Hopp til innhold

Elbil med garantert tilbakekjøp

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nissan FinanceNissan Finance vil finansiere LEAFen din og gi deg en opsjon på tilbakekjøp av elbilen etter noen år. Da veit du hva som er den maksimale risikoen for tap. Vi har kommet over et tilbud som Nissanforhandlerne har startet å formidle, ihvertfall hos Brennes Auto, Sarpsborg. Nissan Finance er en merkevare under Santander Consumer Bank. Ved å etablere et låneforhold hos dem, kan du få en gratis opsjon (noe som er frivillig å benytte) på et tilbakekjøp etter 3 år / 45.000 km. Inkludert i kontrakten er vanlige standardbetingelser vedrørende leveringssted, taksering av skader, følge serviceintervaller, oppfylte låneforpliktelser osv. Vi kjenner ikke til rentebetingelsene, men forventer at de er konkurransedyktige. Ellers blir det lite business. Opsjonen kan ikke benyttes av dem som allerede har salgspant hos andre i LEAFen de har kjøpt. Nissan Finance garanterer deg 117.045 kr for LEAFen din. Det vil si at du ikke risikerer at bilen blir mindre verdt for deg enn dette beløpet – innenfor betingelsen 3 år / 45. 000 km. Her snakker vi absolutt worst case scenario – verst tenkelig tilfelle. En bunch kalkulatorhuer i en av Europas største banker har sammen med en bilprodusent finregna på hvilken risiko de våger å ta. I dagens finansuro er de egentlig temmelig pysete. Likevel, ved en kjempesuksess i salget av LEAF er de villige til å ta imot titusenvis av elbiler fra hele Europa. Da må de være sikker som banken på at de ikke taper penger på dette når bilene skal selges videre. For så mange biler vil de ikke trenge sjøl. Dette må Nissan Finance kunne håndtere selv om det viser seg at batteriteknologien i LEAFen ikke er perfekt, det kommer mange andre elbilmodeller på markedet, prisene på elbiler faller generelt, bedre og billigere batterier fases inn eller – verst tenkelig – egentlig vil ingen ha elbiler! Fortsatt skal Nissan Finance klare å avhende bilene også med fortjeneste i siste leddet. Med all denne usikkerheten, noe av den kjenner vi oss sjøl igjen i, vil Nissan Finance garantere at du – uavhengig av hva som skjer i elbilmarkedet det er så vanskelig å spå om – ikke skal tape mer penger enn du visste om på kjøpstidspunktet. Et såkalt «restverdilån». Vel kjent fra bilbransjen. Men vi veit ikke om noen andre som i et så stort omfang har villet ta et slikt ansvar for elbiler. Det er vanskelig å oppfatte at dette er den faktiske restverdien Nissan eller Nissan Finance tror bilen har. Det er hva de garanterer for hva mange kjøpere kan få i retur selv om de verst tenkelige forholdene oppstår. Ser vi isolert på verdifall for en bil du totalt betaler rundt 285.000 kr for (2 sett hjul er påkrevet i avtalen), er det da en garantert minsteverdi på 41%. Det er mindre enn for forurensende biler, med velprøvd teknologi, som gjerne har et sted mellom 55-60% etter samme tid / kjørelengde. En differanse på 40-55.000 kroner. Godt over halvparten av dette kan du hente inn på reduserte drivstoffkostnader. Nissan LEAF Personlig tror jeg en greit behandla LEAF er mer verdt enn hva Nissan Finance vil gi meg etter 3 år. Legg merke til ordet «tror». Det er hva jeg i denne sammenheng kan gjøre. Derfor tviler jeg på om jeg sjøl ville tatt lån i Nissan Finance bare på grunn av opsjonen. Kanskje føler jeg meg tryggere enn det aller verst tenkelig tilfellet Nissan Finance priser minsteverdien etter? De må regne på når alt går galt, være en kommersiell aktør – mer kynisk enn idealistisk, og evne å håndtere massive volum for videresalg. På den annen side, hvis Nissan Finance er konkurransedyktig i finansieringsbetingelsene, så er det nærmest et forutsigbart bilhold for fortsatt lite utprøvd teknologi. Noe som da ser ut til å kunne være uten risikopremie. I motsetning til vanlig forsikring. Da synes jeg det er flott at en så stor aktør tar ansvaret for en minsteverdi for elbiler. For en opsjon er noe jeg kan velge å benytte meg av. Jeg synes det er bra at noen, i en kritisk tid for innfasing av elbiler – hvor bilindustrien investerer tungt, er villig til å love meg at jeg ihvertfall ikke skal tape mer enn hva jeg ble fortalt på kjøpstidspunktet. Da har jeg bare oppside. Så får vi se om dette blir en isbryter i massemarkedet som naturlig nok er litt engstelig for den økonomiske risikoen for en elbil. Spørsmålet er, gjør ikke dette det litt lettere for deg å kjøpe en elbil – du som er usikker? Uansett kan sikre elbilister som meg etter 3 år velge å beholde bilen uten noen ekstra merkostnader. For jeg er en sikker elbilist Wink