Hopp til innhold

Eksosfri postdistribusjon i Trondheim

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

PostenPosten i Trondheim er i full gang med å bli eksosfri. Tre forskjellige elektriske kjøretøy er tatt i bruk for å kunne distribuere post og pakker uten støy og eksos. Prosjektet stopper ikke med dette.

 

 

Framtidens byer

Deltagerne på en konferanse i regi av miljønettverket Framtidens byer fikk presentert et av Norges mest spennende elbilprosjekter akkurat nå. Prosjektet er støttet av Transnova og bygger blant annet på erfaringer fra noen byer i Nord-Italia hvor nyttekjøring langt på vei er erstattet med ulike typer elektriske kjøretøy. I fjor høst besøkte Elbilforeningen, Oslo Kommune, Zero og Transnova flere italienske byer som på ulike måter ved bruk av elektrisk transport har greid å rense bort støy og eksos fra de indre bykjernene. Postmennene i Trondheim har tatt samme turen, og omsetter nå idéene i praksis. Til stor glede for de største byene i Norge som utgjør regjeringens nettverk av «Framtidens byer».

Postman Pat

Posten blir CO2-friFramtidens postfunksjonær har mye til felles med Postman Pat. Gunnar Weiseth i Posten Trondheim sier at prosjektet innebærer en effektiviseringsgevinst og har en rasjonalitet utover det å endre fra forbrenningsmotor til elmotor. Foreløpig går imidlertid den sparte tiden med til å snakke med folk. Mange smiler når de ser de morsomme miljøvennlige kjøretøyene og slår av en prat med postmannen.

– Folk blir i godt humør av dette, og det blir vi også, sier postfunksjonær Kenneth Spakmo, som ikke utelukker at det kan bli aktuelt å utstyre en av bilene med en katt slik det er i TV-serien Postman Pat. Trallende, plystrende, smilende og hjelpsomme postmenn med ulike typer lydsvake, ikke forurensende elektriske kjøretøy, bidrar til å skape et hyggelig bymiljø hvor mennesker trives.

Varedistribusjon i sentrum

Gunnar Weiseth PostenNå tester prosjektet ut muligheten for å utvide og forsterke innsatsen med flere typer kjøretøy, herunder også større varebiler basert på hybriddrift. Postterminalen kan utvikles til å kunne håndtere mer enn bare post. Det vurderes om Posten skal utvide distribusjonskonseptet til også å kunne inkludere varer til butikker i indre by, slik det ble gjort i Vicenza, Italia. Transportørene skal da levere varene til terminal utenfor sentrum, og postverket distribuerer disse videre til ulike virksomheter i indre by. En viktig forutsetning for å lykkes vil være å åpne opp for elektrisk varedistribusjon utenfor dagens fastsatte tider, på samme måte som Byrådslederen i Oslo har foreslått.

– Et slikt tiltak gjennomført i Trondheim vil umiddelbart gjøre det interessant å kunne gi et tilbud om elektrisk varedistribusjon i indre by via postens elektriske logistikksystem, uttaler Gunnar Weiseth i Posten Trondheim.

Livsfarlig eller ikke

På spørsmål fra oss om de har noen dårlige erfaringer med at kjøretøyene ikke bråker, svares det kontant tilbake med å ringe med klokka på elbilen. Lyden er så analog og trivelig at man blir i godt humør. En nærliggende assosiasjon er isbilen som ringer for å tiltrekke seg iskremelskende barn. Det er heller ikke vanskelig å høre elbilene når den vanlige trafikkstøyen er borte. Folk lærer seg til å høre disse lydene på samme måten som man hører annen dekkstøy. Postens løsning er den samme som syklistene bruker når de ringer med bjella.

Postens elektriske kjøretøy

Posten Norge

Posten har varslet at de i løpet av et par år vil ha 1.300 elbiler i drift i Norge. Prosjektet i Trondheim er piloten som skal ende opp med at Norge kan bli det første land i verden til å distribuere post og pakker uten støy og eksos. Flere typer kjøretøy vurderes til ulike deler av logistikkjeden, også tyngre kjøretøy hvor kombinasjonsdrift av diesel og elektrisitet gjør det mulig å spare by- og bomiljøer fra eksos og støy.

Hovedfokuset er imidlertid den rene elbilen og ulike typer elektrifiserte to-, tre- og firehjulinger som ligger langt fra hva vi tradisjonelt tenker på som bil. De elektrifiserte trallene har vist seg å være effektive. De er billige, mer arealeffektive og mer brukervennlige enn vanlige biler. Effektiv logistikkplanlegging kan redusere behovet for bil, uavhengig av type drivstoff, og størrelsen på bilene som brukes, må være tilpasset de miljøer de kjører rundt i. I gågater med fysiske sperringer kan Postens smale el-kjøretøy bevege seg uten problemer. Det kan ikke en vanlig bil.

Vi kan ikke dy oss, og viser igjen den koselige videoen med postfunksjonæren i Trondheim.

Mer om Postens satsing på elektriske kjøretøy: