Du kan døpe de nye ladestolpene i Oslo

400 nye ladepunkter i Oslo innen utgangen av neste årNå kan du bidra til at Oslos 200 nye ladestolper får spreke navn – ikke bare kjedelige nummer. For innsatsen kan du vinne en splitter ny ladekabel. 

Navnekonkurransen utlyses på grunn av ønsket om at de nye stolpene ikke bare skal ha trauste stolpenummer, men rett og slett bli litt unike. Utfordringen er at du har mellom tre og seks tegn til rådighet når stolpen skal døpes.

Ideen til konkurransen kommer fra Salto Ladestasjoner AS, som skal levere de nye ladestolpene fra den tyske produsenten Mennekes. Sønnico Elektro AS er på sin side anbudshaver ovenfor Oslo kommune på etablering og drift

Vi har tidligere omtalt at Oslo kommune både øker utbyggingstakten av ladestolper, og gjør et teknologisteg på infrastruktursiden. 400 nye moderne smarte ladepunkt skal opp innen utgangen av neste år – og alle skal altså få egne navn. 

Slik skal navnene brukes

Slik vil SMS-meldingen se ut– Ladestolpene har både Type 2-stikkontakter og tradisjonelle kontakter; to av hver på hver stolpe. Tilgangskontrollen skjer med RFID-kort og SMS/app. Stolpene kommuniserer mot en sentral, opplyste daglig leder Kristian Braathen i Salto ladestasjoner AS, som representerer Mennekes i Norden, i intervjuet i sommer.

Ladestolpene Oslo kommune etablerer er smarte, på den måten at de forutsetter en unik identifikasjon før lading starter og slutter. Identifikasjon vil skje gjennom bruk av RFID-kort eller SMS.

Det er i forbindelse med bruk av SMS-meldinger at navning av ladepunkt vil få praktisk betydning. Start og stopp av en ladeprosess vil skje ved å sende «start» eller «stopp» av «navn» til et firesifret nummer. Navnet på stolpen kan for eksempel være «VIF», og SMS-meldingen blir da START VIF når lading starter – og STOPP VIF ved avslutning.

Har du allerede et navneforslag? Legg det inn via denne adressen! (Se liste over de første nye ladepunktene under.) 

Navnekonkurransen avsluttes mandag 30. september. De som deltar med forslag er med i trekningen av den nye typen ladekabel «Mode 3» (Type1-Type2), eller Type2-Type2 (avhenger av bilmodell) fra Salto, samt andre premier fra Elbilforeningen.

Disse kan døpes


Ved utgangen av august hadde Bymiljøetaten 14 lokasjoner, som så langt er godkjent av politiet, klare for utbygging av nye ladestolper. To av dem kan trolig få mulighet for 32A-ladehastighet: 

 • Sørligata mellom Jens Bjelkes gate og Tøyengata
 • Romsdalsgata mellom Sannergata og Schleppegrells gate
 • Dannevigsveien mellom Grimstadgata og Maridalsveien
 • Arups gate mellom Oslo gate og Egedes gate (utvidelse av eksisterende og bytte av ladestolpe)
 • Drammensbanen p-plass mellom Bygdøy Alle og enden
 • Slik ser de nye ladestolpene utBernt Ankers gate mellom Storgata og Calmeyers gate (utvidelse av eksisterende og bytte ladestolpe. 32A hvis mulig.)
 • Munch museet p-plass mellom Tøyengata og Monrads gate (bytte ladestolper)
 • Hammersborg Torg p-plass (hvis mulig blir det 32A her i stedet for 16A)
 • Kirkegårdsgata mellom Schæffers gate og Sofienberggata (bytte ladestolper)
 • Bjerregaards gate mellom Hans Ross gate og Bergstien (bytte ladestolper)
 • Lindemans gate mellom Thomas Heftyes gate og enden (bytte ladestolpe)
 • Hansteens gate mellom Cort Adelers gate og Observatoriegata (bytte ladestolper)
 • Fougstad gate – mellom Diriks gate og Elias Blix gate (bytte ladestolper)
 • Balders gate mellom Frognerveien og Løvenskiolds gate (bytte ladestolper)

Spesialkonsulent Marianne Mølmen ved Trafikkplanleggingsseksjonen i Bymiljøetaten opplyser at disse jobbene er bestilt, og at de – hvis alt går etter planen – kan være på plass i løpet av tre måneder. 

– Vi har også nesten 100 ladeplasser i forskrifter som ligger til behandling hos politiet, opplyser Mølmen.

Vi trenger flere ladepunkt

Norge passerte i sommer 14.000 elbiler, og elbilbestanden forventes å passere 16.000 før årsskiftet. Neste år er det ikke utenkelig at det blir over 9.000 nyregistreringer av elektriske biler i Norge.
I så fall blir det 25.000 elbiler som skal dele på snart 4.100 offentlige ladepunkt, hvilket betyr at det er behov for mer infrastruktur. (Til de uinnvidde: De fleste elbilister eier sine egne ladepunkt hjemme, slik at tallet ikke nødvendigvis behøver være 1:1.)

– Oslo kommune sitter trygt i førersetet når det gjelder utbygging av infrastruktur for ladbare biler, og har gjort det siden 2008. Men hvor er de øvrige kommunene, spør generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Han sikter til at flere kommuner og private aktører må på banen for å bygge ladepunkt. Til øvrige kommuner har han følgende å meddele:

– Flere kommuner må gjøre som Oslo. De må sette konkrete utbyggingsmål og gjennomføre disse. Vår oppfordring er at man benytter deler av parkeringsinntektene til å finansiere infrastruktur for ladbare biler, sier Sletvold.