Hopp til innhold

Egenskaper for ladestasjonene i NOBIL

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

NOBILFor ladenerdene har vi litt mer småsnadder fra NOBIL ved nyttår. Hvor mange hurtigladere er det? Hvem kan bruke ladestasjonene? Tilgangen? Betaling? Tidsbegrensning? Noen endringer i 2011?

 

 

Hurtiglading raskere enn forventa

HurtigladestasjonJo, i løpet av 2011 ble det store forandringer. Hele 18 hurtigladere med CHAdeMO-løsning ble etablert. Vesentlig raskere og mer enn vi forventa på begynnelsen av året. Disse hurtigladerne kan brukes av i-MiEV, Peugeot iOn, C-ZERO og LEAF. Under ideelle forhold kan du få levert 0-80% batterikapasitet på 20-25 minutter, men vesentlig langsommere hvis det er kaldt.

Det er flest av de nye hurtigladerne i Rogaland, Trøndelagsfylkene og Oslo&Akershus,hvor det er fire i hver region. På vårparten starta Lyse Energi ballet og har satt opp fire stykker for egen regning. Zero i samarbeid med bl.a. Ishavskraft, Østfold fylkeskommune, Eidsiva Energi og Statoil, har fått opp tre stykker. De første med støtte fra Transnovas hurtigladeprogram ble åpna av EV Power i Trøndelag. Men kaka har Nissanforhandlerne tatt. Halvparten av hurtigladerne er satt opp av dem. Men ikke alle er tilgjengelige for alle elbilister…

Disse første hurtigladerne har fått ganske mye oppmerksomhet ved hver åpning, ikke minst på elbil.no og av prominente politikere som snorklippere. Med planene som nå ligger foran oss, minst 50 til i løpet av 2012, blir det nok ikke like mye feiring hver gang. Det er et godt tegn.

I tillegg er det et par raske Teslaladere. Den siste hurtigladeren for forrige generasjon Peugeot og Citroën sto på Torp lufthavn. Den er nå demontert.

Tilgjengeligheten er god

NOBILLadestasjonene er kategorisert etter hvem som kan benytte dem. «Offentlig» er tilgjengelig for absolutt alle. «Besøkende» er for dem som har et ærend der ladestasjonen er lokalisert, f.eks. på et kjøpesenter, offentlig kontor, skole, bedrift o.l. Så har vi noen som er begrensa til «arbeidstakere», «beboere» eller «etter avtale».

Andelen av de lettest tilgjengelige stasjonene, det vil si offentlige og besøkende, er stabilt fra fjoråret. Totalt utgjør de 88% av totalen. Det er ikke verst.

Andelen begrensa til arbeidstakere har økt. Det skyldes bl.a. at NRK har gjort om sine 17 ladepunkt fra besøkende til arbeidstakere, en utbygging av 10 punkter på Kolsås leir og 9 nye som tilhører Høgskolen i Sør-Trøndelag. Økningen i antallet for beboere har sin årsak i at Oslo kommune gir støtte til at det settes opp ladestasjoner i borettslag.

NOBIL får ikke inn alle ladestasjoner som er på arbeidsplasser eller borettslag rundt omkring. Men vi vil gjerne ha dem. Det gjør det lettere for elbilister å bestemme hvor de skal arbeide eller kjøpe leilighet Wink Men husk, vi registrerer bare ladepunkt med minimum 16A ladefart og skilta og reservert for elbil.

Tilgangen er stort sett enkel

NOBILAndelen ladestasjoner som har enkel tilgang, holder seg bra. Slår vi sammen bruk av standardnøkkelen (som medlem får du den fra Elbilforeningen) og åpne, utgjør disse 93% av alle ladepunktene registrert i NOBIL.

Betegnelsen «Annet» inkluderer bl.a. Autopass (24 i Bygarasjen i Bergen), men særlig bruk av RFID (kort for identifikasjon). Noe som er utbredt i mindre kommuner i Østfold, Vestfold, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og noen småbyer i Agderfylkene. Men også på en del stasjoner med begrensninger av tilgjengelighet, f.eks. kun for beboere og arbeidstakere.

RFID og lignende løsninger, f.eks. mobiltelefon, som identifikasjon er noe vi regner med at det blir mer av etterhvert som ladestasjonene blir mer avanserte på grunn av økt ladefart, kommunikasjon og betalingsløsninger.

Gratis er hovedregelen

NOBILTabellen vår som viser om du må betale for parkering eller lading, beskriver at 5 av 6 ladepunkt er gratis for elbilistene. Ingen vesentlig endring fra forrige år. Økningen i antallet avgiftspliktige har sin årsak i at en del p-selskaper blir flinkere og flinkere til å sette opp ladestasjoner. Det skal de ha honnør for sjøl om de tar betalt for disse elbilplassene på lik linje med parkeringen av vanlige biler.

Ikke så travelt på ladestasjonene

Fortsatt er det slik at vi i hovedsak kan ha god tid på ladestasjonene og få fylt opp batteriene til de er proppfulle. Kun 7% av ladepunktene har parkeringstid på mindre enn 4 timer.

NOBILI Oslo er det noen rotasjonsplasser som har kort tidsbegrensning. Stavanger har ganske mange. Årsaken til at vi har fått en god del flere i 2011, er at i Trondheim by er hovedregelen 3 timers begrensning på hvor lenge du kan stå på ladestasjonen.

Det var en kort oversikt. Vi synes ladeinfrastrukturen er omfattende, rimelig og lett å ta i bruk. I kommende år vil den nok forandre seg noe. Skal vi tippe vil videre utbygging bestå av raskere lading, mer komplekse stolper med høyere el-sikkerhet og kommunikasjons-mulighet for å synliggjøre om de er ledige eller opptatte. Stort sett bare forhold som gjør det enda bedre å være elbilist.

Lurer du på hvor ladestasjonene er spredt rundt i landet 2011 endte med 3.123 ladepunkt for elbil

Eller du trenger å finne en ladestasjon, oppsøk ladestasjoner.no