Hopp til innhold

– Elbilen er bra til ganske mye!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi bør vri bilavgiftene over fra kjøp til bruk. Det vil gavne elbilen, og være et godt og lønnsomt incentiv for både kjøp og bruk, sier Høyres Ingjerd Schou. Hun mener elbilen er et supert alternativ i tette byområder.

Høyres stortingsrepresentant og 1.-kandidat fra Østfold er den sjuende politikeren vi utfordrer på 15 viktige spørsmål fra Norsk Elbilforening i valgkampen.

I morgen står Arbeiderpartiets Eirin Sund fra Rogaland for tur, før Rødts miljøpolitiske talsmann Elin Volder Rutle runder av på torsdag.

valgvignettTidligere publisert: (Lenker fjernet)

19.8: Bård Hoksrud (Frp): – Viktig å holde avgiftene nede
20.8: Harald Nissen (MdG): Vil ha bensin- og dieselbiler ut innen 2015
21.8: Lars Egeland (SV): – Det skal koste penger å forurense
22.8: Marit Arnstad (Sp): Vi griller samferdselsministeren
23.8: Knut Arild Hareide (KrF): – Elbilen skal ikke ut av kollektivfeltet
26.8: Ola Elvestuen (V): – Ingen grunn til å fjerne elbilen fra kollektivfeltet

Dette svarte Schou

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Det er ganske mye! Elbilen er et veldig godt alternativ særlig i tette byområder. Foruten å bidra til mindre forurensning, er den også et effektivt fremkomstmiddel.

– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

Ingjerd Schou mener elbilen er effektiv i byen– Ulempene ligger ikke så mye i elbilen i seg selv, men i det at vi ikke har nok ladestasjoner. Disse må ha en viss tetthet. Dette går både på trygg bruk og tilgang til ladeplasser. Fordelen er at den er liten, nett og veldig godt egnet i byområder og tettbygde strøk. Miljøaspektet er dessuten meget viktig.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler).

– Utgangspunktet er at vi vil at avgiftsregimet vi har i dag skal fortsette de neste fire årene. Etter det må vi gjøre en vurdering. Hvor mange biler har vi da klart å innfase, og hvor populære er de blitt? Vi vil gjøre en vurdering når vi nærmer oss 50.000 elbiler. Det er ikke sikkert vi er oppe i 50.000 om fire år. Men jeg ønsker ikke å låse partiet til rigide svar om dette.

– Hvilke incentiver mener dere er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Moms- og avgiftsfritak, og lav årsavgift, er viktig. Jeg tror det viktigste incentivet er at vi har de samme fritakene som i dag, men også at vi bør vri avgiftene over fra kjøp til bruk. Det vil gavne elbilen, og være et godt og lønnsomt incentiv for både kjøp og bruk.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Vi har sagt at vi ønsker momsfritak ved leasing av elbiler og batteribytte for elbiler.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– Vi ønsker å stimulere til å ta miljø og klima mer på alvor, og er positive til det. Vi har kommet til et punkt der bil og vei bør slutte å være fordelingspolitikk – og heller bli miljøpolitikk.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– Å gjøre det mer atttraktivt å bruke energiformene som ikke forurenser. Norge er dessuten blant landene i Europa med gammel bilpark. Vi ønsker derfor å fornye den, og elbiler inngår her.

Ingjerd Schou velger å svare ja på at Høyre støtter etableringen av en nasjonal støtteordning for utbygging av ladestasjoner. (Alle foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no)

 

På direkten-spørsmålene

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja.

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Ja, i utgangspunktet.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Ja, det bør vurderes.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Jeg tror jeg svarer ja.

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler?

– Ja.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Nei.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– Nei, vi har sagt at dette skal holdes på dagens nivå.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– Nei, ikke i utgangspunktet. Høyre ønsker å videreføre dagens særordninger for elbiler i neste stortingsperiode.

 

PS. I morgen kan du lese intervjuet med Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Eirin Sund!