Hopp til innhold

Elbilen LEAF og batterigaranti

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

NissanvideoDet er ikke bare nordmenn som klør seg i hodet for å forstå hva Nissans batterigaranti egentlig omfatter. Har vi en video fra Nissan som gjør dette mer begripelig?

Det er Torque News som har skrevet litt om intervjuet med Nissan North America’s Director of Product Planning, Mark Perry, hvor han besvarer spørsmål stilt på Nissan LEAFs Facebookside.

Bekymringene som framkommer blant amerikanske eiere, er ikke ulike hva mange også i Norge funderer over. Hva dekker egentlig garantien for LEAFs batteripakke, hva kan vi forvente av levetid og hvordan kan batteripakka repareres?

I USA er batterigarantien intet mindre enn 8 år / 160.000 km. I Norge må vi nøye oss med 5 år / 100.000 km. Amerikanske garantier er generelt rausere enn europeiske.

I garantispesifikasjonene for LEAF i Norge står det klart og tydelig at: «Kapasiteten for litium ion-batteriet (elbil-batteriet) som alle litium ion-batterier, avtar med tid og bruk. Tap av batteriets kapasitet som følge av gradvis kapasitetsreduksjon dekkes IKKE av garantien.»

Noe som er forståelig. Men bekymringen vår er hva som er grensa mellom den normale forringelsen du kan forvente, og hva som faktisk må anses som en så redusert ytelse at garantien bør dekke en utbedring. Ikke minst fordi selger i sin kommunikasjon skaper en forventning om levetid for batteriene. I kjøpsveiledningen vår opererer vi derfor med en «minste garanterte kapasitet». Noe som Nissan i Norge ikke lenger kan gi oss.

Da ser vi med interesse på videoen hvor Nissan USA klargjør forhold rundt batterigarantien. Kort oppsummert:

Her er videoen. Først spørsmålene om garanti og batterireparasjon, så også litt om ytelser under ulike temperaturer. Kult at Nissan stiller opp på slike videointervjuer basert på spørsmål fra LEAF-eiere. Det skal de ha kudos for.

 

 

Hva betyr dette for norske eiere av Nissan LEAF

Slik Nissan uttrykker seg, er garantien knytta til former for mangler (produksjonsfeil) som må antas å ha vært ved salgstidspunket og i alle fall dekkes av den ufravikelige forbrukerkjøpsloven i Norge. For de kjøpere som ikke er dekket av forbrukerkjøpsloven (bedrifter, det offentlige o.l.), har denne garantien da en funksjon.

For å kalle en ordning for garanti, skal kjøperen ha større rettigheter enn hva forbrukerkjøpsloven gir. En interessant forskjell er imidlertid at forbrukerkjøpsloven legger bevisbyrden hos forbrukeren (kjøperen), det vil si at kunden må sannsynliggjøre at det er en mangel ved produktet. Mens bilforhandleren med en garanti fritar kunden for denne bevisbyrden. Noe som er et pluss for forbrukeren.

Det virker som Nissan oppfatter at batteriene er en form for «slitedel» hvor vanlig vedlikehold påhviler bileieren. Sett i lys av hva som allerede er sikra i forbrukerkjøpsloven, er det derfor all grunn til å spørre om hvor reell Nissans garanti er.

Vi oppfatter at batterier bør vurderes å være i en garantimessig «mellomstilling». Tar vi hensyn til batteripakkas betydning for elbilens bruksegenskaper og andelen av totalkostnaden ved kjøp, vil det ha stor verdi for forbrukeren å ha et minimum av garantimessig sikkerhet for levetid for batteriene. Derfor mener vi at det vil være god forbrukerinfo å få opplyst en garantert prosentvis minstekapasitet for de første fem åra, alternativt 100.000 km. En levetid som Nissan skaper forventninger til, som f.eks. ved å opplyse at de etter ti år tror det vil være gjenværende 70-80% kapasitet.

En god og dekkende garanti er et viktig for forbrukeren

Garantier er ikke noe forbrukeren har krav på. Nissan er i sin fulle rett til ikke å gi en fullstendig omfattende garanti akkurat slik som vi vil ha den. Nå framkommer det i elbilmatrisen til NAF/Forbrukerrådet/Elbillforeningen at de ikke lenger gjør det (tidligere fikk vi oppgitt 70%). Ei heller Peugeot eller Tesla vil lenger operere med tall for minste garanterte kapasitet.

Andre leverandører har fastholdt en garantert minstekapasitet. Blant annet Mitsubishi i-MiEV som bruker dette flittig i kommunikasjonen til markedet. Vi legger merke til at Bernt G. Jessen, ansvarlig for i-MiEV i Norge og for salget av Renaults elbiler som snart kommer, i VG svarer følgende på et spørsmål om hva som er poenget med at batteriene i Renault ZOE kun kan leies:

– Det blir litt dyrere fordi privatpersoner må betale moms, samtidig som det blir tryggere for bileieren å leie, fordi du automatisk får nytt batteri dersom kapasiteten blir lavere enn 75 prosent, sier Jessen til VG.

Vi ser at det blir tydeligere hvilke leverandører som forsøker å begrense usikkerheten for kjøperne. Og undres over at Nissan og Renault som er i en allianse, har så ulik holdning til å kunne operere med en garantert minstekapasitet, og dermed den økonomiske risikofordelingen mellom selger og kunde tilknytta elbilbatterienes levetid.