– Det er helt utenkelig at det blir noen rettsforhandling før til høsten, sier Siemens Financial Services AB NUFs prosessfullmektig, advokat Arne Husby, som ikke vil svare på hvordan hans klient stiller seg til stevningen. Det har heller ikke lykkes å skaffe en kommentar til dette fra selskapet.

Generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening sier det er interessante prinsipper som skal testes i retten, og mener det er svært spesielt at Siemens har fraskrevet seg ethvert ansvar til tross for at Knudsen fortsatte å betale leie etter at batteriet sa stopp.

Om du skulle ha opplevd noe tilsvarende, er det bare å ta kontakt.  

– Ta kontakt med oss dersom du opplever/har opplevd lignende problemer, og husk at elbilforeningen stiller med rådgivning hos advokat, sier Sletvold.