Elbil er nummer én

En veletablert myte er at folk kjøper elbil som bil nummer to eller tre for å kjøre i kollektivfeltet i stedet for å kjøre buss eller sykle.

Sannheten er at elbil i hovedsak erstatter daglig kjøring med eksosbil og bare 1 av 5 elbilister kjører i kollektivfelt til daglig.

Elbil og kollektivfelt

 

Ifølge vår spørreundersøkelse Elbilisten 2015 svarer 6.521 (86 %) av elbileierne at de ville kjørt bensin- eller dieselbil om de ikke hadde kjøpt elbil. Bare 606 (8 %) ville brukt kollektivtransport og 234 (3 %) ville syklet eller gått om de ikke hadde kjøpt elbil.

Elbil erstatter eksosbil

 

De fleste elbileiere har også en eksosbil i tillegg til elbilen i husholdningen. Men 1.768 (23 %) klarer seg med bare elbil. Uansett er det elbilen som brukes til daglig og den erstatter mesteparten av transportbehovet. For 2.228 (28 %) har elbilen erstattet all bruk av bensin- eller dieselbil. 97 % av elbileierne oppgir at elbilen har erstattet over halvparten av kjøringen med eksosbil. Elbilen blir i praksis bil nummer én i husholdningen.

Elbil erstatter mesteparten av kjøringen

Hva er dine erfaringer med elbil? Bruk kommentarfeltet under.