Elbil og sikkerhet

Elbil og sikkerhet brosjyreI sommer sendte Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ut en brosjyre om elbil og sikkerhet til alle landets elbilister.

– Formålet med brosjyren er å gi noen enkle sikkerhetsråd til de som eier elbil. Vi ønsker å være føre var og unngå at det skjer alvorlige ulykker som kan ødelegge ryktet til elbilen, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

I dag er det rundt 7.500 elbiler som ruller rundt på norske veier. Stadig flere kjøper elbil og dette er bakgrunnen for brosjyren. Man ønsker å gi elbilister tips og råd for å unngå feil bruk av elbilen.

Elbil ikke farligere

Men Andersson understreker at elbiler ikke er farligere enn vanlige bensin- og dieselbiler.

– Det er selvfølgelig fare forbundet med vanlige biler også, men disse er folk klar over og vant med å håndtere. De vet godt hvordan de for eksempel fyller drivstoff. Elbiler er nye og annerledes og derfor er ikke folk vant med å håndtere de på samme måte, sier han.

– Vår intensjon var på ingen måte å skremme folk fra å kjøpe elbil. Det har vi vært bevisste på i utformingen av brosjyren. Brosjyren blir forhåpentligvis oppfattet som nyttige råd.

Lading og batteri

Rådene i brosjyren går for det meste på sikker lading og batteripakker på gamle elbiler. Andersson understreker at han ikke er fagperson på elsikkerhet, men vil trekke fram to råd som kan være nyttig for alle elbilister. Det første er å unngå bruk av skjøteledning og det andre er å følge produsentens anvisninger for bruk og vedlikehold.

– Forhandlerne har også blitt flinke til å informere nye elbilister om hvordan de skal bruke og vedlikeholde sin elbil, mener Andersson.

Elbil og sikkerhet brosjyreRådene i brosjyren

Her er rådene fra brosjyren for sikker lading og vedlikehold av elbil.

Bruk:

 • Følg produsentens anvisninger om sikker bruk.
 • Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper.
 • Unngå bruk av skjøteledninger – ladekabel skal plugges direkte mellom bil og kontakt.
 • Dersom ladekabel har påmontert ladeboks (Mode 2 – ladeelektronikk) må boksen ikke henge i kontakten da dette vil skade kontakten og gi varmgang.
 • Ved lading må bruker av elbil sikre at ladekabel ikke er i veien for fotgjengere eller kan bli skadet av trafikk.
 • Elektriske kontakter og plugger må beskyttes mot vann, snø og saltsprut for å unngå korrosjon og dårlig kontakt.  Lokk på ladekontakt må lukkes etter bruk.
 • Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) og kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade fra samme kontakt.

Vedlikehold:

 • Følg produsentens anvisninger om vedlikehold.
 • Ladekabel, plugger og kontakter må sjekkes jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.
 • Dersom pluggen (støpselet) oppfattes å bli unormalt varm under bruk må både plugg og kontakt sjekkes for feil. Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart må kontakt / plugg ikke benyttes før dette er reparert.
 • Ikke foreta endringer på ladesystem eller tilhørende utstyr. Bruk originalt eller tilsvarende utstyr og følg produsentens anvisninger.

Norsk Elbilforening har også tidligere hatt fokus på sikker lading av elbil.