Hopp til innhold

Elbil som firmabil er lønnsomt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elektrisk firmabilElbilens immunitet mot avgifter er som regel den fordel som fremheves med elbilbruk. Pluss miljøbiten selvsagt. Men at elbil som firmabil gir gode skattefordeler, er mindre kjent.

 

 

 

– Halv firmabilskatt på elbil er et undervurdert incentiv, understreket direktør Geir Holum fra Witro Bil (Nissan) på frokostseminaret om elbil som ble arrangert i Trondheim sist uke.

– Det du sparer på å velge elbil som firmabil gir deg langt på vei økonomi til å kjøpe en familiebil nummer to, la han til. Holums erfaring er at mange potensielle elbilkunder ikke er klar over denne ekstra fordelen.

Næringsforeningen i Trondheim sto bak den matnyttige frokosten med tittelen «Elbil – plunder og heft eller praktisk lønnsomt for bedriften».

Penger å spare

Holums utsagn ble utdypet av etterfølgende foredragsholder, direktør Tom Jensen i Sparebank 1 Bilplan. Når firmabilskatten beregnes for en elbil, tas det utgangspunkt i bare halvparten av bilens listepris som ny.

– Med elbilens reduserte firmabilbeskatning vil det være lønnsomt å bruke den privat i tillegg, fremfor å anskaffe egen privatbil. Det vil også være en miljømessig gevinst i dette, poengterte Jensen.

Spesielt for virksomheter der det er naturlig at firmabilkjøring og privatkjøring, f.eks. til/fra arbeid henger naturlig sammen, vil dette være gunstig.

Et annet poeng med bruk av elbil i firmasammenheng, er at hvis du bruker din private elbil til kjøreoppdrag for et firma eller din arbeidsgiver, er kilometergodtgjørelsen for fossilbil kr 4,05 mens elbilkjøring honoreres med 4,20.

El-taxi

Dristig spåmann: Med tre Nissan Leaf i stallen er drosjeeier Arne Inge Dyrdahl (nr. 2 fra venstre) konge på haugen i trøndersk eltaxidrift. Han er optimistisk på elbilens vegne når det drosjebruk: Innen tre år tror han halvparten av byens drosjer går på strøm.

Peugeot Partner i to varianter

Basert på de to variantene av Peugeot Partner – diesel (e-HDI) og elektrisk – presenterte Jensen et regnestykke med kostnader for de to alternativene. Han tok også med et alternativ der fritak for bom- og parkeringsavgifter for elbil var fjernet, se tabell.

Elektrisk firmabil
Selv om det skulle bli innført vanlig avgift for bom og parkering for elbiler, blir det fortsatt ikke så veldig mye dyrere å drifte en elektrisk varebil, påpekte Jensen. Årsavgiften tror han ikke politikerne vil røre.

Og et par viktige bonusfaktorer til med el-varebil trakk han frem: En elbil vil som en bonus gi 10 tonn reduserte utslipp av CO2 i løpet av de fem årene, og 10 kilo mindre NOx, samt at bruk av kollektivfelt vil gi store besparelser i tid.

Som amatør skal vi ikke bestride økonomiekspertens regnestykker, men det er et par ting vi lurer på:

Leasingutgiftene er høyere for elbilvarianten. Det skyldes nok en kombinasjon av at varebil allerede har lave avgifter, og at elbilen blir dyrere pga lave produksjonstall. Vi får tro at leasingkostnader vil gå i elbilens favør når produksjonen tar seg opp.

Drivstoffutgifter for en elbil er på grunn av høy virkningsgrad cirka en fjerdedel av tilsvarende for en fossilbil. I tabellen er elutgifter satt til halvparten av diesel. Kjøp av strøm fra hurtiglader basert på data fra EV Power er med i regnestykket, og det fordyrer. Hvis du kan være selvforsynt med strøm, bør denne posten bli bortimot halvert.

Jensen poengterer at det er lagt vekt på å gjøre de økonomiske beregningene så realistiske som mulig – ingen skjønnmaling til elbilens fordel.

Ikke bruk elbil som smykke

EV Power WitroEinar Klomsten fra Bennett Reklamebyrå doserte om elbilens betydning for et firmas omdømme. For et firma mener han at elbilen signaliserer miljø, innovasjon og økonomisk fornuft til omverdenen. Men han påpeker at elbilen må passe inn i virksomhetens omdømmeprosjekt. Elbil brukt kun som et smykke fungerer dårlig, påpeker han.

Forskningsleder i Sintef, Astrid Bjørgen Sund, rapporterte fra prosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo. Prosjektet er i en tidlig fase, men en konklusjon er klar: For Bring Express som leverer små pakker innenfor Ring 3 i Oslo, så har Renault Kangoo ZE vist seg å være det best egnede elkjøretøy.

Spesielt interesserte finner presentasjonene fra seminaret lagt ut her.

Elbilpådrivere: Disse to på bildet ovenfor bidrar sterkt til «elektrifiseringen» av trøndersk bilbruk: Gøran Vollan (t.v) i EV Power (hurtiglader-entreprenør) og direktør Geir Holum hos Nissan-forhandler Witro Bil.