Hopp til innhold

– Elbiler viktigere enn regnskogsatsingen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det norske elbilmarkedet vekker oppsikt i resten av verden. Dersom Regjeringens nye klimamål skal ha fnugg av troverdighet, kan ikke elbilpolitikken endres på mange år, sier Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu.

Regjeringen legger frem klimameldingen for Stortinget fredag. Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk. 40-prosentkuttet fram til 2030 tilsvarer EUs mål, ifølge klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). 

– Vi tror satsingen på elbil er det viktigste globale klimatiltaket Norge bidrar med. Vi viser verden at det går an, og vi inspirerer til handling. Effekten av elbilpolitikken slår trolig også den norske regnskogsatsingen, sier Bu. 

– Hvor stor er klimaeffekten om norsk elbilpolitikk inspirerer Kina bare litt, spør Bu retorisk, og legger til at Kina har fjernet flere avgifter på elbil.  

I utgangspunktet framstår de nye klimamålene som en utsettelse av målet som ble satt i Klimaforliket på Stortinget i juni 2012, om gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85 g/km fra nye biler innen 2020.

– Skal vi komme i nærheten, må det kuttes mest i transportsektoren – som ikke er omfattet av EUs kvotesystem. Elbilsatsingen må holde stø kurs, siden det motsatte vil stoppe salget, understreker Bu.

Elbilenes store bidrag til CO2-reduksjon

Selv om moderne forbrenningsmotorer har lavere skadelige utslipp enn før, er det nullutslippsbilene som virkelig gjør en forskjell – både lokalt og globalt. I årene med økende elbilandel, har nemlig det gjennomsnittlige utslippet av klimagassen CO2 fra nye biler falt betydelig (prosentandel solgte elbiler i parentes):

2014: 110 g/km (12,5)

2013: 123 g/km (5,5)

2012: 130 g/km (2,9)

2011: 134 g/km (1,4)

2010: 141 g/km (0,3)

– Går raskere enn noen trodde

Når vi ser denne nedgangen i CO2-utslipp i forhold til at det i dag bare finnes i overkant av 40.000 elbiler i Norge, sier det mye om potensialet – i kombinasjon med stadig mer fornybar kraft. 

– Med en elbilandel på 20 prosent i år, er det ikke usannsynlig at Norge kommer på riktig side av 100 g/km for aller første gang. Dette avhenger av at det ikke spres den minste tvil om elbilpolitikken, sier Bu. 

Om noen år vil elbilen være konkurransedyktig også uten avgiftsfritak. Den bidrar også til at forslag om dieselforbud på sikt kan bli unødvendig.  

– Vi vet ikke eksakt hvilket år elbilen er fullt ut konkurransedyktig, siden det er avhengig av salgsutviklingen i viktige markeder. Men utviklingen går raskere enn noen trodde. Hvem trodde for eksempel at vi skulle nå 50.000 elbiler i Norge 2015?

Denne saken er også omtalt av Dagens Næringsliv.