Elbilen reduserer utslipp og støy fra veitrafikken. I tillegg er den billig i drift og gir en unik kjøreopplevelse.

Elbiler gir redusert lokal luftforurensing og støy. I tillegg har den null klimagassutslipp sålenge elektrisiteten kommer fra fornybare kilder som vann, sol og vind. I Norge har vi nær 100% fornybar vannkraft.

Den elektriske motoren i elbiler er svært energieffektiv og bruker bare en tredjedel av energien i forhold til bensin- og dieselbiler med forbrenningsmotor. Dette gjør den svært billig i drift. Med et gjennomsnittlig forbruk på rundt 2 kWh per mil sparer du minst fem kroner per mil på å kjøre på strøm i stedet for bensin eller diesel.

Per i dag er elbiler dyrere i produksjon på grunn av batteripakken. Med teknologisk utvikling vil batteripakken bli billigere og bedre slik at den kan konkurrere med tradisjonelle bensin- og dieselbiler. I mellomtiden trenger den starthjelp for å få opp antallet slik at teknologiutviklingen drives videre.

I Norge har vi verdens beste elbilpolitikk, noe som har gjort oss til verdens fremste marked for elbiler. I fjor hadde elbiler 17 prosent markedsandel av nybilsalget.

Elbiler har ingen moms og engangsavgift ved kjøp og leasing. Dette gjør at den koster like mye eller mindre enn en tilsvarende bensin- eller dieselbil. Momsfritaket er garantert av regjeringen fram til minst 2018 og null engangsavgift fram til minst 2020.

Fritak fra bomavgift i hele landet gjør at stadig flere velger elbil. Fra 2018 kan det komme en lav bomavgift på elbiler i Oslo-området. Samtidig økes bomavgiften tilsvarende for bensin- og dieselbiler slik at det fortsatt skal lønne seg å velge utslippsfrie alternativer.

Gratis parkering på kommunal gateparkering er en viktig fordel for å få folk til å prøve ut ny utslippsfri teknologi. Fra 2017 blir det opp til hver enkelt kommune om de ønsker å fortsette med å gi denne fordelen for å redusere utslipp og støy i sin kommune.

Tilgang til å kjøre med elbil i kollektivfelt gjør at du sparer tid i rushtrafikken når du velger utslippsfritt. I Oslo-området må du ha med en passasjer for å få lov til å kjøre i kollektivfeltet med elbil i rushtiden.

På enkelte ferger kan du ta med elbilen gratis, men du må betale for sjåfør og passasjerer.

Med elbil får du lavere kostnader, bedre kjørekomfort og bidrar samtidig til reduserte utslipp og støy fra veitrafikken.