Hopp til innhold

Elbilen ut av bussfeltet?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

blogg100112bildeIdag har Aftenposten Aften en dobbeltside hvor en seniorrådgiver i Vegdirektoratet sår tvil om elbilens rett til å være i kollektivfeltet. Uttalelsene begrunnes i en rapport fra Asplan Viak hvor det er gjort registreringer av aktiviteter i kollektivfeltene i flere norske storbyer, og gjennomført en spørreundersøkelse blant 600 utvalgte elbilister.

Det er helt klart ikke belegg for å kunne påstå at elbiler i kollektivfeltet forstyrrer busser eller taxier. Derimot er det identifisert en rekke andre faktorer som påvirker trafikkflyten i feltet, herunder en rekke påkjørsler og avkjørsler hvor kollektivfeltet oppheves for så å fortsette noen hundre meter lenger bort. I Oslo arbeider man nå seriøst med å gjøre noe med dette, blant annet har man etablert kollektivfelt i det venstre kjørefeltet i Fjellinjen (tunnelen som går under byen og som skal videre over i senketunnellen i Bjørvika).

Undersøkelsen viser videre at vanlige bilister fra tid til annen bruker kollektive løsninger – ikke spesielt overraskende, mener Norstart. For de som har skaffet seg elbil har en femtedel endret reisevaner slik at de kjører mindre kollektivt enn tidligere. Konklusjonene i rapporten som danner grunnlaget for Vegvesenets antydninger går etter Norstarts syn lenger enn datagrunnlaget gir mulighet for. Det er ikke belegg for påstanden om at folk som normalt tar buss har begynt å kjøre elbil i stedet, men det er riktig at noen av elbilistene kjører mindre buss eller tog til arbeidsreiser enn før. Dette er helt i tråd med tidligere brukerundersøkelser som har vært gjort.

Brukerundersøkelsen bekrefter at tilgang til kollektivfeltet i hovedsak har vært et svært viktig virkemiddel for å få folk til å parkere sine bensinbiler og kjøre elektrisk. Dette tilsier at dette virkemidlet blir opprettholdt siden det er dokumentert å bidra til å skape et marked for elektriske kjøretøy som utelukkende kjører på norsk vannkraft, mener Norstart.

Både kollektiv og elektrisk transport er to gode miljøløsninger som ikke må settes opp mot hverandre. I Oslo er biltrafikken gått ned, mens antall reisende med kollektivtransporten har økt sterkt. Et stadig bedre kollektivtilbud er nok viktigere for om folk velger å bruke dette alternativet, enn diskusjonen rundt bruken av kollektivfeltet, mener Norstart.

Norstart berømmer Vegdirektoratet for å skape debatt om bruken av kollektivfeltet, men vi mener de drar argumentasjonen vel langt når de forskutterer en problemstilling som innebærer at 10 % av bilparken i Norge skal utgjøres av ladbare biler, dvs plug-in hybrid og elbiler. Vår nasjonale målsetting er at 10% av bilparken skal være ladbare biler i 2010, men vi vet ikke fordelingen av rene elbiler som har tilgang til kollektivfeltet, og ladbare hybridbiler som ikke har tilgang.

Norstart mener forøvrig at kollektivfeltet med fordel kan skifte navn til miljøfeltet. Etter at minibussene ble kastet ut for et par år siden, har miljøprofilen blitt sterkere. Før den rene elbilen må vike plass i miljøfeltet, ser vi ikke bort ifra at norske politikere kaster ut dieselbusser uten partikkelfilter og drosjer som går utelukkende på fossil energi.

Norstart og alle elbilister er fullt og helt inneforstått med at forutsetningen for at miljøfeltet skal være en attraktiv gulrot for å få flere elbiler på veien, er at det opprettholdes en god trafikkflyt. Blir det for mange elbiler vil vi måtte gjøre noe uansett for å sikre fremkommelighet i miljøfeltet. Men, det er ikke nå! Det er heller ikke sikkert at dette er situasjonen i 2020 selv om vi når målsettingen om 10% ladbare biler.

 

 

Opprinnelig publisert 12. januar 2010, 19:44:24 | Rune Haaland