Hopp til innhold

Elbiler kan hurtiglade i Trøndelag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Trond GiskeEV Power AS har sammen med Trøndertaxi, Stjørdal Taxi, Green Highway og Avinor åpna de tre første, kommersielle hurtigladestasjonene for elbiler i Trøndelag. Vi har også fått prisene for å bruke dem.

En av stasjonene er plassert på Værnes, mens de to andre står i Trondheim. Samtidig starter et prosjekt med el-taxi i Stjørdal og Trondheim.

Gøran Vollan– Dette betyr at vår region for alvor tar første skritt mot å bli en region tilpasset grønn transport, sier daglig leder i EV Power, Gøran Vollan, som på vegne av samarbeidspartene kan glede seg over at det i første omgang står seks taxier klare for å benytte laderne.

De tre ladestasjonene er etablert gjennom et samarbeid med Trøndertaxi, Stjørdal Taxi, Avinor og Trondheim kommune ved prosjektet Green Highway. Det statlige prosjektet for elektrifisering av transportsektoren, Transnova, har gitt investeringsstøtte til bygging av hurtigladestasjonene. I tillegg har Transnova gitt investeringsstøtte til de seks første el-taxiene.

Trønder og statsråd Trond Giske sto for åpningen av hurtigladeren på Værnes og uttalte i den anledning:

– Dette er bruk av moderne, framtidsrettet og ikke minst evigvarende energi. Det må vi støtte.

Trond Giske

– Det er mange pionerer i dette prosjektet. Alle partnerne som er nevnt bidrar til utprøving av ny teknologi for lading av elbiler samtidig som elbilens muligheter i taxitrafikk blir grundig testet. Det skal gjøres omfattende datainnsamling og analyser i regi av SINTEF for å dokumentere eltaxi i forhold til alternative biler, både teknisk og økonomisk. Dette framstår som et godt dugnadsprosjekt som løfter fram både grønn transport og grønn næringsutvikling i Trøndelag, sier Vollan.

– Her har en rekke aktører innen næringsliv, offentlige myndigheter og forskning gått sammen og bidratt til at miljøvennlig transport kan få samme infrastruktur og dermed samme rekkevidde som biler som går på fossilt brensel.

Green Highway– EV Powers mål er å sikre at alle som kjører elbil og ladbare hybridbiler skal ha tilgang til et nettverk av ladestasjoner som sikrer mobilitet, i første omgang i Midt-Norge. Neste etappe av dette arbeidet er å installere hurtigladestasjoner langs hovedvegene gjennom Trøndelagsfylkene de neste årene. Ikke minst er dette en del av Green Highway som strekker seg fra Trondheim og helt til Sundsvall. Dette er det vi kaller «verdens lengste elbilvei» hvor målet er å etablere en fossilfri transportkorridor på tvers av Skandinavia fram mot 2020. Dette går hånd i hånd med fokus på grønn næringsutvikling i regionene. Dette er miljøansvar og samfunnsansvar i praksis, som muliggjøres sammen med solide samarbeidspartnere, sier Gøran Vollan.

– Nord-Trøndelag fylkeskommune og Partnere for Nyskaping, bestående av Sparebank 1 SMN, NTNU, SINTEF og NTE vil være sentrale partnere i det videre arbeidet med utviklingen av elbil-infrastrukturen i regionen.

De tre hurtigladestasjonene som nå er tatt i bruk, skal blant annet sørge for strøm til seks elektriske taxier både i Trondheim og Stjørdal. Sammen med taxinæringen og Avinor venter vi spent på passasjerenes reaksjon.

El-taxi– Trøndertaxi og Stjørdal Taxi kan med dette tilby sine taxieiere muligheten til å teste elbiler og sammenligne disse med tradisjonelle dieselbiler. De to selskapene får i tillegg testet lokal drosjetrafikk sammenlignet med annen transport til og fra Trondheim Lufthavn Værnes. Stjørdal Taxi og Trøndertaxi er i dag største drosjeaktører på lufthavnen, sier konstituert daglig leder i Trøndertaxi, Tom Rune Arnsen. Trøndertaxi AS er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Betydelige deler av klimautslippene fra flyplassen kommer fra tilbringertjenesten.

– Det er derfor naturlig for Avinor å satse på tiltak som kan redusere klimagassutslippene ved å legge til rette for mer miljøvennlig tilbringertjeneste til lufthavna. Effektive ladestasjoner for elektriske kjøretøy er i denne sammenheng et viktig bidrag, sier lufthavnsjef Lasse Bardal i Avinor.

– Trondheim kommune har vært, er og skal være i front for å redusere utslipp og bidra til et bedre miljø. Samarbeid er viktig for å oppnå gode resultater, noe satsingen på hurtigladstasjoner og el-taxi er et synlig bevis på, sier ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune, som er sentral i Green Highway-satsingen.

EV Power – hva koster det å lade?

EV Power AS er et datterselskap av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). De har sendt oss prislista som gjelder for privatmarkedet. Bedriftsmarkedet får tilpassede tilbud etter behovet for egne ladere kombinert med tilgang til nettverket. Hvor mye det koster å hurtiglade, vil avhenge av hvilken pakke du velger. Valgfriheten er stor, fra kun abonnement og fri bruk til kun å betale pr minutt du lader. Du kan også velge installasjon av dedikert hjemmeladeuttak inkludert i pakka. 

EV Power prisliste

EV PowerRFID (kort for identifikasjon) er påkrevd og leveres ut av EV Power AS. Hurtigladerne er fra ABB og med CHAdeMO-løsning for i-MiEV, iOn, C-ZERO og Nissan LEAF. Du kan lade fra 0-80% på 20-30 minutter så sant det ikke er kaldt. Da kan det ta lenger tid.