Elbilen LEAF og batterigaranti

NissanvideoDet er ikke bare nordmenn som klør seg i hodet for å forstå hva Nissans batterigaranti egentlig omfatter. Har vi en video fra Nissan som gjør dette mer begripelig?

Det er Torque News som har skrevet litt om intervjuet med Nissan North America’s Director of Product Planning, Mark Perry, hvor han besvarer spørsmål stilt på Nissan LEAFs Facebookside.

Bekymringene som framkommer blant amerikanske eiere, er ikke ulike hva mange også i Norge funderer over. Hva dekker egentlig garantien for LEAFs batteripakke, hva kan vi forvente av levetid og hvordan kan batteripakka repareres?

I USA er batterigarantien intet mindre enn 8 år / 160.000 km. I Norge må vi nøye oss med 5 år / 100.000 km. Amerikanske garantier er generelt rausere enn europeiske.

I garantispesifikasjonene for LEAF i Norge står det klart og tydelig at: «Kapasiteten for litium ion-batteriet (elbil-batteriet) som alle litium ion-batterier, avtar med tid og bruk. Tap av batteriets kapasitet som følge av gradvis kapasitetsreduksjon dekkes IKKE av garantien.»

Noe som er forståelig. Men bekymringen vår er hva som er grensa mellom den normale forringelsen du kan forvente, og hva som faktisk må anses som en så redusert ytelse at garantien bør dekke en utbedring. Ikke minst fordi selger i sin kommunikasjon skaper en forventning om levetid for batteriene. I kjøpsveiledningen vår opererer vi derfor med en «minste garanterte kapasitet». Noe som Nissan i Norge ikke lenger kan gi oss.

Da ser vi med interesse på videoen hvor Nissan USA klargjør forhold rundt batterigarantien. Kort oppsummert:

  • Garantien skal sikre at eier opplever at batteripakka gir tilstrekkelig effekt til å bruke elbilen.
  • Det gjentas at litiumbatterier gradvis vil tape kapasitet, det vil si mengden elektrisitet de kan lagre og levere. Til å begynne med har batteripakka 24 kWh som målt kapasitet. Nissan forventer at dette gradvis vil reduseres og over en tiårsperiode ende med 70-80% gjenværende kapasitet (17-19 kWh). Noe som gir tilsvarende kortere rekkevidde enn du hadde første året.
  • Nissan garanterer batteripakkas evne til å levere effekt (som måles i Watt), et resultat av spenning (V) multiplisert med strømstyrke (A). Vi kan si at det er kraften elmotoren er avhengig av for å drive elbilen framover. I følge videoen skal Nissans garanti sikre at batteriene leverer nok energi til at bilen er sikker i bruk, gir nok akselerasjon og alt du trenger for å kjøre hver dag. Hvis det er et tap i effekt, og det skyldes problemer med battericelle(r), så dekker Nissan dette innenfor garantiperioden.
  • Dette betyr at Nissan ikke gir noen garanti for lagringskapasiteten som måles i kWh. Det vil si i hvor lang tid du har den tilstrekkelige effekten. Noe som bestemmer hvilken rekkevidde du har i kilometer.
  • Vår erfaring med litiumbatterier er at de leverer god effekt helt fram til de nesten er tomme. Det er ikke en lineær sammenheng mellom State of Charge (som du ser på kapasitetsmåleren) og fallende effekt. Men mer et plutselig effektfall når du nesten er tom for strøm i batteripakka. Så sant battericellene er ved grei helse og i god balanse med hverandre. Derfor klarer vi ikke helt å se at tilstedeværelse av effekt forteller så mye om batterienes gjenværende lagringskapasitet. En batteripakke med kun 50% gjenværende kapasitet kan være helt fin på de første 50 kilometerne og gi den akselerasjonen du ønsker. Er det godt nok for Nissan? Og godt nok for elbilisten?
  • Batteripakka i en LEAF består av 192 battericeller fordelt på 48 moduler. Bilens computer overvåker hver enkelt celle og modul. I følge videoen forventes det ytterst sjelden å være garantifeil på hele batteripakka. Men at det kan skiftes modul(er) hvis noe skulle være galt med effekten som leveres.

Her er videoen. Først spørsmålene om garanti og batterireparasjon, så også litt om ytelser under ulike temperaturer. Kult at Nissan stiller opp på slike videointervjuer basert på spørsmål fra LEAF-eiere. Det skal de ha kudos for.

 

 

Hva betyr dette for norske eiere av Nissan LEAF

Slik Nissan uttrykker seg, er garantien knytta til former for mangler (produksjonsfeil) som må antas å ha vært ved salgstidspunket og i alle fall dekkes av den ufravikelige forbrukerkjøpsloven i Norge. For de kjøpere som ikke er dekket av forbrukerkjøpsloven (bedrifter, det offentlige o.l.), har denne garantien da en funksjon.

For å kalle en ordning for garanti, skal kjøperen ha større rettigheter enn hva forbrukerkjøpsloven gir. En interessant forskjell er imidlertid at forbrukerkjøpsloven legger bevisbyrden hos forbrukeren (kjøperen), det vil si at kunden må sannsynliggjøre at det er en mangel ved produktet. Mens bilforhandleren med en garanti fritar kunden for denne bevisbyrden. Noe som er et pluss for forbrukeren.

Det virker som Nissan oppfatter at batteriene er en form for «slitedel» hvor vanlig vedlikehold påhviler bileieren. Sett i lys av hva som allerede er sikra i forbrukerkjøpsloven, er det derfor all grunn til å spørre om hvor reell Nissans garanti er.

Vi oppfatter at batterier bør vurderes å være i en garantimessig «mellomstilling». Tar vi hensyn til batteripakkas betydning for elbilens bruksegenskaper og andelen av totalkostnaden ved kjøp, vil det ha stor verdi for forbrukeren å ha et minimum av garantimessig sikkerhet for levetid for batteriene. Derfor mener vi at det vil være god forbrukerinfo å få opplyst en garantert prosentvis minstekapasitet for de første fem åra, alternativt 100.000 km. En levetid som Nissan skaper forventninger til, som f.eks. ved å opplyse at de etter ti år tror det vil være gjenværende 70-80% kapasitet.

En god og dekkende garanti er et viktig for forbrukeren

Garantier er ikke noe forbrukeren har krav på. Nissan er i sin fulle rett til ikke å gi en fullstendig omfattende garanti akkurat slik som vi vil ha den. Nå framkommer det i elbilmatrisen til NAF/Forbrukerrådet/Elbillforeningen at de ikke lenger gjør det (tidligere fikk vi oppgitt 70%). Ei heller Peugeot eller Tesla vil lenger operere med tall for minste garanterte kapasitet.

Andre leverandører har fastholdt en garantert minstekapasitet. Blant annet Mitsubishi i-MiEV som bruker dette flittig i kommunikasjonen til markedet. Vi legger merke til at Bernt G. Jessen, ansvarlig for i-MiEV i Norge og for salget av Renaults elbiler som snart kommer, i VG svarer følgende på et spørsmål om hva som er poenget med at batteriene i Renault ZOE kun kan leies:

– Det blir litt dyrere fordi privatpersoner må betale moms, samtidig som det blir tryggere for bileieren å leie, fordi du automatisk får nytt batteri dersom kapasiteten blir lavere enn 75 prosent, sier Jessen til VG.

Vi ser at det blir tydeligere hvilke leverandører som forsøker å begrense usikkerheten for kjøperne. Og undres over at Nissan og Renault som er i en allianse, har så ulik holdning til å kunne operere med en garantert minstekapasitet, og dermed den økonomiske risikofordelingen mellom selger og kunde tilknytta elbilbatterienes levetid.