Hopp til innhold

Elbilen erstatter fossilbilen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hele 1.628 av 1.858 svarer bekreftende i Norsk Elbilforenings store medlemsundersøkelse. 

Bare 189 innrømmer at elbilen erstatter kollektivtransport, et nesten oppsiktsvekkende lavt tall. Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Snorre Sletvold, mener svarfordelingen viser at det er på høy tid å avlive en seiglivet myte en gang for alle:

– Ja, dette er en overbevisende dokumentasjon på at elbilen ikke fortrenger kollektivtransport. Tvert i mot i svært liten grad, konstaterer Sletvold.

87,6 prosent av de spurte sier elbilen erstatter bruk av husholdningens fossilbil. Det sender et svært viktig signal, mener Sletvold.

– Å støtte opp om elbil er et lokalpolitisk virkemiddel som fungerer, med store helsemessige gevinster for bylufta. Elbilen er dessuten et godt virkemiddel for å nå målet om gjennomsnittlige CO2-utslipp på 85 g/km i 2020, og samtidig få ned utslippet fra den eksisterende bilparken. Fremtiden er elektrisk, sier Sletvold.

Dekker behovet for de aller fleste

13 av de 1.858 respondentene, tilsvarende 0,7 prosent, oppgir at elbilen har erstattet sykkel og/eller gange. Den siste posten, med ukategoriserte svar (1,6 prosent), viser at elbilen i begrenset grad også erstatter motorsykkel som fremkomstmiddel.

blogg-20130709-elbil_erstatter_fossilbil

At bare én av ti svarer at elbilen erstatter kollektivtransport, dog uten at grunnen til valget er spesifisert, er en langt lavere andel enn de mest skeptiske gjerne vil ha det til.

– Nok en myte sier at elbilen ofte er den tredje bilen i husholdningen. Vi mener dette er overdrevet, sier Sletvold, og finner støtte for påstanden i tallmaterialet:

På spørsmålet «antall biler i husholdningen» svarer 286 medlemmer én bil. Vanligst er det å ha to biler (1.227 respondenter), mens 345 svarer at husholdningen besitter tre eller flere biler. Denne siste kategorien utgjør altså mindre enn én av fem.

633 svarer i undersøkelsen at elbilen har erstattet tradisjonell bil fullstendig, mens 1.049 oppgir «i stor grad». Dette tilsvarer mer enn 90 prosent. 144 konkluderer med at elbilen erstatter diesel- eller bensinbilen «til en viss grad». Tilsammen 32 av de spurte svarer «i liten grad» eller «ikke i det hele tatt».

Vil ha flere elvarebiler

I dag ruller i overkant av 13.000 elbiler langs norske veier. Brorparten er registrert i privat eie.

Elbilforeningen mener det ligger et stort fremtidig potensial for bruk av elbil i næringslivet, og ønsker å støtte opp om at en større andel av den lette varetransporten skjer ved hjelp av elvarebiler. Slik trafikk utgjør en høy andel av transportbevegelsene i en by.

– Nå kommer det stadig flere elbilmodeller, også varebiler. Vi tror næringslivet vil finne elbiler mer interessant enn før. Gevinsten vil være ytterligere forbedret luftkvalitet i byene, samtidig som elvarebiler gir næringsdrivende bedre økonomi.