Elbildebatt i Nettavisen

NettavisenI de siste to ukene har Nettavisen levert et par skarpe angrep på norsk elbilbilpolitikk. Nå har Elbilforeningen fått anledning til å gi våre kommentarer.

Snorre SletvoldFørst var det samfunnsøkonomen Bjart Holtsmark som hevda at «Elbil er skattelette til de rike». Vi må si at han var sjeldent lite vitenskapelig i sine bevis og begrunnelser for denne påstanden. Nå ryktes det at han skal komme med en omfattende artikkel i et økonomisk tidsskrift, slik at vi forhåpentligvis kan få en mer saklig debatt.

Så var det biltellerne i OFV (Opplysningsrådet for Veitrafikken) som hevda at «Elbil er svært attraktiv som bil nummer 3». Det skal være et uttrykk for at nytten av elbil – og dermed godene – er forbeholdt begrensa grupper av bilister (f.eks. pendlere). Derfor er ikke elbilen attraktiv for alle. Og godene derfor urettferdig fordelt?

Etter denne kritikken har Nettavisen intervjua leder i Norsk Elbilforening, Snorre Sletvold, for å få kommentarer til hva som har framkommet:

– De som kjøper elbil i dag er på mange måter forsøkskaniner, eller pionerer. Den erfaring som man høster på batterisiden er verdifull for produsentene.

– Det er en myte at elbil ikke passer for folk flest.

Gå til Nettavisen for å lese alle artiklene pro et contra den norske elbilpolikken.

Vi gleder oss over at statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet aldri lar en sjanse gå fra seg for å bekrefte at det ikke er planer om å fjerne noen norske elbilgoder. Sist i en twitrende kommentar til Holtsmark påstand om skattelette for de rike: «Norge er antakelig verdens beste land å være i for elbiler. Det er bra, det er gjort med vilje. Vi har ingen planer om å endre det.»